Search for Dogs matching the following criteria:

There were 384 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 384


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A.kimiko photo_camera   (2015) female Tora No Koui Baku / Amma COR A 713-15/255
  A' Haruka Reina photo_camera   (2017) female H'Magojiro Sakuraban / Maya Sakuraban COR A 1150-17/255
  A'Hajime Sakuraban photo_camera   (2017) female Hisashi Go Shirai / Shiki No Hana Go Shirai LOE 2423381
  A'Kiko photo_camera   (2016) female Aki / Hanako
  A'Leya photo_camera   (2016) female Aki / Hanako 0196114
  A'Miharu photo_camera   (2016) female Aki / Hanako 0196112
  A'Nozomi Tochishiro Ken photo_camera   (2015) female Masahiro Ken Go Namitori / I'Nozomi De La Vallee Des Samourais COR A 674-15/255
  A'Sakura Mirceasan Nordic photo_camera   (2017) female K'Tensui Sakuraban / D'Kimiko Samuraikatagi 642090001748104
  A'Saya Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) female Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite COR A 494-14/255
  A'Sayuri Go Airisu Hana photo_camera   (2014) female Rooster / Aiko No Aki Kasumi Go
  A'Suki photo_camera   (2016) female Aki / Hanako
  A'Yasuko Go Airisu Hana photo_camera   (2014) female Rooster / Aiko No Aki Kasumi Go LOF 10555/1730
  A'Yoko Of Wolf Point photo_camera   (2014) female M'Lux Tokimitsu No Himitsu / Si Si Of Wolf Point COR A 613-15/255
  Aichiyo Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) female Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite
  Aiharume Samuraikatagi photo_camera   (2013) female Kiryoku Go Christopher / Aikohime Shinsei Nawashi COR A 462-13/255
  Aiko photo_camera   (2007) female Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru
  Aikohime Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze COR A 348-11/255
  Aira Keiko photo_camera   (2007) female Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru
  Aka photo_camera   (2016) female Shogun Team Seishun Go / Rinzentaru Jichi
  Akahana Go Kazoku No Sorumeito photo_camera   (2015) female Akiyama Go Of Soul Storm Akita Kennel / Enya Mori No Kodomo COR A776-16/255
  Akane Of Wolf Point photo_camera   (2017) female Shinzan Go Fukuoka Tomiyasusou / Kuniko Sakuraban COR A 1168-17/255
  Akari Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze
  Akashika Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze
  Akemi photo_camera   (2012) female Kayo / Kiryoku Go Chiyoko
  Akiko Kaida photo_camera   (2014) female Aiko Sachi Go / Asia COR A 647-15/255
  Akiko Sakari photo_camera   (2007) female Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru
  Akiko Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze COR A 351-11/255
  Akira photo_camera   (2016) female Baku Hiro / Kenko To Koun Asuka COR A 910-16/255
  Akira Of Wolf Point photo_camera   (2017) female M'Lux Tokimitsu No Himitsu / Kiyomi Sakuraban 642099000419725
  Akira Rani photo_camera   (2007) female Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru COR A 246-07/255
  Akishino Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) female Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite
  Akita photo_camera   (1999) female Hoki Zoborska Perla / Cindy Tatranska Zima COR 65-99/255
  All My Ambitions Of Wolf Point photo_camera   (2014) female M'Lux Tokimitsu No Himitsu / Si Si Of Wolf Point
  Almost All Of Wolf Point photo_camera   (2017) female M'Lux Tokimitsu No Himitsu / Kiyomi Sakuraban
  Ama Of Wolf Point photo_camera   (2017) female Shinzan Go Fukuoka Tomiyasusou / Kanayama Hime Go Shun'You Kensha COR A 1228-17/255
  Ameiko Kitsune Samuraikatagi photo_camera   (2013) female Kiryoku Go Christopher / Aikohime Shinsei Nawashi COR A 463-13/255
  Amma photo_camera   (2012) female Medeiros Brako / Rinzentaru Erisa A 466-13/255
  Ana photo_camera   (2017) female Sake No Uchi Unkei / Pusztadombi Surka Rozi COR A 1147-17/255
  Aneko Aino Minako photo_camera   (2014) female Aiko Kensha No Minori Go / Akiko Shinsei Nawashi
  Angel Maya photo_camera   (2016) female Baku Hiro / Kazumi Ina COR B 94-16/255
  Anzu Tochishiro Ken photo_camera   (2015) female Masahiro Ken Go Namitori / I'Nozomi De La Vallee Des Samourais
  Aoi Of Wolf Point photo_camera   (2017) female Shinzan Go Fukuoka Tomiyasusou / Kuniko Sakuraban COR A 1169-17/255
  Asia photo_camera   (2012) female Royaru Akita Royaru Atemi / Akai Bouto Hi Arisa COR A 391-12/255
  Asuka photo_camera   (2012) female Kayo / Kiryoku Go Chiyoko COR A 405-12/255
  Asuka Fantasy photo_camera   (2016) female Medeiros Brako / Tea Lee COR-A-926-16/255
  Asuka Shinako Rei photo_camera   (2016) female N'Taichi Sakuraban / Blanca Serbona Ken
  Awa Hikari Go Samuraikatagi photo_camera   (2016) female Megapolis Style Zemmei / Noriko Go Tokimitsu COR A 933-16/255
  Ayana photo_camera   (2016) female Shogun Team Seishun Go / Rinzentaru Jichi
  Ayumi Sakuraban photo_camera   (2018) female M'Lux Tokimitsu No Himitsu / O'Honoka Sakuraban
  B Akemi Haniyasu Hime Go Junkesshu No photo_camera   (2017) female Masahiro Ken Go Namitori / A'Yoko Of Wolf Point COR A 1190-17/255