Search for Dogs matching the following criteria:

There were 124 dogs found matching your search criteria.


Displaying 51-100 of 124


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Akane Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Akazuki Go Futago Kenji photo_camera   (2017) female  / Sayumi Go Hagakure Kensha Kcc474209
  Akemi Sekai photo_camera   (2015) female Tainin Maru Go Hakufumy / Suzu Hime Go Hakufumy KCC 436861
  Akira Go photo_camera   (2018) female Kougen Go Taishidou / Keika Go Miyagi Kozaki Kensha
  Akira Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Amaya Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Ami Masaru Emi photo_camera   (2014) female Hakufumy No Guenki Maru Go / Kiyohime Bushido Acca kcc 423695
  Aoki Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi
  Asuka Go Mitsu Kensha photo_camera   (--) female I'Tochihibiki Go Sara Hana Kensha / Fujumi Go Bushido Acca
  Asuka Hime Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Sayumi Go Hagakure Kensha 443616
  Ayaka Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Sayumi Go Hagakure Kensha
  Ayame Balti Kalnai photo_camera   (2019) female Takuma Go Hakufumy / Hakufumy No Ayame Hime Go
  Ayani Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi KCC 455457
  Bayumi Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Hakufumy No Natsu Go / Jiyuu Go Thunderkuhl
  Beika Go Futago Kenji photo_camera   (2018) female Takumi Go Hakufumy / Sayumi Go Hagakure Kensha 490535
  Chiai Issei Akane photo_camera   (2015) female Ryunosuke Go Buchido Acca / Yama Yuri Hime Go
  Chiisai Hime Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Hakufumy No Nara Hime Go
  Eikishi Afmau Anay photo_camera   (2016) female Hakufumy No Natsu Go / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Eiko Go Afmau Anay photo_camera   (2016) female Hakufumy No Natsu Go / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Eimi Sakura Chiai Issei photo_camera   (2017) female Ryunosuke Go Buchido Acca / Yama Yuri Hime Go
  Eita Hizaki Chan photo_camera   (2016) female Hakufumy No Natsu Go / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Emi Go Balti Kalnai photo_camera   (2015) female Hakufumy No Kenshi Maru Go / Mitsuko Go Yamada
  Emishow Afmau Anay photo_camera   (2016) female Hakufumy No Natsu Go / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Eriko Afmau Anay photo_camera   (2016) female Hakufumy No Natsu Go / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Fujihime Afmau Anay photo_camera   (--) female Shiro Del Yucatan / Bayumi Go Afmau Anay
  Fujumi Go Bushido Acca photo_camera   (2014) female Hakufumy No Fusako Go / Hakufumy No Umiko Go
  Fusita No Mitsuko Go photo_camera   (2019) female Nagai Bando / Momoko Go Kasumisou 514438
  Fusita Sora No Hoshigakure Go photo_camera   (2019) female Nagai Bando / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha
  G Fenix Afmau Anay photo_camera   (2018) female Okuun Tokimitsu / Emishow Afmau Anay
  G Naomi Afmau Anay photo_camera   (2018) female Okuun Tokimitsu / Emishow Afmau Anay
  G Tsukimaru Afmau Anay photo_camera   (2018) female Okuun Tokimitsu / Emishow Afmau Anay
  Haruka Senshi Muteki No photo_camera   (2017) female Hamakaza Maru Go / Shibuya Masaru Emi
  Harumi Yo Hagakure Kensha photo_camera   (2014) female I'Tochihibiki Go Sara Hana Kensha / Hakufumy No Kaori Hime Go
  Hikari Hime Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Sayumi Go Hagakure Kensha
  Kazumi Masaru Emi photo_camera   (2017) female Hakufumy No Guenki Maru Go / Kiyohime Bushido Acca 473062
  Kimi Go Hagakure Kensha photo_camera   (2012) female Goriyu Go Do Tibiquary / Hakufumy No Akemi Roppongi Go
  Kiyohime Bushido Acca photo_camera   (2013) female Hakufumy No Fusako Go / Kuma 3 De Anco Yhamaha
  Kogarashi Daibosatsu Go photo_camera   (2018) female Ryu Afmau Anay /  KCC 491462
  Kogarashi Daini Go photo_camera   (2018) female Ryu Afmau Anay /  KCC 491460
  Kogarashi Masumi Go photo_camera   (2018) female Ryu Afmau Anay /  KCC 491465
  Kogarashi Mioori Go photo_camera   (2018) female Ryu Afmau Anay /  491463
  Kogarashi Sakurahime Go photo_camera   (2018) female Ryu Afmau Anay /  KCC 491461
  Koyuki Afmau Anay photo_camera   (2019) female Kuro Go Hakufumy / Bayumi Go Afmau Anay
  Kumiko Go Hagakure Kensha photo_camera   (2014) female I'Tochihibiki Go Sara Hana Kensha / Hakufumy No Kaori Hime Go KCC 429865
  Mika Senshi Muteki No photo_camera   (2018) female Haru Ichiro Bara Yuji / Kerana Kirara Lin
  Misaki Senshi Muteki No photo_camera   (2016) female Hamakaza Maru Go / Shibuya Masaru Emi
  Misaki Takamori photo_camera   (2016) female Hamakaza Maru Go / Miyuki Masaru Emi KCC468385
  Mishi No Bushido Acca Go Hagakure Kensha photo_camera   (2014) female I'Tochihibiki Go Sara Hana Kensha / Hakufumy No Kaori Hime Go
  Miyabi Go Bushido Acca photo_camera   (2015) female I'Tochihibiki Go Sara Hana Kensha / Hakufumy No Umiko Go 440898
  Miyuki Masaru Emi photo_camera   (2015) female Hakufumy No Guenki Maru Go / Kiyohime Bushido Acca KCC432319