Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Tsukuyomi No Mikoto Go

Gounryuu Go Miyagi Kozaki Kensha

Ryuuhou Go Zenhosha

Kiyotorame Go Miyagi Kozaki Kensha

Risa Go Akita Yamazaki
Unkai Go Akita Yamazaki
Moto Go Akita Enhyou

Shorihi Kari Dago

Nippon Sun Yasu

Koudai Go Senshuu Takashihamasou

Nippon Sun Daishikiko

Naho Go Virgini Kensha

Kuma

C'Nanae Go Of Kamino Ken