Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

L'Toramaru De La Vallee Des Samourais

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Yuuki Go Kyushu Uedasou
Rinko Go Aso Inoue

Shizuka Go Ryuuhou Yamagami

Jinryuu Go Hanyuu Saijou

Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami

Saaya Go Samurai Yashiki

Bakudan Go Shun'You Kensha

Hidemaru Go Shun'You Kensha

Juri Go Aso Inoue

Amai Go Samurai Yashiki

Bandou Go Shun'You Kensha

Fumiko Delle Bianche Vallate