Search for Dogs matching the following criteria:

There were 3119 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 3119


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A'Hino Rei photo_camera   (2017) male Kirey Kazoku Kado / Saykonohanta Danika RKF 5039671
  A'Kaito photo_camera   (2014) male  / 
  Adayi Naruto Monogatari photo_camera   (2014) male Daichi No Yon Royal Nippon Akitos / Meyoko Go From Hachimantai
  Aibo Go Minami Rinkan photo_camera   (2017) male Torateru Go Miyagi Kozaki Kensha / Raimu Go Minami Rinkan
  Aibo Rising Star Alkadar photo_camera   (2019) male Unkan Go From Hachimantai / Takiyaha Go Bordakitainu Kensha
  Aiken Sagarime Akira photo_camera   (2015) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Amadare
  Aiken Sagarime Rokero photo_camera   (2016) male Yuutoutakara Go Hidden Cascade / Takaraken Atagokohaku
  Aiken Sagarime Agesio photo_camera   (2008) male Izumi Gai V-samurai Gotana / Izumi Gai Batsu
  Aiken Sagarime Do Ki photo_camera   (2009) male Kenshin Ko Go Royal Nippon Akitos / Izumi Gai Batsu
  Aiken Sagarime Egiri photo_camera   (2013) male Shiki Go Ise Shimada / Takaraken Atagokohaku
  Aiken Sagarime Fydzoku photo_camera   (2016) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Amadare RKF 4634231
  Aiken Sagarime Gai photo_camera   (2013) male Gen Go Miyagi Takadorisou / Zelida Ne Naki
  Aiken Sagarime Gardan photo_camera   (2010) male Izumi Gai Arai / Zelida Ne Naki
  Aiken Sagarime Hiroshi photo_camera   (2012) male Lavr De Dis Eiichi Ayashi / Adzumi RKF 3292763
  Aiken Sagarime Hoshiko photo_camera   (2012) male Lavr De Dis Eiichi Ayashi / Adzumi
  Aiken Sagarime Iedzuto photo_camera   (--) male Daizan Go Boshuu Kaikasou / Yuka Go Hidden Cascade
  Aiken Sagarime Iken Aru Samurai photo_camera   (2013) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Uranami
  Aiken Sagarime Inari Tori photo_camera   (2011) male Shiki Go Ise Shimada / Izumi Gai Naoki
  Aiken Sagarime Kindai photo_camera   (2013) male Terumasa Go Akita Suzuki / Izumi Gai Batsu
  Aiken Sagarime L'Toshiro photo_camera   (2016) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Nagare
  Aiken Sagarime Naito photo_camera   (2011) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Enka
  Aiken Sagarime Natsuo photo_camera   (2016) male Zuikyou Go Hirosaki Saitousou / Aiken Sagarime L'Maihime
  Aiken Sagarime O Mamоri photo_camera   (2011) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Dzangiku
  Aiken Sagarime Odate Kuma photo_camera   (2018) male Psm Leo Of Daijan / Aiken Sagarime Itiya RKF 5326089
  Aiken Sagarime Odzi photo_camera   (2011) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Dzangiku RKF 3152484
  Aiken Sagarime Oribe photo_camera   (2014) male Terumasa Go Akita Suzuki / Aiken Sagarime Sashi
  Aiken Sagarime Puraido photo_camera   (2014) male Gen Go Miyagi Takadorisou / Aiken Sagarime Adanami
  Aiken Sagarime Shamash photo_camera   (2015) male Daizan Go Boshuu Kaikasou / Takaraken Atagokohaku SPH G6436
  Aiken Sagarime Shiki photo_camera   (2015) male Daizan Go Boshuu Kaikasou / Takaraken Atagokohaku
  Aiken Sagarime Taigan photo_camera   (2013) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Uranami RKF 3977175
  Aiken Sagarime Takeshi photo_camera   (2016) male Aiken Sagarime Oribe / Aiken Sagarime Umi
  Aiken Sagarime Takumasiy photo_camera   (2012) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Enka RKF 3292242
  Aiken Sagarime Tzanyan photo_camera   (2014) male Gen Go Miyagi Takadorisou / Izumi Gai Ya Ya
  Aiken Sagarime Utte Uki No photo_camera   (2013) male Sesshuu Go Kumamoto Kishi / Idia Of Heemang Aekyun
  Aiken Sagarime Yamatodamasi photo_camera   (2013) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Vaisei RKF 3570697
  Aiken Sagarime Yashiomaru photo_camera   (2013) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Vaisei RKF 3570693
  Aiken Sagarime Z Atcuko photo_camera   (2017) male Yuutoutakara Go Hidden Cascade / Izumi Gai Padjimi
  Aiken Sagarime Zayzan photo_camera   (2013) male Terumasa Go Akita Suzuki / Aiken Sagarime Nagare RKF 3716436
  Aiko photo_camera   (2014) male Enray / Dzedana RKF 4010125
  Aiko Yuki photo_camera   (2018) male Takaro Ashiro / Kazuko THO6783
  Airen Sagarime P'kirey Tayyo photo_camera   (2012) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Adanami RKF 3192143
  Aischiko Naruto Monogatari photo_camera   (2014) male Daichi No Yon Royal Nippon Akitos / Meyoko Go From Hachimantai
  Aishiro Iz Doma Proninykh photo_camera   (2018) male Izumi Gai Fukuhomare / Gosi Ami Vernaya Podruga
  Akai Hana Danko photo_camera   (2017) male Imperia Lis Veni Vidi Vice / Akai Hana Vakana
  Akai Hana Boss photo_camera   (2014) male Kotomaru Go Shun You Kensha / Izumi Gai P' Oki
  Akai Hana E'rayden photo_camera   (2015) male Kotomaru Go Shun You Kensha / L'Mea Go Of RamsRaspel Kensha
  Akai Hana E'uchzhou photo_camera   (2015) male Kotomaru Go Shun You Kensha / L'Mea Go Of RamsRaspel Kensha
  Akai Hana Ichiro photo_camera   (2018) male Akai Hana Vong / Emi Go Di Bordakitainu Kensha & Kami No Tori Kensha
  Akai Hana Isami photo_camera   (--) male Akai Hana Vong / Emi Go Di Bordakitainu Kensha & Kami No Tori Kensha
  Akai Hana Kauki photo_camera   (2015) male B'Yusen Go Of Kamino Ken / Akai Hana Vainora