Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

I'Jaidev's Shogun Of Kaerizaki

Toshi Tora Go Miyagi Kozaki Kensha

Ryuuhou Go Zenposha

Kiyotorame Go Miyagi Kozaki Kensha

E'Tenshee Go Of Dan' Jourdain

B'Tenzan Go Of Kamino Ken

C'Pency Go Of Dan' Jourdain
Sake No Uchi Taira

Sake No Uchi Jodan

Sake No Uchi Boku

Ko No Hana No Yukimigata

Sake No Uchi Kami

Kajitsu No Urazuki Go

No Tabi Mitsudo