Search for Dogs matching the following criteria:

There were 97 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 97


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Emiko Vom Urteilskreuz photo_camera   (2014) female Aiko Kensha Tadashi / Cashira Kara Shiawase 040098100418259
  Akito Go Von Staatze photo_camera   (2018) male Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz 978141040000426
  Akiyoshi Go Von Staatze photo_camera   (2018) male Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz 978141040000449
  Asayake Go Von Staatze photo_camera   (2018) male Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz 978141040000502
  Akina Go Von Staatze photo_camera   (2018) female Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz 978141040000872
  Akira Go Von Staatze photo_camera   (2018) female Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz 978141040000911
  Akeno Go Von Staatze photo_camera   (2018) male Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz 978141040001002
  Yamato Inu A'Yoshi photo_camera   (2018) male Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto √ĖHZB AK 492/A
  Nihon No Egao B'Takumi photo_camera   (2015) male Nippon Jume Ryuu / Shunshuu Kensha Sayuri AK 415/A
  Nihon No Egao B'Yasuo photo_camera   (2015) male Nippon Jume Ryuu / Shunshuu Kensha Sayuri AK 416/A
  Ko Kitsune Maru Akemi photo_camera   (2015) female Nippon Jume Ryuu / Shunshuu Kensha Miyoshi AK 433/A
  Ko Kitsune Maru B'Kaito photo_camera   (2016) male Rosia Kara Shikou / Shunshuu Kensha Miyoshi AK 451/A
  Ko Kitsune Maru B'Ami photo_camera   (2016) female Rosia Kara Shikou / Shunshuu Kensha Miyoshi AK 452/A
  Ko Kitsune Maru B'Nooka photo_camera   (2016) female Rosia Kara Shikou / Shunshuu Kensha Miyoshi AK 454/A
  Ko Kitsune Maru B'Couya photo_camera   (2016) female Rosia Kara Shikou / Shunshuu Kensha Miyoshi AK 456/A
  Yamato Inu A'Akio photo_camera   (2018) male Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 493/A
  Yamato Inu A'Yumi photo_camera   (2018) female Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 494/A
  Yamato Inu A'Machiko photo_camera   (2018) female Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 495/A
  Yamato Inu A'Yuki photo_camera   (2018) female Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 496/A
  Yamato Inu A'Sumi photo_camera   (2018) female Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 497/A
  Yamato Inu A'Kimi photo_camera   (2018) female Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 498/A
  Yamato Inu A'Hotaru photo_camera   (2018) female Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 499/A
  Yamato Inu B' Takumi photo_camera   (2019) male Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 521/A
  Yamato Inu B'Shiro photo_camera   (2019) male Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 522/A
  Yamato Inu B'Yori photo_camera   (2019) male Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 523/A
  Yamato Inu B'Maya Miyako photo_camera   (2019) female Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 524/A
  Yamato Inu B'Akira photo_camera   (2019) female Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 525/A
  Yamato Inu B' Kaya photo_camera   (2019) female Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 526/A
  Yamato Inu B'Ayumi photo_camera   (2019) female Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 527/A
  Yamato Inu B'Kioko photo_camera   (2019) female Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 528/A
  Yamato Inu B'Naomi photo_camera   (2019) female Nihon No Egao B'Takumi / Yumi Yamamoto AK 529/A
  Nihon No Egao E'Saki Ume photo_camera   (2017) female Rosia Kara Shikou / Shunshuu Kensha Sayuri AK480/A
  Nadakai Degli Antichi Guerrieri photo_camera   (1999) male Yawarakai Del Sol Levante / Sinzyu Del Sol Levante ÷HZB AK 210
  Tamami Von Hitogara photo_camera   (1991) female Takaratenryu Go Sagami Yokoyamasou / Kodama Del Vento Divino ÷HZB AK 40
  Kumiko Go Yamatosow photo_camera   (2002) female Nadakai Degli Antichi Guerrieri / Amaru Musume No Yukimigata S40368/2003
  L'Amami Degli Antichi Guerrieri photo_camera   (1997) female Yawarakai Del Sol Levante / Sinzyu Del Sol Levante SHSB560206
  A Kimiko Go Tsuyoshi Inu photo_camera   (2007) female Nippon Jume Daibosatsu / Barow's Devil Aiko
  A Yoko Zuna Go Tsuyoshi Inu photo_camera   (2007) male Nippon Jume Daibosatsu / Barow's Devil Aiko
  A'Shirokuma Go Seijitsu Tamashii photo_camera   (2003) male Dewagumo Go Kosendou / Kirei Von Yukruba Ken
  Akebono Go Muri No Mischisow photo_camera   (2003) male Dohai No Suzujama / R'Seijin Go Niji No Kanata
  Akina Go Tsuyoshi Inu photo_camera   (2007) female Nippon Jume Daibosatsu / Barow's Devil Aiko
  Akira Yagino Yashikikarano photo_camera   (1996) male Hachiko Szan Goki / Tamami Von Hitogara
  Amatsu Mikaboshi Go photo_camera   (2013) male Ryuujin No Tora Go Miyagi Kozaki Kensha / Risa Go Akita Yamazaki
  Ayumi Go Von Staatze photo_camera   (2018) female Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz
  Beni Kobito Go Sejitsu Tamashii photo_camera   (2005) male Rikioumaru Go Kojoudou / Kirei Von Yukruba Ken
  Beniko Vom Urteilskreuz photo_camera   (2012) female Daitan Kara Shiawase / Moriko Tajgeta
  C'Kuroi Kuma Go Seijitsu Tamashii photo_camera   (2008) male A'Shirokuma Go Seijitsu Tamashii / Amaterasu Inu Yoko Zuna Hakuryu
  Cashira Kara Shiawase photo_camera   (2007) female A'Shirokuma Go Seijitsu Tamashii / Moriko Tajgeta
  Chiasa Vom Urteilskreuz photo_camera   (2012) female Daitan Kara Shiawase / Cashira Kara Shiawase
  Daijo Kara Shiawase photo_camera   (2008) male Culotta Kephaloidion Miki / Siri Von Urteilskreuz