Search for Dogs matching the following criteria:

There were 19 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-19 of 19


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down
  Bakudan Go photo_camera   (2017) male Kansuke Go / Akira Koi Kia Kardafi
  Dai Go Sakura No Sono photo_camera   (2016) female Daiki Go Taishidou / Miyahime Go Soukisou
  Dotaka Fujimotosou photo_camera   (--) male Shinnoo Go Biwako Takabatake / Juji Go Fujitasou
  Hakubihime Go photo_camera   (--) female Dotaka Fujimotosou / Hikari Mostaza
  Harumi Go photo_camera   (2007) female Kaiho Go Mex Fujimoto Sow / Susuki Go Mex Fujimoto Sow
  Hikari Mitzu Hana photo_camera   (--) female  / 
  Hikari Mostaza photo_camera   (--) female Mitsukumo Go Nichinansou / Sushi
  Kaiho Go Mex Fujimoto Sow photo_camera   (--) male Koki Go Kurumesou / Onatsu Go Mex Fujimoto Sow
  Kiyohime Go photo_camera   (2017) female Kansuke Go / Akira Koi Kia Kardafi
  Mika photo_camera   (2016) female  / 
  Mitsuki Go photo_camera   (2017) female Kansuke Go / Akira Koi Kia Kardafi
  Onatsu Go Mex Fujimoto Sow photo_camera   (--) female Miyako Go Hachiouji Fukuda Kensha / Toshibana
  Oyodo Go Mex Fujimoto Sow photo_camera   (--) female  / 
  Ryu Go Fujimotosou photo_camera   (--) male  / 
  Sushi photo_camera   (--) female Ryu Go Fujimotosou / Hikari Mitzu Hana
  Susuki Go Mex Fujimoto Sow photo_camera   (--) female Musashi Go Noble Crystal / Kotohime Go Katsurasou Oosawa
  Toshibana photo_camera   (--) female  / 
  Uzumaki Go photo_camera   (--) male Kansuke Go / Harumi Go
  Yama Arashi Go photo_camera   (--) male Kansuke Go / Harumi Go