Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Kitagumi Go Ryuumon

Kannari No Ryuu Go Kannari Sou

Rankurou Go Akita Shibata
Rikuzen Kyoka Go Kazusa

Megumi Go Oomagari Hamada

Taihei Go Rokku Hando Touwa

Hanasyou Go Noshiro Koujusou

Wazuka Go Di Bordakitainu Kensha

Yoshiteru Go Senshuu Takashihamasou

Yoshifuru (Yoshihuru) Go Senshuu Takashihamasou

Utage Go Kouyasan Miyauchisou

Keiko Go Shun' You Kensha

Taikou Go Shun'You Kensha

Haruka Go Shikabe Itou