Search for Dogs matching the following criteria:

There were 317 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 317


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down
  A Hiro photo_camera   (2016) male Baku Hiro / Kazumi Ina
  A.kimiko photo_camera   (2015) female Tora No Koui Baku / Amma
  A' Haruka Reina photo_camera   (2017) female H'Magojiro Sakuraban / Maya Sakuraban
  A' Hino Rei photo_camera   (2017) male H'Magojiro Sakuraban / Maya Sakuraban
  A'Hajime Sakuraban photo_camera   (2017) female Hisashi Go Shirai / Shiki No Hana Go Shirai
  A'Hotei Sakuraban photo_camera   (2017) male Hisashi Go Shirai / Shiki No Hana Go Shirai
  A'Kaito Of Wolf Point photo_camera   (2015) male M'Lux Tokimitsu No Himitsu / Chikara Go Shiroiarashi
  A'Kiko photo_camera   (2016) female Aki / Hanako
  A'Kiko photo_camera   (2016) male Aki / Hanako
  A'Leya photo_camera   (2016) female Aki / Hanako
  A'Miharu photo_camera   (2016) female Aki / Hanako
  A'Nozomi Tochishiro Ken photo_camera   (2015) female Masahiro Ken Go Namitori / I'Nozomi De La Vallee Des Samourais
  A'Saya Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) female Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite
  A'Sayuri Go Airisu Hana photo_camera   (2014) female Rooster / Aiko No Aki Kasumi Go
  A'Suki photo_camera   (2016) female Aki / Hanako
  A'Yasuko Go Airisu Hana photo_camera   (2014) female Rooster / Aiko No Aki Kasumi Go
  A'Yoko Of Wolf Point photo_camera   (2014) female M'Lux Tokimitsu No Himitsu / Si Si Of Wolf Point
  A'Yuko photo_camera   (2016) Aki / Hanako
  A'Yuushou Sakuraban photo_camera   (2017) male Hisashi Go Shirai / Shiki No Hana Go Shirai
  Aichiyo Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) female Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite
  Aiharume Samuraikatagi photo_camera   (2013) female Kiryoku Go Christopher / Aikohime Shinsei Nawashi
  Aiko photo_camera   (2012) male Kayo / Kiryoku Go Chiyoko
  Aiko photo_camera   (2007) female Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru
  Aikohime Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze
  Aimaru Hikari Samuraikatagi photo_camera   (2013) male Kiryoku Go Christopher / Aikohime Shinsei Nawashi
  Aira Keiko photo_camera   (2007) female Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru
  Aka photo_camera   (2016) female Shogun Team Seishun Go / Rinzentaru Jichi
  Akahana Go Kazoku No Sorumeito photo_camera   (2015) female Akiyama Go Of Soul Storm Akita Kennel / Enya Mori No Kodomo
  Akane Of Wolf Point photo_camera   (2017) female Shinzan Go Fukuoka Tomiyasusou / Kuniko Sakuraban
  Akari Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze
  Akashika Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze
  Akemi photo_camera   (2012) female Kayo / Kiryoku Go Chiyoko
  Akeno Shinako Rei photo_camera   (2016) male N'Taichi Sakuraban / Blanca Serbona Ken
  Aki photo_camera   (2016) male Aki / Hanako
  Akihiro Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) male Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite
  Akihito Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) male Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite
  Akiko Kaida photo_camera   (2014) female Aiko Sachi Go / Asia
  Akiko Sakari photo_camera   (2007) female Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru
  Akiko Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze
  Akimbo Hoshi photo_camera   (2007) male Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru
  Akio photo_camera   (2010) male Royaru Akita Royaru Atemi / Kumiko
  Akio Go Airisu Hana photo_camera   (2014) male Rooster / Aiko No Aki Kasumi Go
  Akira photo_camera   (2012) male Kayo / Kiryoku Go Chiyoko
  Akira photo_camera   (2016) female Baku Hiro / Kenko To Koun Asuka
  Akira Ayumu photo_camera   (2013) male Kiryoku Go Christopher / Hachiko Samurai G'Hoshi
  Akira Of Wolf Point photo_camera   (2017) male Shinzan Go Fukuoka Tomiyasusou / Kuniko Sakuraban
  Akira Rani photo_camera   (2007) female Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru
  Akiro - Koun Matagi Inu Puppy Mill photo_camera   (2012) male  / 
  Akiro Tochishiro Ken photo_camera   (2015) male Masahiro Ken Go Namitori / I'Nozomi De La Vallee Des Samourais
  Akishino Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) female Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite