Search for Dogs matching the following criteria:

There were 3357 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 3357


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  photo_camera   (2011) female  / 
  A'Akemi photo_camera   (2010) female Nippon Sun D'Daiko / Nippon Sun Etzuko LO10133614
  A'Inuyasha Go photo_camera   (2016) female A'Showa Shinzan Go Of Kaizen Ken / C'Nintai Nehan Go Of Kaizen Ken LO1636030
  A'Kimiko photo_camera   (2013) female G'Shouraisei Go Of Kamino Ken / C'Haruna Go LO13164751
  A'Kimiko Go Della Verde Umbria photo_camera   (2012) female G'Shouraisei Go Of Kamino Ken / G'Yoshimi Go Sara Hana Kensha LO1312527
  A'Kusanagi No Tsurugi Hinode No Tani photo_camera   (2018) female Hachiko Samurai Noriko / Yasei No Benkei Go Seishin 380260101106519
  A'Mei Wa Go photo_camera   (2012) female Reigen Go Dell'Antico Matagi / E'Sumiko Go Of Kamino Ken LO1231939
  A'Mizuki Go Of Kaizen Ken photo_camera   (2014) female A'Yoshi Go Della Verde Umbria / E'Sumiko Go Of Kamino Ken LO1400966
  A'Naya Go Della Verde Umbria photo_camera   (2012) female G'Shouraisei Go Of Kamino Ken / G'Yoshimi Go Sara Hana Kensha LO1312533
  A'Shinai Go photo_camera   (2012) female Reigen Go Dell'Antico Matagi / E'Sumiko Go Of Kamino Ken LO1231940
  A'shintai Go photo_camera   (2016) female A'Showa Shinzan Go Of Kaizen Ken / C'Nintai Nehan Go Of Kaizen Ken LO1636029
  A'Tsukiyo No Tora photo_camera   (2018) female Hachiko Samurai Noriko / Yasei No Benkei Go Seishin
  A'Yuki photo_camera   (2010) female Nippon Sun D'Daiko / Nippon Sun Etzuko LO10133617
  A'yuki Go photo_camera   (2016) female A'Showa Shinzan Go Of Kaizen Ken / C'Nintai Nehan Go Of Kaizen Ken LO1636028
  Aelin photo_camera   (1990) female Bandeimaru / Miyako Di Rio Boca TC015689
  Agata photo_camera   (2007) female Jaszore Diomad / Marja Of Govikita LO08102325
  Ai Akai Of Shoun Kensha photo_camera   (2001) female Shoun Go Shonan Yamada / Tachibanahime Go Shirai LO0263365
  Ai Go Bordakitainu photo_camera   (2013) female Yukio Go Dell'Antico Oriente / Daiki Go LO13138928
  Aibu Del Sol Levante photo_camera   (2001) female Kita Oh Go Niagebasoh / Yoko Ono Del Sol Levante LO0298700
  Aihime photo_camera   (2008) female Saionara Sun Yocho / Iahabuki LO0941200
  Aika photo_camera   (2012) female Thoughemusciname Go Dell'Antico Matagi / Nanahime Go Dell'Antico Matagi LO1237825
  Aika photo_camera   (2015) female Mori Mori No Kodomo / Orenji No Hana Go Etnakita Ken
  Aika Yuki Go DI Casa Saporito photo_camera   (2013) female Mikuny Go Di Casa Saporito / Akira Go Di Casa Saporito
  Aiki Go Dell'Antico Oriente photo_camera   (2011) female Ginji Go Shirai / Mika Go Soga Gorouen LO1228515
  Aikioo No Aru Go photo_camera   (2000) female Noriyuki Di Selvarotonda / Shinobu LO00119729
  Aiko photo_camera   (2011) female Zuiun Go Aiuzu Hoshi Kensha / Yumi Go Di Casa Saporito LO1140307
  Aiko photo_camera   (2010) female Hiro / Rinako LO10155990
  Aiko photo_camera   (2012) female Saionara Sun Yocho / Noriko LO134096
  Aiko photo_camera   (2012) female Toshie-Go / Kaori LO1310776
  Aiko photo_camera   (2014) female A'Taiki Go / Nippon Sun Otome LO155940
  Aiko photo_camera   (2014) female A'Akihito Go / Kiyomi LO14165839
  Aiko photo_camera   (2014) female Hiro Yuki / Shinju LO1535034
  Aiko photo_camera   (2013) female Boshi Delle Bianche Vallate / Kira L'Ombra Della Luna LO1449370
  Aiko Del Sol Levante photo_camera   (2001) female Kita Oh Go Niagebasoh / Yoko Ono Del Sol Levante LO0298697
  Aiko Di Casa Heidi photo_camera   (2015) female Rex / Tama Yume Ken Amana LO1552331
  Aiko Franchina Go Suarato photo_camera   (2015) female Cantor Go Dell'Antico Oriente / H'Misaki-Go Etnakita Ken
  Aiko Go photo_camera   (2013) female  / 
  Aiko Go Di Casa Saporito photo_camera   (2012) female Ryuusei Go Tajima Kitamura / Rie Go Di Casa Saporito LO1278240
  Aiko Go Di Casa Saporito photo_camera   (2012) female Zuiun Go Aiuzu Hoshi Kensha / Kioco Go Di Casa Saporito
  Aiko Go Etnakita Ken photo_camera   (2013) female Kin / Chohime Go Shun'You Kensha LO1398328
  Aiko Go Hoshiko Mei photo_camera   (2013) female Birin Go Musashi Aiwa / Sutekina Go LO1415373
  Aiko Momo Delle Bianche Vallate photo_camera   (2012) female Momaru Delle Bianche Vallate / Gami-Raiku-Hana LO1240916
  Aiko San photo_camera   (2015) female Kazuki Go Daruma Kensha / Kenta Go Dell'Antico Oriente LO1627560
  Aiko Shiro Go photo_camera   (2016) female Inoki Of Shoun Kensha / Nanami Paproci Zakatek FCI LO1659876
  Aimhime photo_camera   (1999) female Sayuri Delle Bianche Vallate / Sissimaru Delle Bianche Vallate LO0050691
  Aimi photo_camera   (2013) female Reiki / Asuka Go LO13153513
  Aimi photo_camera   (2014) female Takumi Go / Lola
  Aimi Hime Go Virgini Kensha photo_camera   (2015) female Taiki Go Virgini Kensha / Hagi Go You Djenima LO1634557
  Aimi Senshi No Ohimesama photo_camera   (2015) female Akinori Go Shinobi Koi Kensha / Sumiko
  Aina photo_camera   (2015) female Mirai / Miki Go Awakoku Hikarinomiya LO1569278