Search for Dogs matching the following criteria:

There were 2838 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 2838


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Akemi Kin photo_camera   (2019) female Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Angel Moey Dushi ABW3689
  Akihito Shin photo_camera   (2019) male Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Angel Moey Dushi ABW3686
  Akio Shiro photo_camera   (2019) male Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Angel Moey Dushi ABW3685
  Akiro Hitoshi photo_camera   (2019) male Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Angel Moey Dushi ABW3687
  Amaya Kiku photo_camera   (2019) female Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Angel Moey Dushi ABW3690
  Asemi Kimiko photo_camera   (2019) female Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Angel Moey Dushi ABW3691
  Ayako Ken photo_camera   (2019) male Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Angel Moey Dushi ABW3688
  Bako Azari Snow Empire photo_camera   (2019) male Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Akemi ABW3700
  Balu Azari Snow Empire photo_camera   (2019) male Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Akemi
  Bazilur Azari Snow Empire photo_camera   (2019) male Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Akemi
  Benika Azari Snow Empire photo_camera   (2019) female Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Akemi
  Bennisa Azari Snow Empire photo_camera   (2019) female Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Akemi
  Bian Azari Snow Empire photo_camera   (2019) female Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Akemi
  Bungo Azari Snow Empire photo_camera   (2019) male Beringi Ichiro Azari Snow Empire / Akemi
  Gassi Yamada photo_camera   (2016) female Hikaru Hana Boshirou / Rosia Kara Osamame RKF 4778571
  Shika photo_camera   (2016) female Yoshimatsu Go Di Casa Saporito / Arizu RKF 4776688
  Gashiko Isonami photo_camera   (2015) male Arashi Kuramori Reika / Aiken Sagarime P'Fuu Tansy RKF 4350250
  Isami Naoko photo_camera   (2017) male Gashiko Isonami / Lavr De Dis Shifumi RKF 5102398
  Tenshi photo_camera   (2019) male Yuizuki Go / A'Kaito
  Zart Kendji Leo photo_camera   (2018) male Daichi Toshiro / Kinboshi Daizy Tamico
  Zarya Fudji Hanna photo_camera   (2018) female Daichi Toshiro / Kinboshi Daizy Tamico
  Zaschitnik Dzay Taro photo_camera   (2018) male Daichi Toshiro / Kinboshi Daizy Tamico
  Zenit Riota Baster photo_camera   (2018) male Daichi Toshiro / Kinboshi Daizy Tamico
  Zevs Yamato Stark photo_camera   (2018) male Daichi Toshiro / Kinboshi Daizy Tamico
  Zlata Hoshi Djun photo_camera   (2018) female Daichi Toshiro / Kinboshi Daizy Tamico
  Zorro Takeshi Ray photo_camera   (2018) male Daichi Toshiro / Kinboshi Daizy Tamico
  Yuniversal Show Hideko photo_camera   (2016) female Lavr De Dis OkImoto / Tomo No Kimi Keyko RKF 4772169
  Ayno photo_camera   (2018) female Tomo No Kimi Saburo / Yuniversal Show Hideko
  Yoi photo_camera   (2019) male Osami / Zhemchuzhina Karelli Olli
  Aiken Sagarime Odate Kuma photo_camera   (2018) male Psm Leo Of Daijan / Aiken Sagarime Itiya RKF 5326089
  Fire Whirl Kanade Tachibana photo_camera   (2019) female Artyomov Okimo / Fire Whirl Definitely Divine
  Fire Whirl Kanna Kamui photo_camera   (2019) female Artyomov Okimo / Fire Whirl Definitely Divine
  Fire Whirl Kazuto Kirigaya photo_camera   (2019) male Artyomov Okimo / Fire Whirl Definitely Divine
  Fire Whirl Koutarou Tatsumi photo_camera   (2019) male Artyomov Okimo / Fire Whirl Definitely Divine
  Fire Whirl Let's Roll The World photo_camera   (2019) male Artyomov Okimo / Fire Whirl Give Me Back My Dreams
  Fire Whirl Lions Heart photo_camera   (2019) male Artyomov Okimo / Fire Whirl Give Me Back My Dreams
  Fire Whirl Looking Like Totoro photo_camera   (2019) male Artyomov Okimo / Fire Whirl Give Me Back My Dreams
  Fire Whirl Loverman photo_camera   (2019) male Artyomov Okimo / Fire Whirl Give Me Back My Dreams
  Fire Whirl Lucky Luciano photo_camera   (2019) male Artyomov Okimo / Fire Whirl Give Me Back My Dreams
  Takeshi photo_camera   (2016) male Kazio / Otoshi
  Visente Uljas Aymara photo_camera   (2017) female Kenzenna Kazoku Ecomen / Midori Iz Imperii Favoritov RKF 5324670
  Kaminari Pride Orika photo_camera   (2019) female Kaminari Pride Daikiri / Akari Angeland Izumiko
  Angel Moey Dushi photo_camera   (2015) female Izumi Gai Bansho / Zeyni RKF 4353691
  Beringi Ichiro Azari Snow Empire photo_camera   (2018) male Chikay Tenshi / Hatsukoi Beniko RKF 5186475
  Sengo photo_camera   (2017) female Chikay Tenshi / Angel Moey Dushi
  Zeyni photo_camera   (--) female Megapolis Style Gempei Daichi / Megapolis Style Basira
  Vanga photo_camera   (2016) female Yuki Tenshi V Ryoichi / Tsvet Sakury Roksolana RKF 4776207
  Seiyosugi Fujiyama Kensha photo_camera   (2019) male Kouki Go Aso Inoue / Yutakahime Go Shikoku Mori
  Sensyujakura Fujiyama Kensha photo_camera   (2019) male Kouki Go Aso Inoue / Yutakahime Go Shikoku Mori
  Seppen Fujiyama Kensha photo_camera   (2019) female Kouki Go Aso Inoue / Yutakahime Go Shikoku Mori