Search for Dogs matching the following criteria:

There were 1661 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 1661


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  photo_camera   (2012) female  / 
  A'Kumi photo_camera   (2005) female R'kanoko Of Ukiyo-en / Ushiro
  A'Omaé Of Heiya No Kouma photo_camera   (2006) female Itsukai Go Musashi Aiwa / Sakura Of Heiya No Kouma
  A'Shakya photo_camera   (2005) female S'Kenjiro Go Of Kamino Ken / 
  Airi Go Of Kamino Ken photo_camera   (2005) female Kasuga Go Shirai / Yui Go Shirai
  Akane Gumo Of Shinsen En photo_camera   (2005) female Dewagumo Go Kosendou / Koukihime Go Hachiouji Tada
  Akaneiro Des Tresors De Nirveau photo_camera   (2005) female Bizen Go / Kiraki Go
  Akemi Go Of Kamino Ken photo_camera   (2005) female Kasuga Go Shirai / Yui Go Shirai
  Akikomachi Of Ikenohatade photo_camera   (2005) female Kasuga Go Shirai / Sakura Di Casa Saporito LOF 6 AK.IN. 4821/947
  Akira Soshingu Yasurakana Izumi photo_camera   (--) female Tagashashi Niji No Kanata / Tsubaki Hime Of Shinsen En
  Akita De L'Arche Des Dieux photo_camera   (--) female Sako De L'Arche Des Dieux / P'Kensha Kyoko De L'Arche Des Dieux
  Ameiko Kitsune O Chanur photo_camera   (2005) female Shogun / Umi Kitsune O Chanur LOF 4724/914
  Amitaba Kushinada photo_camera   (2005) female Tomurau Des Dragons Du Soleil Rouge / Tamari Niji No Kanata
  Asahi Des Dragons Du Soleil Rouge photo_camera   (2005) female Masamune Go Kouyazan Miyauchisou / U'Takayama Go Des Dragons Du Soleil Rouge
  Asami'S Kingdom L'Hime Go photo_camera   (2015) female F'Kazumi Des Dragons Du Soleil Rouge / I'Asami Hime Des Gardiens Du Temple Sacre
  Aska Of Dan' Jourdain photo_camera   (2005) female Kasuga Go Shirai / U'Hoomen Of Dan' Jourdain
  Ayumi Of Shinsen En photo_camera   (2005) female Umon Go Yonaiyamasou For Tycon / Noël Yuko Of Shinsen-en
  Azukis Kensei Go De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2005) female Kensei Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / V'Chinatsui Go De La Vallee Des Dragons Sacres
  Azuma D' Antartik Kennel photo_camera   (--) female Affect Aki Of Alka Shan / Tamanegi Del Vento Divino LOF 00079/00026
  Azusa Kensei Go De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2005) female Kensei Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / V'Chinatsui Go De La Vallee Des Dragons Sacres
  B' Yoshi De Dan Jourdain photo_camera   (2006) female O'Kaminari D'Obakosow / V'Naoko De Dan Jourdain
  B'Akemi Go De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2006) female Daitetsu Go Tetsuyukisou / Ibuki Go Hanakawasou 250269600846637
  B'Jinai Shuushin Go Des Trésors De Nirveau photo_camera   (--) female R'Iwate San / 
  B'Kiteseumi Go De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2006) female Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / V'Chinatsui Go De La Vallee Des Dragons Sacres LOF 5 AK.IN.5551
  B'Kurui Bara Hilfy O Chanur photo_camera   (2006) female Otsuki Of Nagaregumo / Vokoa Of Orn Anong Valley
  B'Megumi Of Neko Ken photo_camera   (2006) female Kyokaze Go Shirai / V'eien Yuki Of Neko Ken
  B'Minaka De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2006) female Kasuga Go Shirai / Mina No Hana Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) S29968/2007
  B'Nao Of Heiya No Kouma photo_camera   (2006) female Itsukai Go Musashi Aiwa / P'Katsumi Of Heiya No Kouma LOF 5087/1098
  B'Rayka Go Des Trésors De Nirveau photo_camera   (2006) female L'Ryu Goh D'Obakosow / Taimen De Dan' Jourdain
  B'Satsuki Of Neko Ken photo_camera   (--) female Kyokaze Go Shirai / V'eien Yuki Of Neko Ken
  B'Tao Tao Go Of Ikenohatade photo_camera   (2006) female Kasuga Go Shirai / V'Sara Go Of Kamino Ken LOF 5 AK.IN. 5120/971
  B'Tenka Go Of Kamino Ken photo_camera   (2006) female Kasuga Go Shirai / Kaori Go Musashi Aiwa LOF 5 AK.IN. 5 209/985
  B'Tomiko Of Heiya No Kouma photo_camera   (2006) female Itsukai Go Musashi Aiwa / P'Katsumi Of Heiya No Kouma LOF 5AK.IN 5085/984
  B'Tsukiyo De Katsuhiro Kensha photo_camera   (--) female Togan De Katsuhiro Kensha / V'Wakame De Katsuhiro Kensha
  B'Tsukiyo De La Vallèe Des Dragons Sacrès photo_camera   (2006) female Rangoon Des Dragons Du Soleil Rouge / U'Saotome Ranyuu Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès
  B'Yooji De Dan Jourdain photo_camera   (--) female A'Sangoku Of Dan' Jourdain / U'Itoshi De Dan' Jourdain
  Bakemono photo_camera   (2006) female Rangoon Des Dragons Du Soleil Rouge / V'Miyagi Des Dragons Du Soleil Rouge LOF 5292
  Bakuhatsu Go Des Trésors De Nirveau photo_camera   (2006) female R'Iwate San / R'Yoko Ono Maeko Of Taka Ki No Kami
  Bella De Mora Mora photo_camera   (--) female  /  LOF 7833
  Betsuni Of Neko Ken photo_camera   (--) female V'Taikoh Of Shinsen En / Raime
  Bijin Tsuki Des Dragons Du Soleil Rouge photo_camera   (2006) female Hakuun Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / V'Katsuji Des Dragons Du Soleil Rouge
  Bikini De Kiboo Ken photo_camera   (2006) female Rangoon Des Dragons Du Soleil Rouge / V'Miyagi Des Dragons Du Soleil Rouge lof 5294/999
  Bishiou Tama Go Des Tresors Nirveau photo_camera   (--) female U'Ryu-goh Niji No Kanata / Renga Niji No Nakata
  C' Mulan Go Of Ikenohatade photo_camera   (2007) female Tozan Go Toukyou Takaryuu / Sakura Di Casa Saporito LOF 5 AK.IN. 5530
  C' Sayuri Go Of Kamino Ken photo_camera   (--) female Kasuga Go Shirai / Yui Go Shirai
  C'Ayame Go Of Kamino Ken photo_camera   (2007) female Kasuga Go Shirai / Kaori Go Musashi Aiwa
  C'Fujisan De Dan Jourdain photo_camera   (2007) female P'Dokane Of Dan' Jourdain / A'Omaé Of Heiya No Kouma
  C'Kaiko Go Of Kamino Ken photo_camera   (2007) female Kasuga Go Shirai / Kaori Go Musashi Aiwa
  C'Kitsune Of Neko Ken photo_camera   (--) female V'Taikoh Of Shinsen En / Tsumê Of Neko-ken
  C'Kogane Tara O Chanur photo_camera   (--) female Ashitaka Khym Mhan Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès / Umi Kitsune O Chanur