Search for Dogs matching the following criteria:

There were 564 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 564


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Hakufumy No Saro Go photo_camera   (2011) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Bara Go RG/BR5873
  Hiroyuki Go Hakufumy photo_camera   (2015) male Kantarou Go Hinokuni Yanai / Sayumi Go Shun'You Kensha RG/BR10576
  Hakufumy No Zenko Hime Go photo_camera   (2014) female Ryuuhou Go Zenposha / Hakufumy No Haruka Go RG FCA# 3490
  Hakufumy No Ume No Hana Go photo_camera   (2012) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Unsei Go RG FCA 3021
  Hakufumy No Kiba Go photo_camera   (2012) male Mieho Go Shun'You Kensha / Saki Go Taiyou No Tani RG FCA 2513
  Hakufumy No Seiryu Maru Go photo_camera   (2014) male Ryuuhou Go Zenposha / Sayumi Go Shun'You Kensha LO15173243
  Aki Unmei Argentina Oshin Rue Anma photo_camera   (2014) female Hitokata Narazu Go Of Fighting Dog / Aki Unmei Argentina Ran Go Tamashima Anma LER 24080 - FCA/3680
  Haruki Go Di Casa Gupian photo_camera   (2014) male Asahi Go / Junko Hime Go Hakufumy No LER 22103
  Junko Hime Go Hakufumy No photo_camera   (--) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Daini Go LER 21474
  Hakufumy No Gokimaru Go photo_camera   (2013) male Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Hakufumy No Naomi Go KCP-FCA#3221
  Banshiu Of Koji Kirei photo_camera   (1996) male Rakujitsu-Go No Shatsuko / Nadare-Go No Shatsuko KCC93814 - FCA 000763
  Suzuki Balti Kalnai photo_camera   (2015) female Hakufumy No Kenshi Maru Go / Hakufumy No Daichi Hime Go KCC440673
  Suzu Hime Go Hakufumy photo_camera   (2013) female Hakufumy No Soun Go / Eikan Amami Go Of Fighting Dog KCC 434595
  Ayaka Go Hagakure Kensha photo_camera   (2014) female Furukawa Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Kyooi Go KCC 419362
  Hakufumy No Reigetsu Hime Go photo_camera   (2014) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Awaotome Go Aomori Mikamisou FCA3690
  Hakufumy No Noa Hime Go photo_camera   (2014) female Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Tsukiyama Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA3675
  Hakufumy No Zao Maru Go photo_camera   (2014) male Ryuuhou Go Zenposha / Hakufumy No Haruka Go FCA3485, RKF 3946374
  Aika Go De Tenshi No Kawa photo_camera   (2013) female Taichi Go Taiyou No Tani / Hakufumy No Eihei Go FCA3287
  Kiyoko Go Shizucana Kado photo_camera   (2004) female Daisuke San Go Shizukana Kado / Yumiko Kensha Go Shizucana Kado FCA1889
  Yumiko Kensha Go Shizucana Kado photo_camera   (--) female  /  FCA1773
  Daisuke San Go Shizukana Kado photo_camera   (--) male  /  FCA1699
  Hatsuyume Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5081
  Hakuhou Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5079
  Haya Arashi Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5078
  Homare Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5077
  Hotaka Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5076
  Fukumaru Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hana Go Kisarazu Nomura FCA#5019
  Fuetsu Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hana Go Kisarazu Nomura FCA#5018
  Guri Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Beniwakamaru Go Iyo Suzuki Sou / Shuuka Go Megumi FCA#5015
  Byohime Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4998
  Bisakura Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4997
  Beninomai Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4996
  Banji Go Kasumisou photo_camera   (2018) male Ryusho Go Hakufumy / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4995
  Densetsu No Sato Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Taisho Aka Maru Go / Hinako Go Hakufumy FCA#4992
  Dairyuzan Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hinako Go Hakufumy FCA#4991
  Yazuko Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Hakufuumaru Go Shinzansou / Komako Go Kanzakiya Kensha FCA#4919
  Zara Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Ryusho Go Hakufumy / Hakufumy No Noa Hime Go FCA#4914
  Aono Go Kasumisou photo_camera   (2018) female Nagai Bando / Fukyoko Ketsudanryoku Go Of Fighting Dog FCA#4909
  Dengaku Go Tenhou Sou photo_camera   (2017) female Beniwakamaru Go Iyo Suzuki Sou / Meiyuu Go Aso Inoue FCA#4864
  Mikasuki Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy FCA#4676
  Makie Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy FCA#4675
  Amaki Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Hakufuumaru Go Shinzansou / Shuuka Go Megumi FCA#4671
  Aosora Go Hakufumy photo_camera   (2017) male Hakufuumaru Go Shinzansou / Shuuka Go Megumi FCA#4669
  Asaunryu Go Hakufumy photo_camera   (2017) male Hakufuumaru Go Shinzansou / Shuuka Go Megumi FCA#4668
  Kotone Hime Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Katabami Go Hakufumy FCA#4667
  Koto Otome Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Katabami Go Hakufumy FCA#4665
  Haruhinode Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai FCA#4617
  Hatsudai Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai FCA#4616
  Butoushi Go Kasumisou photo_camera   (2017) male Takamasa Go Mikawa Yamamotosou / I'Shiraha Go Des Templiers Sacrès FCA#4506
  Bouzu Maru Go Kasumisou photo_camera   (2017) male Takamasa Go Mikawa Yamamotosou / I'Shiraha Go Des Templiers Sacrès FCA#4505