Logo
 
[ Login ]
 
There were 447 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-50 of 447

name sex sire dam reg_nr birth year
Azumi Go Tenshi Mamoru female Hakufumy No Furin Kazan GoHakufumy No Ohanoko Go 3277 2013
Sakura Go Tenshi Mamoru female Hakufumy No Furin Kazan GoHakufumy No Ohanoko Go 3279 2013
Daitou Maru Of Koji Kirei male Akihito Ai Of Koji KireiAsuka Of Okayama Minami
Hakufumy No Eihei Go female Mieho Go Shun'You KenshaHakufumy No Saien Go 2840 2011
Hakufumy No Ekisha Go female Mieho Go Shun'You KenshaHakufumy No Saien Go 2837 2011
Hakufumy No Enjuko Go male Mieho Go Shun'You KenshaHakufumy No Saien Go FCA 2834 2011
Hakufumy No Fukoo Go male Mieho Go Shun'You KenshaHakufumy No Saien Go FCA/2535 2010
Hakufumy No Hagui Hime Go female Zuigansakura Go Noshiro FujitaHakufumy No Saien Go 2013
Hakufumy No Natsu Go male Tora No Seiwamaru Go IshinodaHakufumy No Saien Go 2013
Hakufumy No Ohanoko Go female Mieho Go Shun'You KenshaHakufumy No Saien Go FCA 2660 2010
Hakufumy No Onten Go male Mieho Go Shun'You KenshaHakufumy No Saien Go FCA 2659 2010
Hakufumy No Matsuri Go male Shui Ryucho Go Of Fighting DogBenihana Go Okufujisou
Hakufumy No Misuru Go female Shui Ryucho Go Of Fighting DogMeikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA N 2192 2007
Hakufumy No Furin Kazan Go male Shui Ryucho Go Of Fighting DogMeikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA 2841 2011
Hakufumy No Fusako Go male Shui Ryucho Go Of Fighting DogMeikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi 2011
Hakufumy No Jiai Go female Mieho Go Shun'You KenshaMeikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA / 2578 2010
Hakufumy No Jun Go male Mieho Go Shun'You KenshaMeikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi 2013
Hakufumy No Nisshoku Go male Shui Ryucho Go Of Fighting DogMeikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA 2194 2007
Hakufumy No Saien Go female Shui Ryucho Go Of Fighting DogMeikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA#2268 2008
Hakufumy No Sakura Hana Go female Shui Ryucho Go Of Fighting DogMeikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi FCA 2269 2008
Hakufumy No Aika Go female Shui Ryucho Go Of Fighting DogSayuri Go De Yamada 2398 2009
Hakufumy No Amami Go female Shui Ryucho Go Of Fighting DogSayuri Go De Yamada 2009
Hakufumy No Unsei Go female Kouryuu Go Shun'You KenshaSayuri Go De Yamada FCA 2325 2008
Aika Go Kirara Lin female D'Yamato Des Dragons Du Soleil RougeHakufumy No Aika Go 2012
Asahi Maki Kirara Lin female Aiko Kensha No Kaede GoHakufumy No Aika Go
Chikan Haruki Kirara Lin male Yama De La Senda De T'sunayoshiHakufumy No Aika Go 2014
Haruko Go Kirara Lin female D'Yamato Des Dragons Du Soleil RougeHakufumy No Aika Go 2011
Hikaru Yumi Kirara Lin female Aiko Kensha No Kaede GoHakufumy No Aika Go 3413 2013
Kaishi Go Kirara Lin male D'Yamato Des Dragons Du Soleil RougeHakufumy No Aika Go 2012
Kohana Chie Kirara Lin female Aiko Kensha No Kaede GoHakufumy No Aika Go 2013
Likan Go Kirara Lin male D'Yamato Des Dragons Du Soleil RougeHakufumy No Aika Go FCA 3035 2012
May Sumaq Kirara Lin female Yama De La Senda De T'sunayoshiHakufumy No Aika Go 2014
Rawraq Cody Kirara Lin male Yama De La Senda De T'sunayoshiHakufumy No Aika Go 2014
Shiryu Jo Kirara Lin male Aiko Kensha No Kaede GoHakufumy No Aika Go 2013
Soro Go Kirara Lin female D'Yamato Des Dragons Du Soleil RougeHakufumy No Aika Go 2012
Yuki Onna Kirara Lin female D'Yamato Des Dragons Du Soleil RougeHakufumy No Aika Go FCA 2868 2011
Hakufumy No Chouko Go female Mieho Go Shun'You KenshaHakufumy No Amami Go FCA 2805 2011
Hakufumy No Chugi Go male Mieho Go Shun'You KenshaHakufumy No Amami Go FCA 2804 2011
Yama Arashi Maru Go Hakufumy male Tarou Go Hanyuu SaijouHakufumy No Amami Go 3784 2015
Hakufumy No Furin Tora Maru Go male Tora No Seiwamaru Go IshinodaHakufumy No Bara Go 3182 2013
Hakufumy No Saro Go male Mieho Go Shun'You KenshaHakufumy No Bara Go RG/BR5873 2011
Hakufumy No Shojo Go female Mieho Go Shun'You KenshaHakufumy No Bara Go FCA#2699 2011
Hakufumy No Yotaro male Mieho Go Shun'You KenshaHakufumy No Bara Go 2012
Hakufumy No Yumiko Go female Mieho Go Shun'You KenshaHakufumy No Bara Go FCA 3060 2012
Hakufumy No Akashi Go male Shui Ryucho Go Of Fighting DogEikan Amami Go Of Fighting Dog FCA 3144 2012
Hakufumy No Aki Hime Go female Shui Ryucho Go Of Fighting DogEikan Amami Go Of Fighting Dog FCA N 3145 2012
Hakufumy No Bara Go female Shui Ryucho Go Of Fighting DogEikan Amami Go Of Fighting Dog 2009
Hakufumy No Misao Go male Shui Ryucho Go Of Fighting DogEikan Amami Go Of Fighting Dog F.C.A. / 2607 2010
Suzu Hime Go Hakufumy female Hakufumy No Soun GoEikan Amami Go Of Fighting Dog KCC 434595 2013
Hakufumy Nomunaru Seiken Go female Tora No Seiwamaru Go IshinodaHakufumy No Unsei Go 3022 2012