Search for Dogs matching the following criteria:

There were 784 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 784


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Akana Hi Izuru Kuni Kara photo_camera   (2018) female Shinryuu Go Kodai An Dell'Antico Matagi / Akai Hana O'Lala : VDH/JA 18-0583
  Funjin Go Akita Inu Of Cacic photo_camera   (2008) male Minezakura Go Kyushu Morishita / Yoshika Akita Inu Of Cacic 276098510248700
  Akira Go Kiyama photo_camera   (2000) female Poi Akita Inu Of Cacic / Aisha Go Takao Kensha AC 00/02201257
  Akio Akita Inu Of Cacic photo_camera   (2001) male  /  AC 01/02201312
  Fukai Of Koyama Ken photo_camera   (2001) male O'zensho De Mousashi Tenkoh / Biyo Of Koyama Ken AC 01/02201318
  Mitsu Of Dharani Go photo_camera   (2001) female Nindja Akita Inu Of Cacic / L'Manga D'Obakosow AC 01/02201325
  Atachi Akita Inu Of Cacic photo_camera   (2001) female Poi Akita Inu Of Cacic / Nikki Akita Inu Of Cacic AC 01/0220315
  Chika Of Itoko Ken photo_camera   (2002) female Rikiou Go Sanbisow / Bizen Of Itoko Ken AC 02/02201399
  Fuchi Akita Inu Of Cacic photo_camera   (2002) female Kakusui Go Tezuka Kensha / Nikki Akita Inu Of Cacic AC 02/02201428
  Enshi Of Kishi Ken photo_camera   (2002) female Houryuu Go Kojoudou / Eikanhime Go Saitama Soukasou AC 02/02201475
  Bara Von Shinrai photo_camera   (2003) female Seiryuu Go Ryuuhou Yamagami / Takami Akita Inu Of Cacic AC 03/02201526
  Inchiki Of Amayadori Ken photo_camera   (2003) female Hokuun No Ryuushou Go Watanabe / Kirikohime Go Miyagi Kozaki Kensha AC 03/02201564
  Daiichi Ni Go KiYama photo_camera   (2004) female Seiryuu Go Ryuuhou Yamagami / Akira Go Kiyama AC 04/00201680
  Majime Na Kao Of Amayadori Ken photo_camera   (2005) female Kajitsu No Esashigun Go / Mary Go Shue AC 05/02201721
  Eiga Of Lucky Tami photo_camera   (2005) female Seiryuu Go Ryuuhou Yamagami / Anshin Of Lucky Tami AC 05/02201731
  Yoshika Akita Inu Of Cacic photo_camera   (2005) female Yumenoshima No Shingo Go / Fuchi Akita Inu Of Cacic AC 05/02201749
  Daikeko Of Itoko Ken photo_camera   (2005) female Minezakura Go Kyushu Morishita / Bizen Of Itoko Ken AC 05/02201763
  Daimaru Of Ichinoseki photo_camera   (2005) male Fukai Of Koyama Ken / Tamagiko Go Akita Honjou Murakami AC 05/02201774
  Hakuran Of Koyama Ken photo_camera   (2006) male Chimori Go Kiyama / Fujin Of Koyama Ken AC 06/02201795
  Okashii Hime Of Amayadori Ken photo_camera   (2006) female Yuu Go Shun'You Kensha / Jissai No Hi Ga Noburu AC 06/02201808
  Ganjo Na Aiko Of Lucki Tami photo_camera   (2006) male Seiryuu Go Ryuuhou Yamagami / Anshin Of Lucky Tami AC 06/02201840
  Izumi Of Kishi Ken photo_camera   (2006) female Akasta's Yuki / Eikanhime Go Saitama Soukasou AC 06/02201881
  Atsuko Ama No Hashidate photo_camera   (2007) female Yuu Go Shun'You Kensha / Majime Na Kao Of Amayadori Ken AC 07/02201942
  Jodama Of Kishi Ken photo_camera   (2007) female Akasta's Yuki / Enshi Of Kishi Ken AC 07/02201946
  Chuunsha Of Mura No Kensha photo_camera   (2007) female Unshou Go Kanzakiya Kensha / Chika Of Itoko Ken AC 07/02201962
  Tanaka No Niwa Of Amayadori Ken photo_camera   (2007) female L'Shogun Of Amayadori Ken / Senryou Go Musashi Aiwa AC 07/02201965
  Ichiban Ni Shiroi Of Lucky Tami photo_camera   (2007) female Waraku Go Takadasou / Eiga Of Lucky Tami AC 07/02201982
  Ehana Of Shiroi Na Suna photo_camera   (2007) female Kajitsu No Nikkotoshi Go / Yumenoshima No Natsumi Go AC 07/02201999
  Eto Akihisa Chikyu Kara No Risu photo_camera   (2008) female Taishou Go Yahata Kensha / Kajitsu No Nijihime Go AC 08/02202014
  Fuuma Go Akita Inu Of Cacic photo_camera   (2008) male Minezakura Go Kyushu Morishita / Yoshika Akita Inu Of Cacic AC 08/02202020
  Fujiko Go Akita Inu Of Cacic photo_camera   (2008) female Minezakura Go Kyushu Morishita / Yoshika Akita Inu Of Cacic AC 08/02202021
  Jinja Suru Of Lucky Tami photo_camera   (2008) female Yumenoshima No Seiran Go / Kajitsu No Otome Go AC 08/02202048
  Fumiki Go Kiyama photo_camera   (2008) male Daiji Go KiYama / Chiyohana Go Kiyama AC 08/02202058
  Charis Of Tenno Toshi photo_camera   (2008) female Kajitsu No Nikkotoshi Go / Gicho Of Kishi Ken AC 08/02202086
  Accasha Akamatsu No Mori photo_camera   (2008) female Daikibo Go KiYama / Eiri Oyakata Hopf AC 08/02202098
  Chaija Go Von Casa Leoci photo_camera   (2008) female Aradhi Go / Ira-Go Di Casa Saporito AC 08/02202102
  Hiro Go No Suzuyama photo_camera   (2008) male Enjuku Of Taisho Go / Boja Go Of Sakura Ken AC 08/02202140
  Azumazakura Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) male D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi AC 10/02202310
  Amanojaku Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) male D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi AC 10/02202311
  A'Saburou Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) male D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi AC 10/02202312
  A'Shirou Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) male D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi AC 10/02202313
  A'Goro Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) male D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi AC 10/02202314
  Amadiva Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) female D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi AC 10/02202315
  A'Sachiko Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) female D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi AC 10/02202316
  Aiko Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) female D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi AC 10/02202317
  Kiyoshi Go KiYama photo_camera   (2011) male Kashiwa No Ki Akimba Baboo / Akikohime Go De Kenshinsou AC 11/02202346
  Kaito Go KiYama photo_camera   (2011) male Kashiwa No Ki Akimba Baboo / Akikohime Go De Kenshinsou AC 11/02202348
  Chiisai Tenjou Of Amayadori Ken photo_camera   (2011) male Tenjou Homare Go Miyagi Watanabe Kensha / Jissai No Hi Ga Noburu AC 11/02202377
  Asahi Go Kinu Hana Ken photo_camera   (2011) male Kajitsu No Nikkotoshi Go / Geisha Yukikohime Go Kiyama AC 11/02202420
  Azuki Go Kinu Hana Ken photo_camera   (2011) female Kajitsu No Nikkotoshi Go / Geisha Yukikohime Go Kiyama AC 11/02202422