Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Gaito Go Kasumisou

Zuigansakura Go Noshiro Fujita

Kanku Sakura Go Senshuu Takashihamasou
Taishi Go (Taiko Go) Nishikisou

Hakufumy No Reigetsu Hime Go

Shui Ryucho Go Of Fighting Dog

Awaotome Go Aomori Mikamisou

Shunshuu Kensha Sayuri

Tora No Koui Akino

Sake No Uchi Jodan

Sake No Uchi Kamiza

Yumitori Daiichi

Goryu Delle Bianche Vallate

Amaterasu Inu Yoko Zuna Miyoshi