Search for Dogs matching the following criteria:

There were 433 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 433


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A Hiro photo_camera   (2016) male Baku Hiro / Kazumi Ina 0189526
  A Hiromasa Junkesshu No photo_camera   (2016) male Yuji Hiro / A'Yoko Of Wolf Point COR A 892-16/255
  A Hiromasa Junkesshu No photo_camera   (2016) male Yuji Hiro / A'Yoko Of Wolf Point COR A 892-16/357
  A.kimiko photo_camera   (2015) female Tora No Koui Baku / Amma COR A 713-15/255
  A' Haruka Reina photo_camera   (2017) female H'Magojiro Sakuraban / Maya Sakuraban COR A 1150-17/255
  A' Hino Rei photo_camera   (2017) male H'Magojiro Sakuraban / Maya Sakuraban COR A 1149-17/255
  A'Hajime Sakuraban photo_camera   (2017) female Hisashi Go Shirai / Shiki No Hana Go Shirai LOE 2423381
  A'Hotei Sakuraban photo_camera   (2017) male Hisashi Go Shirai / Shiki No Hana Go Shirai
  A'Kaito Of Wolf Point photo_camera   (2015) male M'Lux Tokimitsu No Himitsu / Chikara Go Shiroiarashi COR A 788-16/255
  A'Kiko photo_camera   (2016) female Aki / Hanako
  A'Kiko photo_camera   (2016) male Aki / Hanako
  A'Leya photo_camera   (2016) female Aki / Hanako 0196114
  A'Miharu photo_camera   (2016) female Aki / Hanako 0196112
  A'Nozomi Tochishiro Ken photo_camera   (2015) female Masahiro Ken Go Namitori / I'Nozomi De La Vallee Des Samourais COR A 674-15/255
  A'Sakura Mirceasan Nordic photo_camera   (2017) female K'Tensui Sakuraban / D'Kimiko Samuraikatagi 642090001748104
  A'Saya Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) female Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite COR A 494-14/255
  A'Sayuri Go Airisu Hana photo_camera   (2014) female Rooster Of Aiko / Aiko No Aki Kasumi Go
  A'Suki photo_camera   (2016) female Aki / Hanako
  A'Toshi Go photo_camera   (2020) male Yoshitora Go From Hachimantai / Bishu Go From Hachimantai
  A'Yasuko Go Airisu Hana photo_camera   (2014) female Rooster Of Aiko / Aiko No Aki Kasumi Go LOF 10555/1730
  A'Yoko Of Wolf Point photo_camera   (2014) female M'Lux Tokimitsu No Himitsu / Si Si Of Wolf Point COR A 613-15/255
  A'Yuko photo_camera   (2016) Aki / Hanako
  A'Yuushou Sakuraban photo_camera   (2017) male Hisashi Go Shirai / Shiki No Hana Go Shirai
  Aichiyo Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) female Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite
  Aiharume Samuraikatagi photo_camera   (2013) female Kiryoku Go Christopher / Aikohime Shinsei Nawashi COR A 462-13/255
  Aiki Iancu De Sakuramachi photo_camera   (2018) male Sato Go Zero Sen / Takara De Sakuramachi
  Aiko photo_camera   (2012) male Kayo / Kiryoku Go Chiyoko
  Aiko photo_camera   (2007) female Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru
  Aiko Daiki photo_camera   (2017) male K'Tensui Sakuraban / D'Kimiko Samuraikatagi COR A 1282-18/255
  Aikohime Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze COR A 348-11/255
  Aimaru Hikari Samuraikatagi photo_camera   (2013) male Kiryoku Go Christopher / Aikohime Shinsei Nawashi COR 460-13/255
  Aira Keiko photo_camera   (2007) female Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru
  Aka photo_camera   (2016) female Shogun Team Seishun Go / Rinzentaru Jichi
  Akahana Go Kazoku No Sorumeito photo_camera   (2015) female Akiyama Go Of Soul Storm Akita Kennel / Enya Mori No Kodomo COR A776-16/255
  Akane Of Wolf Point photo_camera   (2017) female Shinzan Go Fukuoka Tomiyasusou / Kuniko Sakuraban COR A 1168-17/255
  Akari Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze
  Akashika Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze
  Akemi photo_camera   (2012) female Kayo / Kiryoku Go Chiyoko
  Akemi Of Wolf Point photo_camera   (2015) female M'Lux Tokimitsu No Himitsu / Chikara Go Shiroiarashi COR A 791-16/255
  Akeno Shinako Rei photo_camera   (2016) male N'Taichi Sakuraban / Blanca Serbona Ken
  Aki photo_camera   (2016) male Aki / Hanako
  Aki Simba Shiro photo_camera   (2020) male Yasushi / E Aiko COR A 1770-20/255
  Akihiro De Sakuramachi photo_camera   (2020) male Sato Go Zero Sen / Kichohin Go You Djenima
  Akihiro Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) male Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite COR A 491-14/255
  Akihito Go Of Soul Storm Akita Kennel photo_camera   (2013) male Aiko Sachi Go / Chiyo Go Horunite
  Akiko Kaida photo_camera   (2014) female Aiko Sachi Go / Asia COR A 647-15/255
  Akiko Sakari photo_camera   (2007) female Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru
  Akiko Shinsei Nawashi photo_camera   (2011) female Birin Go Musashi Aiwa / Hinuwashi Halne Wzgorze COR A 351-11/255
  Akimbo Hoshi photo_camera   (2007) male Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori / Sake No Uchi Aisuru COR A 240-07/255
  Akina Margie photo_camera   (2020) female A Hiromasa Junkesshu No / Sukina Inu Bhura Kami COR A 1789-20/255