Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Sango Go Zero Sen Ken

Ushiwakamaru Go Ryuuhou Yamagami

Jinryuu Go Hanyuu Saijou

Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami

A'Naya Go Della Verde Umbria

G'Shouraisei Go Of Kamino Ken

G'Yoshimi Go Sara Hana Kensha

Haru Go Shirakamikensha

Kokuhouhomaru Go Akita Yaotome

Kokuhoumaru Go Noshiro Koujusou

Chachame Go Mitakesou

Na Tsu Mi Go Shun'You Kensha

Kuniomaru Go

Baika Go Akiraishiguro