Search for Dogs matching the following criteria:

There were 541 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 541


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Unmei No Shinco photo_camera   (--) female Hakufumy No Daigoroh Go / Hakufumy No Daiki Go FCA/3081
  Gingo Tora De Sendai Go photo_camera   (2015) male Unmei No Okii Tora Go / Unmei No Shinco FCA/3933
  Akira Yusitsu photo_camera   (2013) female Gensoku De Shukaku / Suki De Akumi Go FCA/3190
  Mika De Irasshaimase photo_camera   (2016) Yusei Shota De Sendai Go / Heiwa Seikoku De Shukaku FCA/4322
  Yuki De Irasshaimase Argentina photo_camera   (2014) female Hakufumy No Daigoroh Go / Heiwa Seikoku De Shukaku 3638
  Aire Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) male Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4767
  Haru Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4969
  Harumi Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) female Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4770
  Hinata Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) female Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4769
  Hiroshi Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) male Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4765
  Kaoru Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4973
  Kasumi Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) male Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4766
  Misaki Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) female Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4976
  Natsu Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4970
  Okami Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4974
  Ren Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4971
  Saori Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) female Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4975
  Tenshi Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) male Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4768
  Yoru Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2017) male Hokuto No Argentina Kenshiro Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4764
  Yuhi Go Fuyu No Taiyo Argentina photo_camera   (2018) male Hokuto No Argentina Tora Go / Yuki De Irasshaimase Argentina 4972
  Yoshi photo_camera   (2018) male Daikokuryu Go Hakufumy / De Nuyu Argentina Kahana Go
  Eizan Go Tenhou Sou photo_camera   (2018) male Nanfuu Go Hakufumy / Haru Go Aso Inoue
  Tsuki Fushigui Na De Sendai Go photo_camera   (--) female Anko Ryu Shiro Del Samurai / Hana Yome Del Samurai FCA/2552
  Sayuri Miu De Sendai Go photo_camera   (--) female Hakufumy No Daigoroh Go / Tsuki Fushigui Na De Sendai Go #3141
  Yusei Shota De Sendai Go photo_camera   (--) male Unmei No Okii Tora Go / Tsuki Fushigui Na De Sendai Go FCA/3739
  Aiko Seiji De Sendai Go photo_camera   (2015) male Unmei No Okii Tora Go / Sayuri Miu De Sendai Go #4107
  Ken Hiroshi De Sendai Go photo_camera   (2015) male Unmei No Okii Tora Go / Sayuri Miu De Sendai Go
  Ken Hiroshi De Sendai Go photo_camera   (2015) male Unmei No Okii Tora Go / Sayuri Miu De Sendai Go #4106
  Hirota Shiro Go Go Shizucana Kado photo_camera   (--) male Doshi Maru De Yamada / Yumiko Kensha Go Shizucana Kado #2174
  Kiyoko Go Shizucana Kado photo_camera   (2004) female Daisuke San Go Shizukana Kado / Yumiko Kensha Go Shizucana Kado FCA1889
  Shichi Fukujin No Daisuke photo_camera   (2010) male Hirota Shiro Go Go Shizucana Kado / Unmei No Ane San Go FCA 2537
  Tora Mitsuki Argentina photo_camera   (2015) female Shichi Fukujin No Daisuke / Yoko I De Akumi Go 4030
  Roku Hoshi Argentina Yoko photo_camera   (2015) male Hakufumy No Chugi Go / Saburai Semseigo Yuna FCA 3899
  Hakuhou Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5079
  Hatsuyume Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5081
  Haya Arashi Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5078
  Homare Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5077
  Hotaka Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Awa Arashi Go Kisarazu Nomura / Toume Go Kasuya Megumisou FCA#5076
  Dairyuzan Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hinako Go Hakufumy FCA#4991
  Densetsu No Sato Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Taisho Aka Maru Go / Hinako Go Hakufumy FCA#4992
  Hanashima Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai
  Haruhinode Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai FCA#4617
  Hatsudai Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai FCA#4616
  Daibi Go Taiyou No Tani photo_camera   (2015) female Kouki Go Taiyou No Tani / Kami Kizoku Shin 4140
  Nisshouku Go Taiyou No Tani photo_camera   (2015) female Kouki Go Taiyou No Tani / Kami Kizoku Shin 4142
  Onmitsu Go Kasumisou photo_camera   (2017) male Beniwakamaru Go Iyo Suzuki Sou / Fuurenka Go Hakufumy 4738
  Makie Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy FCA#4675
  Mikasuki Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy FCA#4676
  Momoko Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy
  Murasaki Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy