Search for Dogs matching the following criteria:

There were 3119 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 3119


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Hitomi Go From Shroffayer photo_camera   (2016) female Daiki Keitaro Go Saku Tenshi / Takara Narumi Go From Hachimantai 0265548
  Akatsuki Tamazaiku photo_camera   (2017) female Torateru Go Miyagi Kozaki Kensha / Kiyotorame Go Miyagi Kozaki Kensha 0338044
  Zoloto Nebes Ran photo_camera   (2012) female Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura 1234
  Chinatsu Akira photo_camera   (2013) male Megapolis Style Fudo Kichirou Hideaki / Nagana 1266490
  Lavr De Dis Sachimaru photo_camera   (2014) male Mokuteki Masahiro Go From Hachimantai / Momohana Go Seaside Nakagawa 1557314
  Izumi Gai Bi Nariko photo_camera   (2015) female Azuma Tamenobu Go Hirosaki Jyou / Izumi Gai Ichi Hime 15814
  Mommo Li photo_camera   (2018) male Budgie Sun Kimoto / Jour De Neige Masandra 1606
  Momo photo_camera   (2018) female Budgie Sun Kimoto / Jour De Neige Masandra 1607
  Miko San photo_camera   (2018) female Budgie Sun Kimoto / Jour De Neige Masandra 1608
  Miiko Kai photo_camera   (2018) female Budgie Sun Kimoto / Jour De Neige Masandra 1609
  Mizuki Miko photo_camera   (2018) female Budgie Sun Kimoto / Jour De Neige Masandra 1610
  Sensyujakura Fujiyama Kensha photo_camera   (2019) male Kouki Go Aso Inoue / Yutakahime Go Shikoku Mori 19-3761
  Seiyosugi Fujiyama Kensha photo_camera   (2019) male Kouki Go Aso Inoue / Yutakahime Go Shikoku Mori 19-3762
  Shiseido Go Fujiyama Kensha photo_camera   (2019) male Kouki Go Aso Inoue / Yutakahime Go Shikoku Mori 19-3763
  Suzuran Fujiyama Kensha photo_camera   (2019) male Kouki Go Aso Inoue / Yutakahime Go Shikoku Mori 19-3764
  Sumire Fujiyama Kensha photo_camera   (2019) female Kouki Go Aso Inoue / Yutakahime Go Shikoku Mori 19-3765
  Suzu Fujiyama Kensha photo_camera   (2019) female Kouki Go Aso Inoue / Yutakahime Go Shikoku Mori 19-3766
  Seppen Fujiyama Kensha photo_camera   (2019) female Kouki Go Aso Inoue / Yutakahime Go Shikoku Mori 19-3767
  Izumi Gai Ashita photo_camera   (2006) female Tanoshimi Go Dogutti / Ban Ten Sama 1976153
  R'yota Tomiko photo_camera   (2015) male Shikirou Yuki / Big Flauer Filadelfia 255-000353
  Shoda Kaufjdesu photo_camera   (2016) female Akio Naruto Monogatari /  4635408
  Schastie Eto Arashi photo_camera   (2019) male Eukugan Miryoku Kat / Izumi Gai Akamatsu 5597488
  Zhannsei Naomi photo_camera   (2019) female Vanko Biyori Yashamaru / Zhannsei Machiko 643090000276853
  Milana Light Azarni photo_camera   (2016) female Mikagemaru Go Shun'You Kensha / Ryuutensou Benihana Go 643090000308613
  Kichiro Dai Go You Djenima photo_camera   (2014) male Benjiro Ken Go You Djenima / Shimada Go You Djenima 643110000463348
  Samarasun Yumi photo_camera   (2015) female Megapolis Style Busey / Samarasun Keyko Kizune 7
  Zyunko Utsukushi Hana photo_camera   (2018) female Natsu Fujiyama Kensha / Tsarstvo Gnomov Daichi 900113000387919
  Azari Snow Empire Beringji Chico photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Akemi ABW 3794
  Azari Snow Empire Bian Khan photo_camera   (2019) female Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Akemi ABW 3799
  Azari Snow Empire Waki photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Ilim Gold Fabby ABW 3808
  Azari Snow Empire Vanko photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Ilim Gold Fabby ABW 3809
  Azari Snow Empire Watashi Ray photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Ilim Gold Fabby ABW 3810
  Azari Snow Empire Wakai photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Ilim Gold Fabby ABW 3811
  Azari Snow Empire Vasya Zhu photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Ilim Gold Fabby ABW 3812
  Azari Snow Empire Wataru Jie photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Ilim Gold Fabby ABW 3813
  Azari Snow Empire Wakari photo_camera   (2019) female Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Ilim Gold Fabby ABW 3814
  Azari Snow Empire Watami photo_camera   (2019) female Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Ilim Gold Fabby ABW 3815
  Akio Shiro photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Angel Moey Dushi ABW3685
  Akihito Shin photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Angel Moey Dushi ABW3686
  Akiro Hitoshi photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Angel Moey Dushi ABW3687
  Ayako Ken photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Angel Moey Dushi ABW3688
  Akemi Kin photo_camera   (2019) female Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Angel Moey Dushi ABW3689
  Amaya Kiku photo_camera   (2019) female Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Angel Moey Dushi ABW3690
  Asemi Kimiko photo_camera   (2019) female Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Angel Moey Dushi ABW3691
  Azari Snow Empire Bodo Sei photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Akemi ABW3791
  Azari Snow Empire Baisei Fuku photo_camera   (2019) male Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Akemi ABW3793
  Azari Snow Empire Banco Mishoko photo_camera   (2019) female Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Akemi ABW3795
  Azari Snow Empire Bianchi Khan photo_camera   (2019) female Azari Snow Empire Beringi Ichiro / Akemi ABW3796
  Akatsuki Shion photo_camera   (2013) female Tamaharu Go Shun'You Kensha / Suzune Go Takasaki Yamaguchi AKD 96
  Megapolis Style Zenhime photo_camera   (2010) female Hidemaru Go Shun'You Kensha / Futaba Go Shirai AKIHO 10-923, RKF 2663684