Logo
 
[ Login ]
 
There were 1577 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-50 of 1577

name sex sire dam reg_nr birth year
A' Kenzo Go De La Vallee Des Dragons Sacres male Kensei Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)U'Saotome Ranyuu Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès LOF 4925 2005
A'Sangoku Of Dan' Jourdain male O'Kodama Of Ukiyo EnReizei Go De La Vallee Des Dragons Sacres 2005
A'Sensho Of Heiya No Kouma male Itsukai Go Musashi AiwaSakura Of Heiya No Kouma 2006
Achiko Of Heiya No Kouma male Itsukai Go Musashi AiwaSakura Of Heiya No Kouma 2005
Aiko Of Senzo No male Jitsuko Go Of Kamino KenJunya Go Of Kamino Ken 2016
Aikyo Go Des Tresors De Nirveau male U'Ryu-goh Niji No KanataRenga Niji No Nakata
Akimo male R' Kanto Des Dragons Du Soleil RougeSarka
Akino Go O Chanur male ShogunUmi Kitsune O Chanur 2005
Akira Kushinada male Tomurau Des Dragons Du Soleil RougeTamari Niji No Kanata 2005
Akira-Go-Umagoya male L'Yeko De La VieuvilleAziago Di Casa Saporito LOF 5 AK.IN. 4 692/693
Anika Go De La Vallee Des Dragons Sacres male Kensei Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)U'Saotome Ranyuu Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès LOF4927/705
Ardent Temptation's Loki male E'Shino Des Fleurs De SantalHinata Of Kaerizaki 2015
Ari male Okan Of Dawson CityTanga 2005
Ashitaka Khym Mhan Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès male Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)Hanabi Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès 2005
Ato Go Des Dragons Du Soleil Rouge male Masamune Go Kouyazan MiyauchisouU'Takayama Go Des Dragons Du Soleil Rouge 2005
Ayko De La Vallee Des Samourais male Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)Aiyoku Go Shun'You Kensha 2005
Ayoko De La Valle Des Samourais male Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)Tsubaki Hime Of Shinsen En
B'Akimitsu O Chanur male Otsuki Of NagaregumoVokoa Of Orn Anong Valley 2006
B'Hokuun Go De La Vallee Des Dragons male Kasuga Go ShiraiMina No Hana Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) 2006
B'Kakudo De Dan Jourdain male O'Kaminari D'ObakosowV'Naoko De Dan Jourdain 2006
B'Kasumi De La Vallee Des Dragons Sacres male Kasuga Go ShiraiMina No Hana Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) 2006
B'Mitsukuni Go De La Vallè Des Dragons Sacrès male Daitetsu Go TetsuyukisouSachihime Go Keihan Tsutsumi PKR.V-14034 2006
B'ryoken Of Neko Ken male Kyokaze Go ShiraiTsum Of Neko-ken 198/769 2006
B'Ryu Goh Kimiko Des Trsors De Nirveau male L'Ryu Goh D'ObakosowTaimen De Dan' Jourdain 2006
B'Sakan Go Of Kamino Ken male Kasuga Go ShiraiYui Go Shirai LOF 5173/747 2006
B'Suto male Tentokuoken Des Dragons Du Soleil RougeTakisane Des Dragons Du Soleis Rouge 5298/808 2010
B'Taishi Go Of Kamino Ken male Kasuga Go ShiraiYui Go Shirai 2006
B'Tenzan Go Of Kamino Ken male Kasuga Go ShiraiKaori Go Musashi Aiwa 2006
B'Tomodachi Go Des Tresors De Nirveau male R'Iwate SanR'Yoko Ono Maeko Of Taka Ki No Kami 250269600984429 2006
B'Yusen Go Of Kamino Ken male Kasuga Go ShiraiKaori Go Musashi Aiwa 2006
Baromar French Connections male Daiunsei Go Sannohe Nakamura Sou At BaromarR'Baikuen Go De La Vallee Des Dragons Sacres
Bayko Go Des Tresors De Nirveau male Bizen GoTakamira Des Fontaines De L'Aurore
Benjiro Of Shinsen En male P'Fuji Of Kamino KenTatsu Of Neko Ken LOF 5 AK.IN. 5 331/790
Bibai De La Valle Des Samourais male Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)Aiyoku Go Shun'You Kensha 2005
Bijin Tora Go Of Ikenohatade male Kasuga Go ShiraiSakura Di Casa Saporito LOF 5124, CMKU 2045 2006
Boss De L'Epine male ThorYuzen Kiwa V'Nala 5059/777 2006
C'Daisuki Schinsoko Go Des Tresors De Nirveau male Bizen GoTakamira Des Fontaines De L'Aurore AK.IN. 5862 2007
C'Kazan Go Of Kamino Ken male Kasuga Go ShiraiKaori Go Musashi Aiwa RKF 2323321 2007
C'Kenji Tomoko O Chanur male Ashitaka Khym Mhan Go De La Vallèe Des Dragons SacrèsUmi Kitsune O Chanur 2007
C'Kentaro Go Of Ikenohatade male Tozan Go Toukyou TakaryuuV'Sara Go Of Kamino Ken LOF 5 AK.IN. 5532/ 2007
C'Koda De Dan' Jourdain male A'Sangoku Of Dan' JourdainV'Ayame Go Of Kamino Ken 2007
C'Kumo Of Neko Ken male Kyokaze Go ShiraiV'Ookami Of Neko Ken 2007
C'Masamune Des Dragons Du Soleil Rouge male Masamune Go Kouyazan MiyauchisouMina No Hana Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) 2007
C'Sasori Of Dan' Jourdain male P'Dokane Of Dan' JourdainU'Itoshi De Dan' Jourdain 5955/962 2007
C'Shishiou Go Of Ikenohatade male Tozan Go Toukyou TakaryuuSakura Di Casa Saporito 2007
C'Taichi Go Of Ikenohatade male Tozan Go Toukyou TakaryuuV'Sara Go Of Kamino Ken 9115631 2007
C'Toshiro Go Des Tresors De L'Eden male U'Ryu-goh Niji No KanataTaimen De Dan' Jourdain 250269801159306 2007
Chansu Go Des Dragons Du Soleil Rouge male B'Kasumi De La Vallee Des Dragons SacresV'Chinatsui Go De La Vallee Des Dragons Sacres 2007
Chawan Go Des Hortillonnages Picards male Saiko Du Mon Au Lotus D'OrRyuskai Du Mon Lotus Au D'Or 5489/783 2007
Chijo De Kiboo Ken male Hakuun Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)V'Miyagi Des Dragons Du Soleil Rouge FIN31874/08 2007