Search for Dogs matching the following criteria:

There were 606 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 606


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Aki Doushin Go Hakufumy photo_camera   (2015) male Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Nene Go Akita Senshuusou AKIHO 15-1299
  Akoku Yusho Go Hakufumy photo_camera   (2015) male Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Nene Go Akita Senshuusou AKIHO 15-1298
  Fuurenka Go Hakufumy photo_camera   (2015) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / I'Shiraha Go Des Templiers Sacrès #3864
  Hakufumy Nomunaru Seiken Go photo_camera   (2012) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Unsei Go 3022
  Hakufumy No Furin Tora Maru Go photo_camera   (2013) male Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Bara Go 3182
  Hakufumy No Goshi Hime Go photo_camera   (2014) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Sayumi Go Shun'You Kensha FCA 3537
  Hakufumy No Hanasaki Go photo_camera   (2012) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Unsei Go FCA#2904
  Hakufumy No Haruka Go photo_camera   (2012) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Unsei Go
  Hakufumy No Hyoozan Go photo_camera   (2012) male Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Unsei Go FCA#2902 / RG/BR7787
  Hakufumy No Natsu Go photo_camera   (2013) male Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Saien Go
  Hakufumy No Shirou Go photo_camera   (2012) male Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Reiko Go 2997
  Hakufumy No Soun Go photo_camera   (2012) male Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Reiko Go 2996
  Hakufumy No Ume No Hana Go photo_camera   (2012) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Unsei Go RG FCA 3021
  Hakufumy No Umiko Go photo_camera   (2012) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Unsei Go
  Hakufumy No Unaru Seiken Go photo_camera   (2012) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Unsei Go
  Hakufumy No Usagi Go photo_camera   (2012) male Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Unsei Go
  Junko Hime Go Hakufumy No photo_camera   (--) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Daini Go LER 21474
  Mokusei Go Hakufumy photo_camera   (2015) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / I'Shiraha Go Des Templiers Sacrès FCA#4025
  Hakufumy No Akemi Roppongi Go photo_camera   (2011) female Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Kyooi Go FCA N 2779 KCC: 396867
  Hakufumy No Bikkuri Go photo_camera   (2011) female Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Unsei Go FCA 2781
  Hakufumy No Chouko Go photo_camera   (2011) female Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Amami Go FCA 2805
  Hakufumy No Chugi Go photo_camera   (2011) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Amami Go FCA 2804
  Hakufumy No Eihei Go photo_camera   (2011) female Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Saien Go 2840
  Hakufumy No Ekisha Go photo_camera   (2011) female Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Saien Go 2837
  Hakufumy No Enjuko Go photo_camera   (2011) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Saien Go FCA 2834
  Hakufumy No Fukoo Go photo_camera   (2010) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Saien Go FCA/2535
  Hakufumy No Jiai Go photo_camera   (2010) female Mieho Go Shun'You Kensha / Meikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA / 2578
  Hakufumy No Jun Go photo_camera   (2013) male Mieho Go Shun'You Kensha / Meikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi
  Hakufumy No Kaori Hime Go photo_camera   (2013) female Mieho Go Shun'You Kensha / Ayame Go Kasuya Megumisou FCA 3255
  Hakufumy No Kenshi Maru Go photo_camera   (2013) male Mieho Go Shun'You Kensha / Ayame Go Kasuya Megumisou 3254
  Hakufumy No Kiba Go photo_camera   (2012) male Mieho Go Shun'You Kensha / Saki Go Taiyou No Tani RG FCA 2513
  Hakufumy No Kishi Go photo_camera   (2012) male Mieho Go Shun'You Kensha / Saki Go Taiyou No Tani 2918
  Hakufumy No Kiyomi Hime Go photo_camera   (2013) female Mieho Go Shun'You Kensha / Ayame Go Kasuya Megumisou 3258
  Hakufumy No Kuma Go photo_camera   (2011) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Unsei Go
  Hakufumy No Naomi Go photo_camera   (--) female Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Daini Go
  Hakufumy No Ohanoko Go photo_camera   (2010) female Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Saien Go FCA 2660
  Hakufumy No Onten Go photo_camera   (2010) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Saien Go FCA 2659
  Hakufumy No Ranshou Go photo_camera   (2012) female Mieho Go Shun'You Kensha / 
  Hakufumy No Ryokai Go photo_camera   (2012) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Idaku Go 2989
  Hakufumy No Saro Go photo_camera   (2011) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Bara Go RG/BR5873
  Hakufumy No Shojo Go photo_camera   (2011) female Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Bara Go FCA#2699
  Hakufumy No Takeshi Go photo_camera   (2012) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Kyooi Go 3024
  Hakufumy No Yotaro photo_camera   (2012) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Bara Go
  Hakufumy No Yumiko Go photo_camera   (2012) female Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Bara Go FCA 3060
  Izumi Hime Go photo_camera   (2013) female Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Hanasaki Go
  Hakufumi No Waki Hime Go photo_camera   (2014) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Seiko Go Geens Kensha
  Hakufumy No Misuru Go photo_camera   (2007) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Meikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA N 2192
  Hakufumy No Aika Go photo_camera   (2009) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Sayuri Go De Yamada 2398
  Hakufumy No Akashi Go photo_camera   (2012) male Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Eikan Amami Go Of Fighting Dog FCA 3144
  Hakufumy No Aki Hime Go photo_camera   (2012) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Eikan Amami Go Of Fighting Dog FCA N 3145