Search for Dogs matching the following criteria:

There were 492 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 492


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Yoshi photo_camera   (2018) male Daikokuryu Go Hakufumy / De Nuyu Argentina Kahana Go
  Tsuki Fushigui Na De Sendai Go photo_camera   (--) male Anko Ryu Shiro Del Samurai / Hana Yome Del Samurai
  Sayuri Miu De Sendai Go photo_camera   (--) female Hakufumy No Daigoroh Go / Tsuki Fushigui Na De Sendai Go #3141
  Aiko Seiji De Sendai Go photo_camera   (2015) male Unmei No Okii Tora Go / Sayuri Miu De Sendai Go #4107
  Ken Hiroshi De Sendai Go photo_camera   (2015) male Unmei No Okii Tora Go / Sayuri Miu De Sendai Go
  Ken Hiroshi De Sendai Go photo_camera   (2015) male Unmei No Okii Tora Go / Sayuri Miu De Sendai Go #4106
  Hirota Shiro Go Go Shizucana Kado photo_camera   (--) male Doshi Maru De Yamada / Yumiko Kensha Go Shizucana Kado #2174
  Shichi Fukujin No Daisuke photo_camera   (2010) male Hirota Shiro Go Go Shizucana Kado / Unmei No Ane San Go FCA 2537
  Tora Mitsuki Argentina photo_camera   (2015) female Shichi Fukujin No Daisuke / Yoko I De Akumi Go 4030
  Roku Hoshi Argentina Yoko photo_camera   (2015) male Hakufumy No Chugi Go / Saburai Semseigo Yuna FCA 3899
  Dairyuzan Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hinako Go Hakufumy FCA#4991
  Densetsu No Sato Go Hakufumy photo_camera   (2018) female Taisho Aka Maru Go / Hinako Go Hakufumy FCA#4992
  Hanashima Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai
  Haruhinode Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai FCA#4617
  Hatsudai Go Hakufumy photo_camera   (2017) female Nagai Bando / Suzuki Balti Kalnai FCA#4616
  Daibi Go Taiyou No Tani photo_camera   (2015) female Kouki Go Taiyou No Tani / Kami Kizoku Shin 4140
  Nisshouku Go Taiyou No Tani photo_camera   (2015) female Kouki Go Taiyou No Tani / Kami Kizoku Shin 4142
  Onmitsu Go Kasumisou photo_camera   (2017) male Beniwakamaru Go Iyo Suzuki Sou / Fuurenka Go Hakufumy 4738
  Makie Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy FCA#4675
  Mikasuki Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy FCA#4676
  Momoko Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy
  Murasaki Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Mokusei Go Hakufumy
  Gumi De Megami San photo_camera   (2018) female Sensei De Akumi Go / Gumi Go Kasumisou FCA Nº 4943
  Misha Patio Ravel Argentina photo_camera   (2016) male Akiunmei Argentina Kaito Go Caan / Kiyoko I De Akumi Go 4429
  Teisei Patio Ravel Argentina photo_camera   (2016) male Akiunmei Argentina Kaito Go Caan / Kiyoko I De Akumi Go 4428
  Kami Kizoku Kotaro Takeshi photo_camera   (2017) Yabane Go Hakufumy / Daichi Ryusei Go Hakufumy 966613
  Kami Kizoku Naruto Takashi photo_camera   (2017) male Yabane Go Hakufumy / Daichi Ryusei Go Hakufumy 966614
  Kami Kizoku Sukoshi Kuro photo_camera   (2017) female Yabane Go Hakufumy / Daichi Ryusei Go Hakufumy 966615
  Kaname Go Kasumisou photo_camera   (2017) male Taisho Aka Maru Go / Katabami Go Hakufumy #4661
  Kiyosato Go Kasumisou photo_camera   (2017) male Taisho Aka Maru Go / Katabami Go Hakufumy
  Koto Otome Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Katabami Go Hakufumy FCA#4665
  Kotone Hime Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Taisho Aka Maru Go / Katabami Go Hakufumy FCA#4667
  Kami Kizoku Yume photo_camera   (2013) male Kami Kizoku Hachi / Kami Kizoku Ariko 3318
  Kami Kizoku Shin photo_camera   (2013) female Kami Kizoku Hachi / Kami Kizoku Arashi No Yoru 3322
  Mario Hernandorena photo_camera   (2016) female Risshinben Nyusatsu Gurò / Kami Kizoku Arashi No Yoru 4486
  Mario Hernandorena photo_camera   (2016) female Risshinben Nyusatsu Gurò / Kami Kizoku Arashi No Yoru 4489
  Mario1 Hernandorena photo_camera   (2016) male Risshinben Nyusatsu Gurò / Kami Kizoku Arashi No Yoru 4483
  Mario3 Hernandorena photo_camera   (2016) female Risshinben Nyusatsu Gurò / Kami Kizoku Arashi No Yoru 4488
  Fumishima Go Kasumisou photo_camera   (2017) female Tarou Go Hanyuu Saijou / Hakufumy No Reigetsu Hime Go
  Gaito Go Kasumisou photo_camera   (2016) male Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Hakufumy No Reigetsu Hime Go
  Giri Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Hakufumy No Reigetsu Hime Go FCA#4415
  Godai Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Hakufumy No Reigetsu Hime Go
  Godai Miki Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Hakufumy No Reigetsu Hime Go FCA#4414
  Fuetsu Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hana Go Kisarazu Nomura FCA#5018
  Fukumaru Go Hakufumy photo_camera   (2018) male Taisho Aka Maru Go / Hana Go Kisarazu Nomura FCA#5019
  Unmei No Akai Hoshi Go photo_camera   (2014) female Jisaai Go Namitori / Unmei No Fujimi Tora Go 3564
  Hiromi Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Nagai Bando / Erina Go Hakufumy
  Fukuyama Go Kasumisou photo_camera   (2016) male Hakufuumaru Go Shinzansou / Hakufumy No Sawa Hime Go FCA#4345
  Fumiko Go Kasumisou photo_camera   (2016) female Hakufuumaru Go Shinzansou / Hakufumy No Sawa Hime Go
  Genky Chuuseishin photo_camera   (2015) male Hakufumy No Furin Tora Maru Go / Hakufumy No Beni Botan Hime Go 4111