Search for Dogs matching the following criteria:

There were 366 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 366


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Kaminari Tokimitsu photo_camera   (2011) male Yuushou Go Musashi Aiwa / Dosshiri Go Des Dragons Du Soleil Rouge FI26185/12 / LOSH1104646
  Kei Tokimitsu photo_camera   (2011) female Yuushou Go Musashi Aiwa / Dosshiri Go Des Dragons Du Soleil Rouge losh 1104652
  Kiyomi Tokimitsu photo_camera   (2011) female Yuushou Go Musashi Aiwa / Dosshiri Go Des Dragons Du Soleil Rouge
  Kyouka Tokimitsu photo_camera   (2011) female Yuushou Go Musashi Aiwa / Dosshiri Go Des Dragons Du Soleil Rouge
  Kaiyoumaru Tokimitsu photo_camera   (2011) male Hidemaru Go Shun'You Kensha / Haruka No Hime Go Shun'You Kensha
  Kayamaru Tokimitsu photo_camera   (2011) female Hidemaru Go Shun'You Kensha / Haruka No Hime Go Shun'You Kensha
  Kiyoshi Tokimitsu photo_camera   (2011) male Hidemaru Go Shun'You Kensha / Haruka No Hime Go Shun'You Kensha 2068827
  N'Akihime De La Source Du Dragon photo_camera   (2014) female Danyuu Go Aso Inoue / Fuzuki Des Dragons Du Soleil Rouge
  N'Jugô De La Source Du Dragon photo_camera   (2014) male Danyuu Go Aso Inoue / Fuzuki Des Dragons Du Soleil Rouge
  N'Takashi Go Aka To Shiro photo_camera   (2014) male Danyuu Go Aso Inoue / Fuzuki Des Dragons Du Soleil Rouge 967000009151181
  Nanami De La Source Du Dragon photo_camera   (2014) female Danyuu Go Aso Inoue / Fuzuki Des Dragons Du Soleil Rouge 967000009715108
  Naoko De La Source Du Dragon photo_camera   (2014) female Danyuu Go Aso Inoue / Fuzuki Des Dragons Du Soleil Rouge 967000009715155
  Natsu De La Source Du Dragon photo_camera   (2014) male Danyuu Go Aso Inoue / Fuzuki Des Dragons Du Soleil Rouge
  Natsu Go De La Source Du Dragon photo_camera   (2014) male Danyuu Go Aso Inoue / Fuzuki Des Dragons Du Soleil Rouge
  Ichiro Go Tokimitsu photo_camera   (2009) male Kaishi Go Shichimen Kensha / Tamasakura Go Yahata Kensha
  Itsudemo Tokimitsu photo_camera   (2009) female Kaishi Go Shichimen Kensha / Tamasakura Go Yahata Kensha ER33744/10
  Izanagi Tokimitsu photo_camera   (2009) male Kaishi Go Shichimen Kensha / Tamasakura Go Yahata Kensha
  Jiang Tokimitsu photo_camera   (2010) female Kaishi Go Shichimen Kensha / Dosshiri Go Des Dragons Du Soleil Rouge 967000009144044
  Jinsei Go Tokimitsu photo_camera   (2010) male Kaishi Go Shichimen Kensha / Dosshiri Go Des Dragons Du Soleil Rouge
  Junko Tokimitsu photo_camera   (2010) male Kaishi Go Shichimen Kensha / Dosshiri Go Des Dragons Du Soleil Rouge
  Junya Tokimitsu photo_camera   (2010) male Kaishi Go Shichimen Kensha / Dosshiri Go Des Dragons Du Soleil Rouge
  El Bandei Go Tokimitsu photo_camera   (2012) male Kajitsu No Nikkotoshi Go / Dosshiri Go Des Dragons Du Soleil Rouge
  L'Myoro Yuki Go Tokimitsu photo_camera   (2012) male Kajitsu No Nikkotoshi Go / Dosshiri Go Des Dragons Du Soleil Rouge 1120091
  Yuriko Go Tokimitsu photo_camera   (2012) female Kajitsu No Nikkotoshi Go / Dosshiri Go Des Dragons Du Soleil Rouge
  Gaika Aiko V.d. Mulligenvree photo_camera   (2004) female Seiryuu Go Ryuuhou Yamagami / Engaru Subarashii Laelia NHSB 2380543
