Search for Dogs matching the following criteria:

There were 3202 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 3202


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A'Hino Rei photo_camera   (2017) male Kirey Kazoku Kado / Saykonohanta Danika RKF 5039671
  A'Kaito photo_camera   (2014) male  / 
  Achika photo_camera   (--) female Masachito Fuji Xandrina / Haphazard As Aras An Uachtarain
  Adayi Naruto Monogatari photo_camera   (2014) male Daichi No Yon Royal Nippon Akitos / Meyoko Go From Hachimantai
  Adzumi photo_camera   (2010) female Shinay S Akulovoy Gory / Aiken Sagarime Adzuna RKF 2910442
  Ai Marize photo_camera   (2015) female Grandvin Ohito Aiko / Valentra Star Yoshiko Miyako RKF 4204380
  Ai Nairi Iz Doma Proninykh photo_camera   (2018) female Izumi Gai Fukuhomare / Gosi Ami Vernaya Podruga ČMKU/AI/3647/-19/18
  Aibo Go Minami Rinkan photo_camera   (2017) male Torateru Go Miyagi Kozaki Kensha / Raimu Go Minami Rinkan
  Aibo Rising Star Alkadar photo_camera   (2019) male Unkan Go From Hachimantai / Takiyaha Go Bordakitainu Kensha
  Aihime Go Fujiyama Kensha photo_camera   (2014) female Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Nyoko Go From Hachimantai
  Aiken Sagarime Adzuna photo_camera   (2008) female Izumi Gai V-samurai Gotana / Izumi Gai Batsu RKF 2382194
  Aiken Sagarime Akira photo_camera   (2015) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Amadare
  Aiken Sagarime Jun photo_camera   (2013) female Terumasa Go Akita Suzuki / Aiken Sagarime Issi
  Aiken Sagarime Rokero photo_camera   (2016) male Yuutoutakara Go Hidden Cascade / Takaraken Atagokohaku
  Aiken Sagarime Saena photo_camera   (2016) female Daizan Go Boshuu Kaikasou / Aiken Sagarime Nagare
  Aiken Sagarime Syumari photo_camera   (2016) female Daizan Go Boshuu Kaikasou / Aiken Sagarime Nagare
  Aiken Oki photo_camera   (2018) female Takaro Ashiro / Kazuko THO6786
  Aiken Sagarime Adanami photo_camera   (2008) female Izumi Gai V-samurai Gotana / Izumi Gai Batsu
  Aiken Sagarime Agekata Go photo_camera   (2012) female Yashiomaru Go Akita Suzuki / Izumi Gai Ya Ya
  Aiken Sagarime Agesio photo_camera   (2008) male Izumi Gai V-samurai Gotana / Izumi Gai Batsu
  Aiken Sagarime Akina photo_camera   (2015) female Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Amadare
  Aiken Sagarime Amadare photo_camera   (2012) female Yashiomaru Go Akita Suzuki / Izumi Gai Ya Ya
  Aiken Sagarime Ayame photo_camera   (2012) female Yashiomaru Go Akita Suzuki / Izumi Gai Ya Ya RKF 3570867
  Aiken Sagarime Ayame photo_camera   (2015) female Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Amadare
  Aiken Sagarime Bankara Taipu photo_camera   (2013) female Daizan Go Boshuu Kaikasou / Aiken Sagarime Kaimei Go
  Aiken Sagarime Bime photo_camera   (2013) female Daizan Go Boshuu Kaikasou / Aiken Sagarime Kaimei Go RKF 3597663
  Aiken Sagarime Butsuni photo_camera   (2009) female Izumi Gai Arai / Zadora Natsu RKF 2638931
  Aiken Sagarime Cheisi photo_camera   (2012) female Terumasa Go Akita Suzuki / Aiken Sagarime Adanami
  Aiken Sagarime Chika photo_camera   (2016) female Aiken Sagarime Akira / Aiken Sagarime Gataya Seiji
  Aiken Sagarime Cho photo_camera   (2016) female Aiken Sagarime Akira / Aiken Sagarime Gataya Seiji RKF 4697396
  Aiken Sagarime Daria photo_camera   (2015) female Shiki Go Ise Shimada / Idia Of Heemang Aekyun RKF 4354580
  Aiken Sagarime Dayamondo Akira photo_camera   (2009) female Kenshin Ko Go Royal Nippon Akitos / Izumi Gai Batsu
  Aiken Sagarime Do Ki photo_camera   (2009) male Kenshin Ko Go Royal Nippon Akitos / Izumi Gai Batsu
  Aiken Sagarime Dzangiku photo_camera   (2009) female Kenshin Ko Go Royal Nippon Akitos / Izumi Gai Batsu
  Aiken Sagarime Dzeteyko photo_camera   (--) female Jirou Go Akogareno / Aiken Sagarime L'Maihime
  Aiken Sagarime Edzakari Viksam photo_camera   (2013) female Shiki Go Ise Shimada / Takaraken Atagokohaku RKF 3626347
  Aiken Sagarime Egiri photo_camera   (2013) male Shiki Go Ise Shimada / Takaraken Atagokohaku
  Aiken Sagarime Ejva photo_camera   (2012) female Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Vaisei RKF 3471595
  Aiken Sagarime Emiko photo_camera   (2010) female Kenshin Ko Go Royal Nippon Akitos / Aiken Sagarime Adanami
  Aiken Sagarime Enka photo_camera   (2010) female Kenshin Ko Go Royal Nippon Akitos / Aiken Sagarime Adanami
  Aiken Sagarime Esea photo_camera   (2013) female Shiki Go Ise Shimada / Takaraken Atagokohaku
  Aiken Sagarime Eshiko Dzen Ken photo_camera   (2010) female Kenshin Ko Go Royal Nippon Akitos / Aiken Sagarime Adanami
  Aiken Sagarime Eydan photo_camera   (2010) female Kenshin Ko Go Royal Nippon Akitos / Aiken Sagarime Adanami
  Aiken Sagarime Eyga photo_camera   (2012) female Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Vaisei
  Aiken Sagarime Fubuki photo_camera   (2014) female Daizan Go Boshuu Kaikasou / Aiken Sagarime Kaimei Go RKF 4066431
  Aiken Sagarime Futaba photo_camera   (2012) female Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Eshiko Dzen Ken RKF 3292557
  Aiken Sagarime Fydzoku photo_camera   (2016) male Shiki Go Ise Shimada / Aiken Sagarime Amadare RKF 4634231
  Aiken Sagarime Fyudzora photo_camera   (2014) female Daizan Go Boshuu Kaikasou / Aiken Sagarime Kaimei Go RKF 4066434
  Aiken Sagarime G'Asahi photo_camera   (2010) female Izumi Gai Arai / Izumi Gai Naoki
  Aiken Sagarime Gai photo_camera   (2013) male Gen Go Miyagi Takadorisou / Zelida Ne Naki