Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Rosia Kara Shikou

Koushumpou Go Kagano Yaoya

Daizen Go Ishinomaki Sankou (Miyuki)

Koukame Go Miyagi Kozaki Kensha

Benihime Go Onagawa Kyouritsu

Mantenhomare Go Miyagi Kozaki Kensha
Otohime Go Onagawa Kyouritsu

Shunshuu Kensha Miyoshi

Tora No Koui Akino

Sake No Uchi Jodan

Sake No Uchi Kamiza

Yumitori Daiichi

Goryu Delle Bianche Vallate

Amaterasu Inu Yoko Zuna Miyoshi