Logo
 
[ Login ]
 
There were 312 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-50 of 312

name sex sire dam reg_nr birth year
A Hiro male Baku HiroKazumi Ina 0189526 2016
A.kimiko female Tora No Koui BakuAmma COR A 713-15/255 2015
A' Haruka Reina female H'Magojiro SakurabanMaya Sakuraban COR A 1150-17/255 2017
A' Hino Rei male H'Magojiro SakurabanMaya Sakuraban COR A 1149-17/255 2017
A'Hajime Sakuraban female Hisashi Go ShiraiShiki No Hana Go Shirai 2017
A'Kaito Of Wolf Point male M'Lux Tokimitsu No HimitsuChikara Go Shiroiarashi COR A 788-16/255 2015
A'Kiko female AkiHanako 2016
A'Kiko male AkiHanako 2016
A'Leya female AkiHanako 0196114 2016
A'Miharu female AkiHanako 0196112 2016
A'Nozomi Tochishiro Ken female Masahiro Ken Go NamitoriI'Nozomi De La Vallee Des Samourais COR A 674-15/255 2015
A'Saya Go Of Soul Storm Akita Kennel female Aiko Sachi GoChiyo Go Horunite COR A 494-14/255 2013
A'Sayuri Go Airisu Hana female RoosterAiko No Aki Kasumi Go 2014
A'Suki female AkiHanako 2016
A'Yasuko Go Airisu Hana female RoosterAiko No Aki Kasumi Go LOF 10555/1730 2014
A'Yoko Of Wolf Point female M'Lux Tokimitsu No HimitsuSi Si Of Wolf Point COR A 613-15/255 2014
A'Yuko AkiHanako 2016
A'Yuushou Sakuraban male Hisashi Go ShiraiShiki No Hana Go Shirai 2017
A�Hotei Sakuraban male Mokamura TomashirouShiki No Hana Go Shirai 2017
Aichiyo Go Of Soul Storm Akita Kennel female Aiko Sachi GoChiyo Go Horunite 2013
Aiharume Samuraikatagi female Kiryoku Go ChristopherAikohime Shinsei Nawashi COR A 462-13/255 2013
Aiko male KayoKiryoku Go Chiyoko 2012
Aiko female Amaterasu Inu Yoko Zuna KaoriSake No Uchi Aisuru 2007
Aikohime Shinsei Nawashi female Birin Go Musashi AiwaHinuwashi Halne Wzgorze COR A 348-11/255 2011
Aimaru Hikari Samuraikatagi male Kiryoku Go ChristopherAikohime Shinsei Nawashi COR 460-13/255 2013
Aira Keiko female Amaterasu Inu Yoko Zuna KaoriSake No Uchi Aisuru 2007
Aka female Shogun Team Seishun GoRinzentaru Jichi 2016
Akahana Go Kazoku No Sorumeito female Akiyama Go Of Soul Storm Akita KennelEnya Mori No Kodomo COR A776-16/255 2015
Akane Of Wolf Point female Shinzan Go Fukuoka TomiyasusouKuniko Sakuraban COR A 1168-17/255 2017
Akari Shinsei Nawashi female Birin Go Musashi AiwaHinuwashi Halne Wzgorze 2011
Akashika Shinsei Nawashi female Birin Go Musashi AiwaHinuwashi Halne Wzgorze 2011
Akemi female KayoKiryoku Go Chiyoko 2012
Akeno Shinako Rei male N'Taichi SakurabanBlanca Serbona Ken 2016
Aki male AkiHanako 2016
Akihiro Go Of Soul Storm Akita Kennel male Aiko Sachi GoChiyo Go Horunite COR A 491-14/255 2013
Akihito Go Of Soul Storm Akita Kennel male Aiko Sachi GoChiyo Go Horunite 2013
Akiko Kaida female Aiko Sachi GoAsia COR A 647-15/255 2014
Akiko Sakari female Amaterasu Inu Yoko Zuna KaoriSake No Uchi Aisuru 2007
Akiko Shinsei Nawashi female Birin Go Musashi AiwaHinuwashi Halne Wzgorze COR A 351-11/255 2011
Akimbo Hoshi male Amaterasu Inu Yoko Zuna KaoriSake No Uchi Aisuru COR A 240-07/255 2007
Akio male Royaru Akita Royaru AtemiKumiko 2010
Akio Go Airisu Hana male RoosterAiko No Aki Kasumi Go 2014
Akira male KayoKiryoku Go Chiyoko COR A 401-12/255 2012
Akira female Baku HiroKenko To Koun Asuka COR A 910-16/255 2016
Akira Ayumu male Kiryoku Go ChristopherHachiko Samurai G'Hoshi 2013
Akira Of Wolf Point male Shinzan Go Fukuoka TomiyasusouKuniko Sakuraban COR A 1166-17/255 2017
Akira Rani female Amaterasu Inu Yoko Zuna KaoriSake No Uchi Aisuru COR A 246-07/255 2007
Akiro - Koun Matagi Inu Puppy Mill male 2012
Akiro Tochishiro Ken male Masahiro Ken Go NamitoriI'Nozomi De La Vallee Des Samourais 2015
Akishino Go Of Soul Storm Akita Kennel female Aiko Sachi GoChiyo Go Horunite 2013