Search for Dogs matching the following criteria:

There were 368 dogs found matching your search criteria.


Displaying 51-100 of 368


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Shila Sakuraban photo_camera   (2018) female Hachiko Sakuraban / Rui Kisugi Towa No Miyako COR A 1603-19/255
  Akimbo Hoshi photo_camera   (2007) male Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru COR A 240-07/255
  Atemi photo_camera   (2007) male Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru COR A 241-07/255
  Akira Rani photo_camera   (2007) female Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru COR A 246-07/255
  Kayo photo_camera   (2008) male Bond / Nippon Jume Hoderi COR A 273-08/255
  Kaori photo_camera   (2008) female Bond / Nippon Jume Hoderi COR A 275-08/255
  Kiryoku Go Alanis photo_camera   (2008) female Royaru Akita Royaru Atemi / Amaterasu Inu Yoko Zuna Akira COR A 290-08/255
  Uijo Go Sakuraban photo_camera   (2009) male Kirei / Yumi COR A 298-09/255
  Ataro photo_camera   (2010) male Royaru Akita Royaru Atemi / Kumiko COR A 304-10/255
  Yasushi photo_camera   (2010) male Atemi / Kaori COR A 312-10/255
  Kiryoku Go Cesar photo_camera   (2011) male Bay Kumade / Pusztadombi Surka Jaya COR A 323-11/255
  Kiryoku Go Christopher photo_camera   (2011) male Bay Kumade / Pusztadombi Surka Jaya COR A 326-11/255
  Kiryoku Go Chiyoko photo_camera   (2011) female Bay Kumade / Pusztadombi Surka Jaya COR A 328-11/255
  Kaiko Go Sakuraban photo_camera   (2011) female Momariu Delle Bianche Vallate / Ioko Go Di Casa Saporito COR A 332-11/255
  Kizashi Sakuraban photo_camera   (2011) female Momariu Delle Bianche Vallate / Ioko Go Di Casa Saporito COR A 333-11/255
  Tora No Koui Akino photo_camera   (2011) male Sake No Uchi Jodan / Sake No Uchi Kamiza COR A 337-11/255
  Aikohime Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze COR A 348-11/255
  Akiko Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze COR A 351-11/255
  Kiryoku Go Diamond photo_camera   (2011) male Bay Kumade / Pusztadombi Surka Jaya COR A 352-11/255
  Kiryoku Go Ducessa photo_camera   (2011) female Bay Kumade / Pusztadombi Surka Jaya COR A 356-11/255
  Keiko Sakuraban photo_camera   (2012) female Kirei / Ioko Go Di Casa Saporito COR A 367-12/255
  Tora No Koui Bungo photo_camera   (2012) male Aiko Sachi Go / Sake No Uchi Kamiza COR A 375-12/255
  Asia photo_camera   (2012) female Royaru Akita Royaru Atemi / Akai Bouto Hi Arisa COR A 391-12/255
  Kiryoku Go Enko photo_camera   (2012) male Aiko Kensha Tadashi / Pusztadombi Surka Jaya COR A 392-12/255 Met.J.Akita 1151/H/12
  Kiryoku Go Eiko photo_camera   (2012) female Aiko Kensha Tadashi / Pusztadombi Surka Jaya COR A 396-12/255
  Akira photo_camera   (2012) male Kayo / Kiryoku Go Chiyoko COR A 401-12/255
  Asuka photo_camera   (2012) female Kayo / Kiryoku Go Chiyoko COR A 405-12/255
  Tora No Koui Daria photo_camera   (2012) female Hitori Musuki Yamamoto / Tora No Koui Arina COR A 416-12/255
  Kuniko Sakuraban photo_camera   (2013) female Kirei / Ioko Go Di Casa Saporito COR A 423-13/255
  Bo Hiya Shinsei Nawashi photo_camera   (2012) female Aiko Kensha No Yukitora Go / Hinuwashi Halne Wzgorze COR A 437 - 13/255
  Sakura No Of Wolf Point photo_camera   (2013) female Akihiko Go Shun'You Kensha / Kanayama Hime Go Shun'You Kensha COR A 456-13/255
  Antai Kensei Samuraikatagi photo_camera   (2013) male Kiryoku Go Christopher / Aikohime Shinsei Nawashi COR A 459-13/255
  Awa Shiro Samuraikatagi photo_camera   (2013) male Kiryoku Go Christopher / Aikohime Shinsei Nawashi COR A 461-13/255
  Aiharume Samuraikatagi photo_camera   (2013) female Kiryoku Go Christopher / Aikohime Shinsei Nawashi COR A 462-13/255
  Ameiko Kitsune Samuraikatagi photo_camera   (2013) female Kiryoku Go Christopher / Aikohime Shinsei Nawashi COR A 463-13/255
  H'Viva Sakuraban photo_camera   (2013) female Hirotaro Go Di Casa Saporito / Ioko Go Di Casa Saporito COR A 470-13/255
  Koun Matagi Inu C. Rayu photo_camera   (2013) male Pusztadombi Surka Oshika / Amaterasu Inu Yoko Zuna Yasuoka COR A 476-13/255
  Akihiro Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) male Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite COR A 491-14/255
  Akiyama Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) male Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite COR A 492-14/255
  A'Saya Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) female Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite COR A 494-14/255
  Koun Matagi Inu Fiory Haruki photo_camera   (2014) female Pusztadombi Surka Oshika /  COR A 559-14/255
  Chiyoko Samuraikatagi photo_camera   (2014) female Masahiro Ken Go Namitori / Dida Kensha Youko COR A 575-14/255
  Fumiko Kiryoku Go photo_camera   (2014) female Royaru Akita Royaru Atemi / Shina Go Dell'Antico Matagi COR A 595-14/255
  Kiryoku Go Fujiko photo_camera   (2014) female Royaru Akita Royaru Atemi / Shina Go Dell'Antico Matagi COR A 596-14/255
  L'Kimiko Sakuraban photo_camera   (2015) female M'Lux Tokimitsu No Himitsu / I'Hina Go Of Kamino Ken COR A 631-15/255
  Proud Of Wolf Point photo_camera   (2015) female S'Kirikaze Go Samurai Spirit / Kanayama Hime Go Shun'You Kensha COR A 640-15/255
  Akiko Kaida photo_camera   (2014) female Aiko Sachi Go / Asia COR A 647-15/255
  Yuki The Brother Of Wolfpoint photo_camera   (2015) male M'Lux Tokimitsu No Himitsu / H'Viva Sakuraban COR A 652-15/255
  A'Nozomi Tochishiro Ken photo_camera   (2015) female Masahiro Ken Go Namitori / I'Nozomi De La Vallee Des Samourais COR A 674-15/255
  Sukina Inu Ahiro photo_camera   (2015) male Awa Shiro Samuraikatagi / Tora No Koui C'Suki COR A 686-15/255