Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Hayato Go Shirakami Kensha

Kokuhouhomaru Go Akita Yaotome

Kokuhoumaru Go Noshiro Koujusou

Chachame Go Mitakesou

Na Tsu Mi Go Shun'You Kensha

Kuniomaru Go

Baika Go Akiraishiguro

Juju Go Hakufumy

Taisho Aka Maru Go

Zuigansakura Go Noshiro Fujita

Ayame Go Kasuya Megumisou

Sonoe Go Hakufumy

Beniwakamaru Go Iyo Suzuki Sou

Hana Go Kisarazu Nomura