Search for Dogs matching the following criteria:

There were 109 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 109


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Sarabureddo Azami photo_camera   (2017) female Sakuraba Bushido Acca / Asuka Hime Go Afmau Anay
  Kenji Takamori photo_camera   (2016) male Hakufumy No Hamakaza Maru / Miyuki Masaru Emi 468381
  Tokyo Balti Kalnai photo_camera   (2017) male Takuma Go Hakufumy / Hakufumy No Ayame Hime Go 991003000122818
  Itachi Go Chiai Issei photo_camera   (2017) male Minato Go Itsumo Anata To / Kaori Hime Go
  Akira Go Sakura Mura photo_camera   (2018) female Kougen Go Taishidou / Keika Go Miyagi Kozaki Kensha
  Fujihime Afmau Anay photo_camera   (--) female Shiro Del Yucatan / Bayumi Go Afmau Anay
  Izanami Go Sai Densetsu photo_camera   (2017) Satoru Go Bushido Acca / Ayaka Go Hagakure Kensha
  Chiai Issei Tochi photo_camera   (2016) Takaryu Go Hagakure Kensha / Harumi Yo Hagakure Kensha
  Chiai Issei Yama photo_camera   (2016) Takaryu Go Hagakure Kensha / Harumi Yo Hagakure Kensha
  Jitensha Go Haku Go photo_camera   (2016) male Takaryu Go Hagakure Kensha / Harumi Yo Hagakure Kensha 459768
  Kaito photo_camera   (2016) male Akamaru Hagakure Kensha / Hakufumy No Emiko Hime Go
  Youken photo_camera   (2016) male Akamaru Hagakure Kensha / Hakufumy No Emiko Hime Go
  Hokuho Go Bushido Acca photo_camera   (2015) male Ryu Go Bushido Acca / Kimi Go Hagakure Kensha
  Kano Go Bushido Acca photo_camera   (2015) male Ryu Go Bushido Acca / Kimi Go Hagakure Kensha 440182
  Neshiba Bushido Acca photo_camera   (2015) Ryu Go Bushido Acca / Kimi Go Hagakure Kensha
  Sakuraba Bushido Acca photo_camera   (2015) male Ryu Go Bushido Acca / Kimi Go Hagakure Kensha 440178
  Aika Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Aimi Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Akane Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Akemi Sekai photo_camera   (2015) female Tainin Maru Go Hakufumy / Suzu Hime Go Hakufumy KCC 436861
  Akira Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Amaya Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Daiki Sekai photo_camera   (2016) male Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Haru Sekai photo_camera   (2016) Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Aimi Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi
  Aoki Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi
  Ayani Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi KCC 455457
  Kogarashi Daibosatsu Go photo_camera   (2018) female Ryu Afmau Anay /  KCC 491462
  Kogarashi Daini Go photo_camera   (2018) female Ryu Afmau Anay /  KCC 491460
  Kogarashi Masahiro Go photo_camera   (2018) male Ryu Afmau Anay /  KCC 491458
  Kogarashi Masumi Go photo_camera   (2018) female Ryu Afmau Anay /  KCC 491465
  Kogarashi Mioori Go photo_camera   (2018) female Ryu Afmau Anay /  491463
  Kogarashi Sakurahime Go photo_camera   (2018) female Ryu Afmau Anay /  KCC 491461
  Kogarashi Tougoku Go photo_camera   (2018) male Ryu Afmau Anay /  KCC 491459
  G Fenix Afmau Anay photo_camera   (2018) female Okuun Tokimitsu / Emishow Afmau Anay
  G Naomi Afmau Anay photo_camera   (2018) female Okuun Tokimitsu / Emishow Afmau Anay
  G Tsukimaru Afmau Anay photo_camera   (2018) female Okuun Tokimitsu / Emishow Afmau Anay
  Gattsu Afmau Anay photo_camera   (2018) male Okuun Tokimitsu / Emishow Afmau Anay
  Sou Go Hagakure Kensha photo_camera   (2017) male Haku Go Hagakure Kensha / Aimi Go Of Fighting Dog
  Aika Senshi Muteki No photo_camera   (2017) female Haru Ichiro Bara Yuji / Kerana Kirara Lin
  Mika Senshi Muteki No photo_camera   (2018) female Haru Ichiro Bara Yuji / Kerana Kirara Lin
  Taigen Go Senshi Muteki No photo_camera   (2017) male Haru Ichiro Bara Yuji / Kerana Kirara Lin
  Hoku Sen Go Sakura Mura photo_camera   (2016) Koshunryuu Go Awakoku Hikarinomiya / Sen Go Awakoku Hikarinomiya
  Te Nori Taiga Go Sakura photo_camera   (2016) female Koshunryuu Go Awakoku Hikarinomiya / Sen Go Awakoku Hikarinomiya
  Emi Go Balti Kalnai photo_camera   (2015) female Hakufumy No Kenshi Maru Go / Mitsuko Go Yamada
  Meiho Go Balti Kalnai photo_camera   (2015) male Hakufumy No Kenshi Maru Go / Mitsuko Go Yamada
  Ami Masaru Emi photo_camera   (2014) female Hakufumy No Guenki Maru Go / Kiyohime Bushido Acca kcc 423695
  Haru Ichiro Bara Yuji photo_camera   (2015) male Hakufumy No Guenki Maru Go / Hakufumy No Bara Go KCC 436227
  Kazumi Masaru Emi photo_camera   (2017) Hakufumy No Guenki Maru Go / Kiyohime Bushido Acca 473062
  Miyuki Masaru Emi photo_camera   (2015) female Hakufumy No Guenki Maru Go / Kiyohime Bushido Acca KCC432319