Search for Dogs matching the following criteria:

There were 552 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 552


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Amai De Megami San photo_camera   (2018) female Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4967
  Aono Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Nagai Bando / Fukyoko Ketsudanryoku Go Of Fighting Dog FCA#4909
  Bandou Maru Go Sayama Omi No photo_camera   (2018) male Neo Sora Yamazaki Argentina / Tamao Go Hakufumy FCA n°5117
  Banji Go Kasumisou photo_camera   (2018) male Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4995
  Bara Hime Go Sayama Omi No photo_camera   (2018) female Neo Sora Yamazaki Argentina / Tamao Go Hakufumy FCA n°5121
  Beninomai Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4996
  Benjiro Maru Go Sayama Omi photo_camera   (2018) male Neo Sora Yamazaki Argentina / Tamao Go Hakufumy FCA n°5118
  Biryuu Maru Go Sayama Omi photo_camera   (2018) male Neo Sora Yamazaki Argentina / Tamao Go Hakufumy FCA n°5119
  Bisakura Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4997
  Bizen Maru Go Sayama Omi No photo_camera   (2018) male Neo Sora Yamazaki Argentina / Tamao Go Hakufumy FCA n°5120
  Byohime Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4998
  Daichi De Megami San photo_camera   (2018) male Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4963
  Dairyuzan Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hinako Go Hakufumy FCA#4991
  Densetsu No Sato Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Taisho Aka Maru Go / Hinako Go Hakufumy FCA#4992
  Eizan Go Tenhou Sou photo_camera   (2018) male Nanfuu Go Hakufumy / Haru Go Aso Inoue
  Fuetsu Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hana Go Kisarazu Nomura FCA#5018
  Fukumaru Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hana Go Kisarazu Nomura FCA#5019
  Gakuryuu Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Beniwakamaru Go Iyo Suzuki Sou / Shuuka Go Megumi
  Goushi Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Beniwakamaru Go Iyo Suzuki Sou / Shuuka Go Megumi
  Gumi De Megami San photo_camera   (2018) female Sensei De Akumi Go / Gumi Go Kasumisou FCA Nº 4943
  Guri Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Beniwakamaru Go Iyo Suzuki Sou / Shuuka Go Megumi FCA#5015
  Hakuhou Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5079
  Haru Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4969
  Hatsuyume Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5081
  Haya Arashi Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5078
  Homare Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5077
  Hoshi De Megami San photo_camera   (2018) female Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4968
  Hotaka Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5076
  Kaoru Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4973
  Kento De Megami San photo_camera   (2018) male Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4964
  Misaki Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) female Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4976
  Natsu Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4970
  Okami Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4974
  Raiden De Megami San photo_camera   (2018) male Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4965
  Rass Rasalghul Yoshi photo_camera   (2018) male Daikokuryu Go Hakufumy / De Nuyu Argentina Kahana Go
  Rass Rasalghul Yuko photo_camera   (2018) female Daikokuryu Go Hakufumy / De Nuyu Argentina Kahana Go
  Ren Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4971
  Saori Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) female Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4975
  Shizuka Chuuseishin photo_camera   (2018) female Yama Arashi Maru Go Hakufumy / Hakufumy No Beni Botan Hime Go 4907
  Shua Chuuseishin photo_camera   (2018) female Yama Arashi Maru Go Hakufumy / Hakufumy No Beni Botan Hime Go 4906
  Takara De Megami San photo_camera   (2018) male Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4966
  Toshi photo_camera   (2018) male Hideki De Irasshamaise / Oshiri Go De Shukaku
  Yazuko Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Hakufuumaru Go Shinzansou / Komako Go Kanzakiya Kensha FCA#4919
  Yuhi Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4972
  Yuzuru Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Hakufuumaru Go Shinzansou / Komako Go Kanzakiya Kensha
  Zara Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Hakufumy No Noa Hime Go FCA#4914
  Aika Kizoku Itsumo Go photo_camera   (2017) female Nanfuu Go Hakufumy / Hakufumy No Etsuko Go 900115000558582
  Aire Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) male Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4767
  Amaki Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Hakufuumaru Go Shinzansou / Shuuka Go Megumi FCA#4671
  Aosora Go Hakufumy photo_camera   (2017) male Hakufuumaru Go Shinzansou / Shuuka Go Megumi FCA#4669