Search for Dogs matching the following criteria:

There were 552 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 552


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Baikajhime Of Koji Kirei photo_camera   (1996) female Rakujitsu-Go No Shatsuko / Nadare-Go No Shatsuko CBKCE/RSA/8077
  Banshiu Of Koji Kirei photo_camera   (1996) male Rakujitsu-Go No Shatsuko / Nadare-Go No Shatsuko KCC93814 - FCA 000763
  Bizen Fuji Of Koji Kirei photo_camera   (1996) female Rakujitsu-Go No Shatsuko / Nadare-Go No Shatsuko CBKCE/RSA/8076
  Dengaku Of Koji Kirei photo_camera   (1997) female  /  FCA 938
  Enju Hime Go Koji Kirei photo_camera   (1998) female Rakujitsu-Go No Shatsuko / Nadare-Go No Shatsuko
  Koiso Of Namaskar photo_camera   (2002) male Kajitsu No Biwako Go / Dengaku Of Koji Kirei FCA 1796
  Kina Of Namaskar photo_camera   (2004) female Daiei Maru Of Koji Kirei / Tora Of Namaskar 1919
  Kiyoko Go Shizucana Kado photo_camera   (2004) female Daisuke San Go Shizukana Kado / Yumiko Kensha Go Shizucana Kado FCA1889
  aki Del Guaicu Peuma photo_camera   (2005) male  /  2024
  Aki Del Guaicu Peuma photo_camera   (2005) male Doshi Maru De Yamada / Kyoko Niji Do Shizukana Kado
  Hakufumy No Dai Bi Ken Go photo_camera   (2005) female Bizen Maru De Yamada / Myojou Mizu No Jooh FCA 1967
  Hakufumy No Daigoroh Go photo_camera   (2005) male Bizen Maru De Yamada / Myojou Mizu No Jooh FCA 1963
  Hakufumy No Daini Go photo_camera   (2005) female Bizen Maru De Yamada / Myojou Mizu No Jooh
  Hakufumy No Hanamaki Go photo_camera   (2005) female Kajitsu No Biwako Go / Myojou Mizu No Jooh FCA N° 2047
  Hakufumy No Hokuun Go photo_camera   (2005) male Kajitsu No Biwako Go / Myojou Mizu No Jooh 2040
  Satoko Go Shizukana Cado photo_camera   (2006) female Daisuke San Go Shizukana Kado /  2085
  Hakufumy No Misuru Go photo_camera   (2007) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Meikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA N° 2192
  Hakufumy No Kirei Go photo_camera   (2007) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Myojou Mizu No Jooh FCA 2154
  Hakufumy No Kumi Go photo_camera   (2007) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Myojou Mizu No Jooh
  Hakufumy No Nisshoku Go photo_camera   (2007) male Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Meikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA 2194
  Hakufumy No Kyooi Go photo_camera   (2008) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Hakufumy No Hanamaki Go FCA#2517
  Hakufumy No Reiko Go photo_camera   (2008) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Hakufumy No Daini Go FCA#2233
  Hakufumy No Saien Go photo_camera   (2008) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Meikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA#2268
  Hakufumy No Sakura Hana Go photo_camera   (2008) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Meikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA 2269
  Hakufumy No Unsei Go photo_camera   (2008) female Kouryuu Go Shun'You Kensha / Sayuri Go De Yamada FCA 2325
  Hakufumy No Zaika Go photo_camera   (2008) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Hakufumy No Daini Go
  Taichi Go Taiyou No Tani photo_camera   (2008) male Hakufumy No Nisshoku Go / Hakufumy No Dai Bi Ken Go FCA/Nº 2380
  Banshuu Go photo_camera   (2009) male Furukawa Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Misuru Go FCA N° 2401
  Daisuki Saburai Semseigo photo_camera   (2009) male Hakufumy No Matsuri Go / Unmei No Bijin Go 2785
  Hakufumy No Aika Go photo_camera   (2009) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Sayuri Go De Yamada 2398
  Hakufumy No Amami Go photo_camera   (2009) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Sayuri Go De Yamada
  Hakufumy No Bara Go photo_camera   (2009) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Eikan Amami Go Of Fighting Dog
  Kouki Go Taiyou No Tani photo_camera   (2009) male Hakufumy No Nisshoku Go / Hakufumy No Dai Bi Ken Go 2421
  Mitsuko Tanaka photo_camera   (2009) female Higashi Tayo Do Tibiquary / Miriyoku Hime Go Do Tibiquary F.C.A. 2378
  Takara I De Akumi Go photo_camera   (2009) male D'Yamato Des Dragons Du Soleil Rouge / Kimba De Akumi Go F.C.A. N° 2470
  Hakufumy No Fukoo Go photo_camera   (2010) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Saien Go FCA/2535
  Hakufumy No Ichigo Go photo_camera   (2010) female Furukawa Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Unsei Go F.C.A./2573
  Hakufumy No Idaku Go photo_camera   (2010) female Furukawa Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Unsei Go FCA#2574
  Hakufumy No Jiai Go photo_camera   (2010) female Mieho Go Shun'You Kensha / Meikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA / 2578
  Hakufumy No Misao Go photo_camera   (2010) male Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Eikan Amami Go Of Fighting Dog F.C.A. / 2607
  Hakufumy No Ohanoko Go photo_camera   (2010) female Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Saien Go FCA 2660
  Hakufumy No Onten Go photo_camera   (2010) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Saien Go FCA 2659
  Hiro Nonaka photo_camera   (2010) male Tamagoshi Tanaka / Unmei No Arashi Go FCA 2590
  Kuma De Akumi-Go photo_camera   (2010) male D'Yamato Des Dragons Du Soleil Rouge /  FCA 2544
  Mizu De Akumi Go photo_camera   (2010) female D'Yamato Des Dragons Du Soleil Rouge / Kiyoko Go Shizucana Kado F.C.A. N° 2481
  Nonaka Mari photo_camera   (2010) female Tamagoshi Tanaka / Unmei No Arashi Go 2500
  Saki Go Taiyou No Tani photo_camera   (2010) female Hakufumy No Nisshoku Go / Hakufumy No Dai Bi Ken Go
  Saya De Akumi Go photo_camera   (2010) female D'Yamato Des Dragons Du Soleil Rouge /  2493
  Shichi Fukujin No Daisuke photo_camera   (2010) male Hirota Shiro Go Go Shizucana Kado / Unmei No Ane San Go FCA 2537
  Takeshi Harumi Kei photo_camera   (2010) male Takara I De Akumi Go / Inugoya Mado Natsuko F.C.A. N° 2615