  Daikoo Furinkazan photo_camera   (2004) female Zushiou Hinode Kara / Kajitsu No Asuka Go LOF 5057/892 LOSH 0962860
  Daiunme Furinkazan photo_camera   (2004) female Zushiou Hinode Kara / Kajitsu No Asuka Go LOF 5078/898
  Gekko Furinkazan photo_camera   (2007) female Zushiou Hinode Kara / Bisho Hinode Kara LOSH 1011948
  Ginko Furinkazan photo_camera   (2007) male Zushiou Hinode Kara / Bisho Hinode Kara LOSH 1011951
  Hachiko Furinkazan photo_camera   (2007) male Zushiou Hinode Kara / Bisho Hinode Kara LOSH 1011950
  Hiromitsu Sumiko Go photo_camera   (2019) female Houkou Go Fukuoka Sekido / Mai No Sakura Go Shun'You Kensha LOSH1285880
  L-Knajuhomare Du Temple Todai Ji photo_camera   (2012) male Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Mayahime Go Shirai
  L'Aihime Du Temple De Todai Ji photo_camera   (2012) female Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Hoshi Go From Hachimantai
  L'Awahimé Du Temple Todai Ji photo_camera   (2012) female Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Asako 8634/1432
  L'Misakohime Du Temple Todai Ji photo_camera   (2012) female Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Mayahime Go Shirai
  L'Nachi Du Temple Todai Ji photo_camera   (2012) male Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Mayahime Go Shirai
  L'Rinaka Du Temple De Todai Ji photo_camera   (2012) female Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Hoshi Go From Hachimantai
  L'Shoudai Go Du Temple De Todai Ji photo_camera   (2012) male Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Mayahime Go Shirai
  L'Shura Go Du Temple De Todai Ji photo_camera   (2012) male Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Mayahime Go Shirai
  L'Tamaryuu Du Temple De Todai Ji photo_camera   (2012) female Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Hoshi Go From Hachimantai 1127261
  Lokai Du Temple De Todai Ji photo_camera   (2012) female Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Hoshi Go From Hachimantai
  Ltamasakura Du Temple Todai Ji photo_camera   (2012) female Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Hoshi Go From Hachimantai LOSH 1117658
  Lumi Go Du Temple De Todai Ji photo_camera   (2012) female Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Mayahime Go Shirai
  Sashinahime Du Temple Todai Ji photo_camera   (2013) female Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Hoshi Go From Hachimantai
  M'Hanakahime Du Temple Todai Ji photo_camera   (2013) female Kourin Go Hanawa Kisaragi / Mayahime Go Shirai LOSH 1145203
  N'Shiro Du Temple Todai Ji photo_camera   (2014) male Kourin Go Hanawa Kisaragi / Michi Go Di Casa Saporito
  Natsuki Du Temple De Todai Ji photo_camera   (2014) male Kourin Go Hanawa Kisaragi / Michi Go Di Casa Saporito 1149811
  Syuun Ichi Du Temple Todai Ji photo_camera   (2015) male Kourin Go Hanawa Kisaragi / Hoshi Go From Hachimantai 1157723
  L'Hayabusa Tokimitsu photo_camera   (2012) male Tempou Go Shirai / Haruka No Hime Go Shun'You Kensha
  L'Oukahime Tokimitsu photo_camera   (2012) female Tempou Go Shirai / Haruka No Hime Go Shun'You Kensha LOSH 1118589