Search for Dogs matching the following criteria:

There were 2744 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 2744


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Zyunko Utsukushi Hana photo_camera   (2018) female Natsu Fujiyama Kensha / Tsarstvo Gnomov Daichi 900113000387919
  Zuiumoto Takehiko photo_camera   (2017) male Terumasa Go Akita Suzuki / Chyoko
  Zuiko Yuri photo_camera   (2017) female Terumasa Go Akita Suzuki / Chyoko
  Zui Toru photo_camera   (2017) male Terumasa Go Akita Suzuki / Chyoko
  Zudzhiko photo_camera   (2017) female Kanji Go / Aiken Sagarime Ayame
  Zuchi photo_camera   (2015) female Kouki Go Atsugi Chitose / Hakuou Go Zenhosha RKF 4350258
  Zorro Takeshi Ray photo_camera   (2018) male Daichi Toshiro / Kinboshi Daizy Tamico
  Zorro Montaro photo_camera   (2016) male Izumi Gai Dai Yukio / Suteki Inu Gami
  Zolotoy Rebenok Vatagumo photo_camera   (2016) female Kotomaru Go Shun You Kensha / Tsvet Sakury Shidzuko BEW 6159
  Zolotoy Rebenok Valensiya photo_camera   (2016) female Kotomaru Go Shun You Kensha / Tsvet Sakury Shidzuko BEW6157
  Zolotoy Rebenok Etsy photo_camera   (2017) female Izumi Gai Chin / Tsvet Sakury Shidzuko JFG4235
  Zolotoy Rebenok Dzimu photo_camera   (2017) male Izumi Gai Chin / Rumina Tsumi RKF 5035517
  Zolotoy Rebenok Dzayho photo_camera   (2017) female Izumi Gai Chin / Rumina Tsumi RKF 5035522
  Zolotoe Sozvezdiye Toyori Saiko No Inu photo_camera   (2017) female Megapolis Style Busiro / Megapolis Style Isuzu
  Zoloto Nebes Yari Horuko photo_camera   (2011) female Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura RKF 3056030
  Zoloto Nebes Yaran photo_camera   (2011) male Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura RKF 3056022
  Zoloto Nebes Yanichi Hime photo_camera   (2011) female Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura RKF 3056028
  Zoloto Nebes Yamomoto photo_camera   (2011) male Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura RKF 3056024
  Zoloto Nebes Yamanohoni photo_camera   (2011) female Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura RKF3056027
  Zoloto Nebes Yamamitsu photo_camera   (2011) male Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura RKF 3056025
  Zoloto Nebes Yamabea photo_camera   (2011) female Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura RKF 3056026
  Zoloto Nebes Yamabachi Mitsu photo_camera   (2011) male Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura RKF 3056023
  Zoloto Nebes Yama Hani photo_camera   (2011) female Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura RKF 3056029
  Zoloto Nebes Vatasi photo_camera   (2012) male Hokuoukensha No Outa Go / Ryuuankamei Halne Wzgorze
  Zoloto Nebes Vatagi photo_camera   (2012) male Hokuoukensha No Outa Go / Ryuuankamei Halne Wzgorze
  Zoloto Nebes Vassabi photo_camera   (2011) female Kando Halne Wzgorze / Ryuuankamei Halne Wzgorze RKF 2910215
  Zoloto Nebes Vakayama Say photo_camera   (2011) female Kando Halne Wzgorze / Ryuuankamei Halne Wzgorze RKF 2910214
  Zoloto Nebes V-Un-Shi photo_camera   (2011) male Kando Halne Wzgorze / Ryuuankamei Halne Wzgorze RKF 2910211
  Zoloto Nebes V Uni photo_camera   (2011) male Kando Halne Wzgorze / Ryuuankamei Halne Wzgorze RKF 2910212
  Zoloto Nebes V Une photo_camera   (2011) female Kando Halne Wzgorze / Ryuuankamei Halne Wzgorze RKF 2910216
  Zoloto Nebes V Ume photo_camera   (2011) female Kando Halne Wzgorze / Ryuuankamei Halne Wzgorze RKF 2910217
  Zoloto Nebes V Samurai photo_camera   (2011) male Kando Halne Wzgorze / Ryuuankamei Halne Wzgorze RKF 2910213
  Zoloto Nebes U Momonga Mo photo_camera   (--) female Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura
  Zoloto Nebes Tani photo_camera   (2015) female Zoloto Nebes Vatagi / Zoloto Nebes L Fuji Takara RKF4238401
  Zoloto Nebes Tamiko photo_camera   (2015) female Zoloto Nebes Vatagi / Zoloto Nebes L Fuji Takara
  Zoloto Nebes Tama photo_camera   (2015) female Zoloto Nebes Vatagi / Zoloto Nebes L Fuji Takara
  Zoloto Nebes Takashi photo_camera   (2015) male Zoloto Nebes Vatagi / Zoloto Nebes L Fuji Takara
  Zoloto Nebes Tae photo_camera   (2015) female Zoloto Nebes Vatagi / Zoloto Nebes L Fuji Takara
  Zoloto Nebes Tadao photo_camera   (2015) male Zoloto Nebes Vatagi / Zoloto Nebes L Fuji Takara
  Zoloto Nebes Suiko Kibo photo_camera   (2008) female Katashi / Perri S Akulovoy Gory RKF 2749841
  Zoloto Nebes Sugasugasii Kadze Miyage photo_camera   (2008) female Katashi / Perri S Akulovoy Gory RKF 2749838
  Zoloto Nebes Sigena Masuto photo_camera   (2008) female Katashi / Perri S Akulovoy Gory RKF 2749840
  Zoloto Nebes Seusya photo_camera   (2008) male Katashi / Perri S Akulovoy Gory RKF 2749837
  Zoloto Nebes Serisya photo_camera   (2008) male Katashi / Perri S Akulovoy Gory RKF 2749835
  Zoloto Nebes Sensi photo_camera   (2008) male Katashi / Perri S Akulovoy Gory RKF 2749836
  Zoloto Nebes Sakubana Habana photo_camera   (2008) female Katashi / Perri S Akulovoy Gory RKF 2749842
  Zoloto Nebes Sakkura photo_camera   (2008) female Katashi / Perri S Akulovoy Gory RKF 2249839
  Zoloto Nebes Rini photo_camera   (2012) female Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura
  Zoloto Nebes Ran photo_camera   (2012) female Kando Halne Wzgorze / Zoloto Nebes Sakkura 1234
  Zoloto Nebes Puma photo_camera   (2017) male Zoloto Nebes Vatagi / Zoloto Nebes L Fuji Takara