Search for Dogs matching the following criteria:

There were 465 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 465


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Hakufumy No Saro Go photo_camera   (2011) male Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Bara Go RG/BR5873
  Hiroyuki Go Hakufumy photo_camera   (2015) male Kantarou Go Hinokuni Yanai / Sayumi Go Shun'You Kensha RG/BR10576
  Hakufumy No Zenko Hime Go photo_camera   (2014) female Ryuuhou Go Zenposha / Hakufumy No Haruka Go RG FCA# 3490
  Hakufumy No Ume No Hana Go photo_camera   (2012) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Unsei Go RG FCA 3021
  Hakufumy No Kiba Go photo_camera   (2012) male Mieho Go Shun'You Kensha / Saki Go Taiyou No Tani RG FCA 2513
  Hakufumy No Seiryu Maru Go photo_camera   (2014) male Ryuuhou Go Zenposha / Sayumi Go Shun'You Kensha LO15173243
  Aki Unmei Argentina Oshin Rue Anma photo_camera   (2014) female Hitokata Narazu Go Of Fighting Dog / Aki Unmei Argentina Ran Go Tamashima Anma LER 24080 - FCA/3680
  Haruki Go D Casa Gupian photo_camera   (2014) male Asahi Go / Junko Hime Go Hakufumy No LER 22103
  Junko Hime Go Hakufumy No photo_camera   (--) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Daini Go LER 21474
  Hakufumy No Gokimaru Go photo_camera   (2013) male Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Hakufumy No Naomi Go KCP-FCA#3221
  Banshiu Of Koji Kirei photo_camera   (1996) male Rakujitsu-Go No Shatsuko / Nadare-Go No Shatsuko KCC93814 - FCA 000763
  Suzuki Balti Kalnai photo_camera   (2015) female Hakufumy No Kenshi Maru Go / Hakufumy No Daichi Hime Go KCC440673
  Suzu Hime Go Hakufumy photo_camera   (2013) female Hakufumy No Soun Go / Eikan Amami Go Of Fighting Dog KCC 434595
  Hakufumy No Reigetsu Hime Go photo_camera   (2014) female Shui Ryucho Go Of Fighting Dog / Awaotome Go Aomori Mikamisou FCA3690
  Hakufumy No Noa Hime Go photo_camera   (2014) female Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Tsukiyama Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA3675
  Hakufumy No Zao Maru Go photo_camera   (2014) male Ryuuhou Go Zenposha / Hakufumy No Haruka Go FCA3485, RKF 3946374
  Aika Go De Tenshi No Kawa photo_camera   (2013) female Taichi Go Taiyou No Tani / Hakufumy No Eihei Go FCA3287
  Mikasuki Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy FCA#4676
  Makie Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy FCA#4675
  Amaki Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Hakufuumaru Go Shinzansou / Shuuka Go Megumi FCA#4671
  Aosora Go Hakufumy photo_camera   (2017) male Hakufuumaru Go Shinzansou / Shuuka Go Megumi FCA#4669
  Asaunryu Go Hakufumy photo_camera   (2017) male Hakufuumaru Go Shinzansou / Shuuka Go Megumi FCA#4668
  Haruhinode Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando Ibaraki Ken / Suzuki Balti Kalnai FCA#4617
  Hatsudai Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando Ibaraki Ken / Suzuki Balti Kalnai FCA#4616
  Butoushi Go Kasumisou photo_camera   (2017) male Takamasa Go Mikawa Yamamotosou / I'Shiraha Go Des Templiers Sacrès FCA#4506
  Bouzu Maru Go Kasumisou photo_camera   (2017) male Takamasa Go Mikawa Yamamotosou / I'Shiraha Go Des Templiers Sacrès FCA#4505
  Giri Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Hakufumy No Reigetsu Hime Go FCA#4415
  Godai Miki Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Hakufumy No Reigetsu Hime Go FCA#4414
  Gaku Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Taisho Aka Maru Go / Hakufumy No Shojo Go FCA#4356
  Gaiko Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Taisho Aka Maru Go / Hakufumy No Shojo Go FCA#4353
  Gouki Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Taisho Aka Maru Go / Hakufumy No Shojo Go FCA#4352
  Gumi Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Taisho Aka Maru Go / Hakufumy No Shojo Go FCA#4351
  Gouka Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Taisho Aka Maru Go / Hakufumy No Shojo Go FCA#4350
  Fukuyama Go Kasumisou photo_camera   (2016) male Hakufuumaru Go Shinzansou / Hakufumy No Sawa Hime Go FCA#4345
  Hinako Go Hakufumy photo_camera   (2016) female Takamasa Go Mikawa Yamamotosou / Shuuka Go Megumi FCA#4343
  Damiko Go Hakufumy photo_camera   (2016) female Taisho Aka Maru Go / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4305
  Dengaku Hanahime Go Hakufumy photo_camera   (2016) female Taisho Aka Maru Go / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4304
  Daichi Ryusei Go Hakufumy photo_camera   (2016) female Taisho Aka Maru Go / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4303
  Daiki Shouryu Go Hakufumy photo_camera   (2016) male Taisho Aka Maru Go / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha FCA#4302
  Buzen Takatora Go Hakufumy photo_camera   (2016) male Takamasa Go Mikawa Yamamotosou / Nene Go Akita Senshuusou FCA#4293
  Yuusou Go Hakufumy photo_camera   (2016) male Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Awaotome Go Aomori Mikamisou FCA#4239
  Ryusho Go Hakufumy photo_camera   (2016) male Takamasa Go Mikawa Yamamotosou / Sayumi Go Shun'You Kensha FCA#4148
  Mokusei Go Hakufumy photo_camera   (2015) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / I'Shiraha Go Des Templiers Sacrès FCA#4025
  Katabami Go Hakufumy photo_camera   (2015) female Tarou Go Hanyuu Saijou / Hakufumy No Shojo Go FCA#3979
  Dengakukomachi Go Hakufumy photo_camera   (2015) female Ryuuhou Go Zenposha / I'Yuki Shizuka Go Des Templiers Sacrès FCA#3862
  Hakufumy No Sangetsu Maru Go photo_camera   (2014) male Ryuuhou Go Zenposha / Sayumi Go Shun'You Kensha FCA#3714
  Hakufumy No Go Hime Go photo_camera   (2013) female Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Hakufumy No Naomi Go FCA#3224
  Hakufumy No Hanasaki Go photo_camera   (2012) female Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Unsei Go FCA#2904
  Hakufumy No Hyoozan Go photo_camera   (2012) male Tora No Seiwamaru Go Ishinoda / Hakufumy No Unsei Go FCA#2902 / RG/BR7787
  Hakufumy No Shojo Go photo_camera   (2011) female Mieho Go Shun'You Kensha / Hakufumy No Bara Go FCA#2699