Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Souhei Go Shirai

Masato Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Yuri Go Ryuukensou
Yukino Go Shirai

Ikkoku Go Shirai
Chihiro Go Shirai

Q'Momoka Go Of Ramsraspel Kensha

Ryuuichi Go Shirai

Ukyou Go Shirai

Miho Go Shirai

G'Shourako Go Of Ramsraspel Kensha

V'Gen Go Of Kamino Ken

Fuuga Go Hiratsuka Kensha