Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

B'Katashi Go Akogareno

Seiwamaru Go Miyagi Kozaki Kensha

Tora No Seiwamaru Go Ishinoda

Oushunuka Go Miyagi Kozaki Kensha

Mariko Puchate Kreple

Kouhouryu Go Miyagi Kozaki Kensha

Haruko Go Akogareno

Reigetsu Go Sakura No Sono

Kouryuu Go Senshuu Takashihamasou

Yoshifuru (Yoshihuru) Go Senshuu Takashihamasou
Rinka Go Senshuu Takashihamasou

Enpi Roal

F' Momotarou Go Of Ikenohatade

Zoya No Sayo Roal