Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Torachiyo Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Sara Go Shirai
Tamayuu Go Aomori Mikamisou

Taiyoukou Go Akita Iijimasou
Yaotome Go Zenhosha

Charis Of Tenno Toshi

Kajitsu No Nikkotoshi Go

Yoshimitsu Go

Sayakahime Go Kuban Okugawasou
Gicho Of Kishi Ken

Akasta's Yuki
Enshi Of Kishi Ken