Search for Dogs matching the following criteria:

There were 492 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 492


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Shichi Fukujin No Daisuke photo_camera   (2010) male Hirota Shiro Go Go Shizucana Kado / Unmei No Ane San Go FCA 2537
  Tora Mitsuki Argentina photo_camera   (2015) female Shichi Fukujin No Daisuke / Yoko I De Akumi Go 4030
  De Nuyu Argentina Kahana Go photo_camera   (2016) female Roku Hoshi Argentina Yoko / Shunku Oharu Kirara Lin FCA#4439
  De Nuyu Argentina Hanakogo Go photo_camera   (2016) female Roku Hoshi Argentina Yoko / Shunku Oharu Kirara Lin 4442
  Roku Hoshi Argentina Yoko photo_camera   (2015) male Hakufumy No Chugi Go / Saburai Semseigo Yuna FCA 3899
  Daibi Go Taiyou No Tani photo_camera   (2015) female Kouki Go Taiyou No Tani / Kami Kizoku Shin 4140
  Nisshouku Go Taiyou No Tani photo_camera   (2015) female Kouki Go Taiyou No Tani / Kami Kizoku Shin 4142
  Yoshi photo_camera   (2018) male Daikokuryu Go Hakufumy / De Nuyu Argentina Kahana Go
  Banji Go Kasumisou photo_camera   (2018) male Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4995
  Beninomai Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4996
  Bisakura Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4997
  Byohime Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4998
  Zara Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Hakufumy No Noa Hime Go FCA#4914
  Kami Kizoku Shin photo_camera   (2013) female Kami Kizoku Hachi / Kami Kizoku Arashi No Yoru 3322
  Kami Kizoku Yume photo_camera   (2013) male Kami Kizoku Hachi / Kami Kizoku Ariko 3318
  Kami Kizoku Kotaro Takeshi photo_camera   (2017) Yabane Go Hakufumy / Daichi Ryusei Go Hakufumy 966613
  Kami Kizoku Naruto Takashi photo_camera   (2017) male Yabane Go Hakufumy / Daichi Ryusei Go Hakufumy 966614
  Kami Kizoku Sukoshi Kuro photo_camera   (2017) female Yabane Go Hakufumy / Daichi Ryusei Go Hakufumy 966615
  Daisuki Saburai Semseigo photo_camera   (2009) male Hakufumy No Matsuri Go / Unmei No Bijin Go 2785
  Saburai Semseigo Yuna photo_camera   (2012) female Hakufumy No Matsuri Go / Unmei No Bijin Go FCA 3034
  Unmei No Shiori Go photo_camera   (2015) Jisaai Go Namitori / Unmei No Fujimi Tora Go 3894
  Unmei No Akai Hoshi Go photo_camera   (2014) female Jisaai Go Namitori / Unmei No Fujimi Tora Go 3564
  Bandai San Go Tenhou Sou photo_camera   (2017) male Nanfuu Go Hakufumy / Meiyuu Go Aso Inoue
  Banri Go Tenhou Sou photo_camera   (2017) female Nanfuu Go Hakufumy / Meiyuu Go Aso Inoue
  Shizuka Chuuseishin photo_camera   (2018) female Yama Arashi Maru Go Hakufumy / Hakufumy No Beni Botan Hime Go 4907
  Shua Chuuseishin photo_camera   (2018) female Yama Arashi Maru Go Hakufumy / Hakufumy No Beni Botan Hime Go 4906
  Genky Chuuseishin photo_camera   (2015) male Hakufumy No Furin Tora Maru Go / Hakufumy No Beni Botan Hime Go 4111
  Orihime Go Hitokiri photo_camera   (2016) female Hakufumy No Tora Go / Hakufumy No Idaku Go
  Kami Kizoku Arashi No Yoru photo_camera   (2015) female Kami Kizoku Yume / Aki Unmei Argentina Jun Takara Anma 841400
  Kami Kizoku Fumiko Ena photo_camera   (2016) female Kami Kizoku Yume / Aki Unmei Argentina Jun Takara Anma 903570
  Aono Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Nagai Bando / Fukyoko Ketsudanryoku Go Of Fighting Dog FCA#4909
  Hanashima Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai
  Haruhinode Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai FCA#4617
  Hatsudai Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai FCA#4616
  Hiromi Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Nagai Bando / Erina Go Hakufumy
  Nanfuu Go Hakufumy photo_camera   (2015) male Nagai Bando / Itami Go Of Fighting Dog 4102
  Nichirin Go Hakufumy photo_camera   (2015) male Nagai Bando / Itami Go Of Fighting Dog FCA: 4103 // KCU: 150
  Kuma 3 De Anco Yhamaha photo_camera   (--) female Anko Ryu Shiro Del Samurai / Emi Sora Del Samurai
  Tsuki Fushigui Na De Sendai Go photo_camera   (--) male Anko Ryu Shiro Del Samurai / Hana Yome Del Samurai
  Haruki Go D Casa Gupian photo_camera   (2014) male Asahi Go / Junko Hime Go Hakufumy No LER 22103
  Cuca De Islas Malvinas photo_camera   (--) female Nikon Sony De Los Titanes / Pakhy Chang De Islas Malvinas 1388
  Ashai De Daviel photo_camera   (--) male Kendo Del Samurai / Fuyu Hana Del Samurai FCA/1191
  Saya III De Akumi Go photo_camera   (2011) female Asai De Akumi Go / Amaya De Akumi Go 2850
  Kina Of Namaskar photo_camera   (2004) female Daiei Maru Of Koji Kirei / Tora Of Namaskar 1919
  Aiko Seiji De Sendai Go photo_camera   (2015) male Unmei No Okii Tora Go / Sayuri Miu De Sendai Go #4107
  Ken Hiroshi De Sendai Go photo_camera   (2015) male Unmei No Okii Tora Go / Sayuri Miu De Sendai Go
  Ken Hiroshi De Sendai Go photo_camera   (2015) male Unmei No Okii Tora Go / Sayuri Miu De Sendai Go #4106
  Natsumiashi Haro Kuma photo_camera   (2014) male Unmei No Okii Tora Go / Kami Kizoku Fuka 3593
  Espen Zeus Kirara Lin photo_camera   (2016) male Aukan Ryu Kirara Lin / Maia Kirara Lin FCA 4379
  Kallan Lis Kirara Lin photo_camera   (2016) female Aukan Ryu Kirara Lin / Maia Kirara Lin