Search for Dogs matching the following criteria:

There were 1661 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 1661


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A' Kenzo Go De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2005) male Kensei Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / U'Saotome Ranyuu Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès LOF 4925
  A'Sangoku Of Dan' Jourdain photo_camera   (2005) male O'Kodama Of Ukiyo En / Reizei Go De La Vallee Des Dragons Sacres
  A'Sensho Of Heiya No Kouma photo_camera   (2006) male Itsukai Go Musashi Aiwa / Sakura Of Heiya No Kouma
  Achiko Of Heiya No Kouma photo_camera   (2005) male Itsukai Go Musashi Aiwa / Sakura Of Heiya No Kouma
  Aiko Of Senzo No photo_camera   (2016) male Jitsuko Go Of Kamino Ken / Junya Go Of Kamino Ken
  Aikyo Go Des Tresors De Nirveau photo_camera   (--) male U'Ryu-goh Niji No Kanata / Renga Niji No Nakata
  Akimo photo_camera   (--) male R' Kanto Des Dragons Du Soleil Rouge / Sarka
  Akino Go O Chanur photo_camera   (2005) male Shogun / Umi Kitsune O Chanur
  Akira Kushinada photo_camera   (2005) male Tomurau Des Dragons Du Soleil Rouge / Tamari Niji No Kanata
  Akira-Go-Umagoya photo_camera   (--) male L'Yeko De La Vieuville / Aziago Di Casa Saporito LOF 5 AK.IN. 4 692/693
  Anika Go De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (--) male Kensei Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / U'Saotome Ranyuu Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès LOF4927/705
  Ardent Temptation's Loki photo_camera   (2015) male E'Shino Des Fleurs De Santal / Hinata Of Kaerizaki
  Ari photo_camera   (2005) male Okan Of Dawson City / Tanga
  Ashitaka Khym Mhan Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès photo_camera   (2005) male Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / Hanabi Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès
  Ato Go Des Dragons Du Soleil Rouge photo_camera   (2005) male Masamune Go Kouyazan Miyauchisou / U'Takayama Go Des Dragons Du Soleil Rouge
  Ayko De La Vallee Des Samourais photo_camera   (2005) male Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / Aiyoku Go Shun'You Kensha
  Ayoko De La Valle Des Samourais photo_camera   (--) male Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / Tsubaki Hime Of Shinsen En
  B'Akimitsu O Chanur photo_camera   (2006) male Otsuki Of Nagaregumo / Vokoa Of Orn Anong Valley
  B'Hokuun Go De La Vallee Des Dragons photo_camera   (2006) male Kasuga Go Shirai / Mina No Hana Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)
  B'Kakudo De Dan Jourdain photo_camera   (2006) male O'Kaminari D'Obakosow / V'Naoko De Dan Jourdain
  B'Kasumi De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2006) male Kasuga Go Shirai / Mina No Hana Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)
  B'Mitsukuni Go De La Vallè Des Dragons Sacrès photo_camera   (2006) male Daitetsu Go Tetsuyukisou / Sachihime Go Keihan Tsutsumi PKR.V-14034
  B'ryoken Of Neko Ken photo_camera   (2006) male Kyokaze Go Shirai / Tsum Of Neko-ken 198/769
  B'Ryu Goh Kimiko Des Trsors De Nirveau photo_camera   (2006) male L'Ryu Goh D'Obakosow / Taimen De Dan' Jourdain
  B'Sakan Go Of Kamino Ken photo_camera   (2006) male Kasuga Go Shirai / Yui Go Shirai LOF 5173/747
  B'Suto photo_camera   (2010) male Tentokuoken Des Dragons Du Soleil Rouge / Takisane Des Dragons Du Soleis Rouge 5298/808
  B'Taishi Go Of Kamino Ken photo_camera   (2006) male Kasuga Go Shirai / Yui Go Shirai
  B'Tenzan Go Of Kamino Ken photo_camera   (2006) male Kasuga Go Shirai / Kaori Go Musashi Aiwa
  B'Tomodachi Go Des Tresors De Nirveau photo_camera   (2006) male R'Iwate San / R'Yoko Ono Maeko Of Taka Ki No Kami 250269600984429
  B'Yusen Go Of Kamino Ken photo_camera   (2006) male Kasuga Go Shirai / Kaori Go Musashi Aiwa
  Baromar French Connections photo_camera   (--) male Daiunsei Go Sannohe Nakamura Sou At Baromar / R'Baikuen Go De La Vallee Des Dragons Sacres
  Bayko Go Des Tresors De Nirveau photo_camera   (--) male Bizen Go / Takamira Des Fontaines De L'Aurore
  Benjiro Of Shinsen En photo_camera   (--) male P'Fuji Of Kamino Ken / Tatsu Of Neko Ken LOF 5 AK.IN. 5 331/790
  Bibai De La Valle Des Samourais photo_camera   (2005) male Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / Aiyoku Go Shun'You Kensha
  Bijin Tora Go Of Ikenohatade photo_camera   (2006) male Kasuga Go Shirai / Sakura Di Casa Saporito LOF 5124, CMKU 2045
  Boss De L'Epine photo_camera   (2006) male Thor / Yuzen Kiwa V'Nala 5059/777
  C'Daisuki Schinsoko Go Des Tresors De Nirveau photo_camera   (2007) male Bizen Go / Takamira Des Fontaines De L'Aurore AK.IN. 5862
  C'Kazan Go Of Kamino Ken photo_camera   (2007) male Kasuga Go Shirai / Kaori Go Musashi Aiwa RKF 2323321
  C'Kenji Tomoko O Chanur photo_camera   (2007) male Ashitaka Khym Mhan Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès / Umi Kitsune O Chanur
  C'Kentaro Go Of Ikenohatade photo_camera   (2007) male Tozan Go Toukyou Takaryuu / V'Sara Go Of Kamino Ken LOF 5 AK.IN. 5532/
  C'Koda De Dan' Jourdain photo_camera   (2007) male A'Sangoku Of Dan' Jourdain / V'Ayame Go Of Kamino Ken
  C'Kumo Of Neko Ken photo_camera   (2007) male Kyokaze Go Shirai / V'Ookami Of Neko Ken
  C'Masamune Des Dragons Du Soleil Rouge photo_camera   (2007) male Masamune Go Kouyazan Miyauchisou / Mina No Hana Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)
  C'Sasori Of Dan' Jourdain photo_camera   (2007) male P'Dokane Of Dan' Jourdain / U'Itoshi De Dan' Jourdain 5955/962
  C'Shishiou Go Of Ikenohatade photo_camera   (2007) male Tozan Go Toukyou Takaryuu / Sakura Di Casa Saporito
  C'Taichi Go Of Ikenohatade photo_camera   (2007) male Tozan Go Toukyou Takaryuu / V'Sara Go Of Kamino Ken 9115631
  C'Toshiro Go Des Tresors De L'Eden photo_camera   (2007) male U'Ryu-goh Niji No Kanata / Taimen De Dan' Jourdain 250269801159306
  Chansu Go Des Dragons Du Soleil Rouge photo_camera   (2007) male B'Kasumi De La Vallee Des Dragons Sacres / V'Chinatsui Go De La Vallee Des Dragons Sacres
  Chawan Go Des Hortillonnages Picards photo_camera   (2007) male Saiko Du Mon Au Lotus D'Or / Ryuskai Du Mon Lotus Au D'Or 5489/783
  Chijo De Kiboo Ken photo_camera   (2007) male Hakuun Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / V'Miyagi Des Dragons Du Soleil Rouge FIN31874/08