Search for Dogs matching the following criteria:

There were 492 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 492


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Amai De Megami San photo_camera   (2018) female Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4967
  Aono Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Nagai Bando / Fukyoko Ketsudanryoku Go Of Fighting Dog FCA#4909
  Banji Go Kasumisou photo_camera   (2018) male Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4995
  Beninomai Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4996
  Bisakura Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4997
  Byohime Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4998
  Daichi De Megami San photo_camera   (2018) male Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4963
  Dairyuzan Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hinako Go Hakufumy FCA#4991
  Densetsu No Sato Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Taisho Aka Maru Go / Hinako Go Hakufumy FCA#4992
  Fuetsu Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hana Go Kisarazu Nomura FCA#5018
  Fukumaru Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hana Go Kisarazu Nomura FCA#5019
  Gakuryuu Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Beniwakamaru Go Iyo Suzuki Sou / Shuuka Go Megumi
  Gumi De Megami San photo_camera   (2018) female Sensei De Akumi Go / Gumi Go Kasumisou FCA Nº 4943
  Hoshi De Megami San photo_camera   (2018) female Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4968
  Kento De Megami San photo_camera   (2018) male Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4964
  Raiden De Megami San photo_camera   (2018) male Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4965
  Shizuka Chuuseishin photo_camera   (2018) female Yama Arashi Maru Go Hakufumy / Hakufumy No Beni Botan Hime Go 4907
  Shua Chuuseishin photo_camera   (2018) female Yama Arashi Maru Go Hakufumy / Hakufumy No Beni Botan Hime Go 4906
  Takara De Megami San photo_camera   (2018) male Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4966
  Yazuko Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Hakufuumaru Go Shinzansou / Komako Go Kanzakiya Kensha FCA#4919
  Yoshi photo_camera   (2018) male Daikokuryu Go Hakufumy / De Nuyu Argentina Kahana Go
  Yuzuru Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Hakufuumaru Go Shinzansou / Komako Go Kanzakiya Kensha
  Zara Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Hakufumy No Noa Hime Go FCA#4914
  Amaki Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Hakufuumaru Go Shinzansou / Shuuka Go Megumi FCA#4671
  Aosora Go Hakufumy photo_camera   (2017) male Hakufuumaru Go Shinzansou / Shuuka Go Megumi FCA#4669
  Asaunryu Go Hakufumy photo_camera   (2017) male Hakufuumaru Go Shinzansou / Shuuka Go Megumi FCA#4668
  Bandai San Go Tenhou Sou photo_camera   (2017) male Nanfuu Go Hakufumy / Meiyuu Go Aso Inoue
  Banri Go Tenhou Sou photo_camera   (2017) female Nanfuu Go Hakufumy / Meiyuu Go Aso Inoue
  Bara No Mi Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Takamasa Go Mikawa Yamamotosou / I'Shiraha Go Des Templiers Sacrès #FCA4509
  Bifuku Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Takamasa Go Mikawa Yamamotosou / I'Shiraha Go Des Templiers Sacrès
  Bouzu Maru Go Kasumisou photo_camera   (2017) male Takamasa Go Mikawa Yamamotosou / I'Shiraha Go Des Templiers Sacrès FCA#4505
  Bunka No Hoshi Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Takamasa Go Mikawa Yamamotosou / I'Shiraha Go Des Templiers Sacrès #FCA4510
  Butoushi Go Kasumisou photo_camera   (2017) male Takamasa Go Mikawa Yamamotosou / I'Shiraha Go Des Templiers Sacrès FCA#4506
  Daifuku Go Tenhou Sou photo_camera   (2017) female Beniwakamaru Go Iyo Suzuki Sou / Meiyuu Go Aso Inoue AKIHO 18-619
  Daikan Go Tenhou Sou photo_camera   (2017) male Beniwakamaru Go Iyo Suzuki Sou / Meiyuu Go Aso Inoue AKIHO 18-618
  Daisuke De Megami San photo_camera   (2017) male Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4658
  Dengaku Go Tenhou Sou photo_camera   (2017) female Beniwakamaru Go Iyo Suzuki Sou / Meiyuu Go Aso Inoue FCA#4864
  Fumishima Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Tarou Go Hanyuu Saijou / Hakufumy No Reigetsu Hime Go
  Hanashima Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai
  Haruhinode Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai FCA#4617
  Hatsudai Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai FCA#4616
  Kami Kizoku Kotaro Takeshi photo_camera   (2017) Yabane Go Hakufumy / Daichi Ryusei Go Hakufumy 966613
  Kami Kizoku Naruto Takashi photo_camera   (2017) male Yabane Go Hakufumy / Daichi Ryusei Go Hakufumy 966614
  Kami Kizoku Sukoshi Kuro photo_camera   (2017) female Yabane Go Hakufumy / Daichi Ryusei Go Hakufumy 966615
  Kaname Go Kasumisou photo_camera   (2017) male Taisho Aka Maru Go / Katabami Go Hakufumy #4661
  Kiyosato Go Kasumisou photo_camera   (2017) male Taisho Aka Maru Go / Katabami Go Hakufumy
  Kohana De Megami San photo_camera   (2017) female Sensei De Akumi Go / Sayumi Sora De Akumi Go FCA Nº 4659
  Koto Otome Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Katabami Go Hakufumy FCA#4665
  Kotone Hime Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Katabami Go Hakufumy FCA#4667
  Makie Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy FCA#4675