Search for Dogs matching the following criteria:

There were 145 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 145


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Aha Bara Avesta photo_camera   (--) female Rengoku De La Vallee Des Dragons Sacres / Matai Narita Yanagi LSVK AK 0011/04
  Ai Yume Avesta photo_camera   (2012) female Enzo Omono Gawa / Hanaoazamuku Halne Wzgòrze
  Aiko Go Audra Kensha photo_camera   (2014) male Ryouju Go Shirai / Shiro LSVK AK 0274/14
  Aiko Go Baltijos Samurajus photo_camera   (2018) male Akira Go Audra / Ina Naga Go From Watashi No Hoshi LSVK AK 0714/18
  Aiko Go Tohoku photo_camera   (2015) male Nobukazu Go Sveika / Megapolis Style Emi LŠVK AK 0359/15
  Aimi photo_camera   (2014) female Nippon Jume Hideki / Andrea Rykovia LŠVK AK 0326/15
  Aimi Go O Inujima photo_camera   (2018) female Yashiomaru Go Akita Suzuki / Biei Mokaito
  Aita-Aja Eos photo_camera   (2006) female Enzo Omono Gawa / Aha Bara Avesta LSVK AK-0027/07
  Akari Go Baltijos Samurajus photo_camera   (2018) female Akira Go Audra / Ina Naga Go From Watashi No Hoshi LSVK AK 0717/18
  Akela Go Baltijos Samurajus photo_camera   (2018) female Akira Go Audra / Ina Naga Go From Watashi No Hoshi LSVK AK 0716/18
  Akemi Go Audra Kensha photo_camera   (2014) female Ryouju Go Shirai / Shiro LSVK AK 0273/14
  Akemi Go Hinode photo_camera   (2013) female Akatsuki Sheyhetsu / Sakuranoki Go Sveika UKU.0175820
  Akiko Go Audra Kensha photo_camera   (2014) male Ryouju Go Shirai / Shiro LSVK AK 0272/14
  Akinmaru Go Mokaito photo_camera   (2012) male Musashi Go Shun'You Kensha / Okimi Megame Go Sveika
  Akio Go Tohoku photo_camera   (2015) male Nobukazu Go Sveika / Megapolis Style Emi
  Akira photo_camera   (2014) female Nippon Jume Hideki / Andrea Rykovia
  Akira Go Audra photo_camera   (2014) male Ryouju Go Shirai / Shiro LSVK AK 0271/14
  Akira Go Tohoku photo_camera   (2015) male Nobukazu Go Sveika / Megapolis Style Emi LŠVK AK 0362/15
  Akiro Go Japoniška SvajonÄ— photo_camera   (2018) male Ha Chi Ko Go Shun'You Kensha / Bachiko Go Audra
  Akumi Go Baltijos Samurajus photo_camera   (2018) male Akira Go Audra / Ina Naga Go From Watashi No Hoshi LSVK AK 0715/18
  Amatsu Go O Inujima photo_camera   (2018) male Yashiomaru Go Akita Suzuki / Biei Mokaito
  Amaya Go Tohoku photo_camera   (2015) female Nobukazu Go Sveika / Megapolis Style Emi LSVK AK 0356/15
  Amuusa Go Mokaito photo_camera   (2012) female Musashi Go Shun'You Kensha / Okimi Megame Go Sveika
  Arata Go Tohoku photo_camera   (2015) male Nobukazu Go Sveika / Megapolis Style Emi LŠVK AK 0358/15
  Asa Go Tohoku photo_camera   (2015) male Nobukazu Go Sveika / Megapolis Style Emi LŠVK AK 0357/15
  Asami Go Tohoku photo_camera   (2015) female Nobukazu Go Sveika / Megapolis Style Emi LŠVK AK 0355/15
  Asumi Go Baltijos Samurajus photo_camera   (2018) female Akira Go Audra / Ina Naga Go From Watashi No Hoshi LSVK AK 0718/18
  Atsuko Go Audra Kensha photo_camera   (2014) female Ryouju Go Shirai / Shiro LSVK AK 0275/14
  Atsuko Go O Inujima photo_camera   (2018) female Yashiomaru Go Akita Suzuki / Biei Mokaito
  Ayumu Go Tohoku photo_camera   (2015) male Nobukazu Go Sveika / Megapolis Style Emi LŠVK AK 0361/15
  Azumahomare Myioshi Go Mokaito photo_camera   (2012) male Musashi Go Shun'You Kensha / Okimi Megame Go Sveika
  Bachiko Go Audra photo_camera   (2015) female Nigiyaka Go Namitori / Shiro
  Baichou Go Audra photo_camera   (2015) female Nigiyaka Go Namitori / Shiro LVŠK AK 0346/15
  Baika Mokaito photo_camera   (2014) female Kabutora Go Takai Kensha / Megapolis Style Yumetorame
  Baku Go Audra photo_camera   (2015) male Nigiyaka Go Namitori / Shiro LVŠK AK 0342/15
  Beniko Go Audra photo_camera   (2015) female Nigiyaka Go Namitori / Shiro LVŠK AK 0347/15
  Beniu Mokaito photo_camera   (2014) female Kabutora Go Takai Kensha / Megapolis Style Yumetorame
  Benjiro Go Audra photo_camera   (2015) male Nigiyaka Go Namitori / Shiro
  Biei Mokaito photo_camera   (2014) female Kabutora Go Takai Kensha / Megapolis Style Yumetorame AKIHO 14-2583
  Bijin Go Audra photo_camera   (2015) female Nigiyaka Go Namitori / Shiro LVŠK AK 0344/15
  Biwamaru Mokaito photo_camera   (2014) male Kabutora Go Takai Kensha / Megapolis Style Yumetorame
  Chiko Go Mokaito photo_camera   (2016) male Kabutora Go Takai Kensha / Megapolis Style Yumetorame AKIHO 17-435
  Chinatsu Go Mokaito photo_camera   (2016) female Kabutora Go Takai Kensha / Megapolis Style Yumetorame AKIHO 17-436
  Chiyo Go Mokaito photo_camera   (2016) female Kabutora Go Takai Kensha / Megapolis Style Yumetorame AKIHO 17-437
  Chokichi Go Mokaito photo_camera   (2016) male Kabutora Go Takai Kensha / Megapolis Style Yumetorame AKIHO 17-434
  Daiki Go SaulÄ—tekis photo_camera   (2015) male Tenjimmaru Go Sanshuu Kuwayama / Chisaki Go Shiyo Mokuteki LSVK AK 0390/15
  Daisuki Go SaulÄ—tekis photo_camera   (2015) female Tenjimmaru Go Sanshuu Kuwayama / Chisaki Go Shiyo Mokuteki LSVK AK 0392/15
  Demiyah Go Sveika photo_camera   (2016) female Jou Go Shirai / Chieko Go Shun'You Kensha LSVK AK 0515/16
  Denjo Go SaulÄ—tekis photo_camera   (2015) male Tenjimmaru Go Sanshuu Kuwayama / Chisaki Go Shiyo Mokuteki LSVK AK 0387/15
  E'Hiroshi Go Sauletekis photo_camera   (2016) male Tenjimmaru Go Sanshuu Kuwayama / Chisaki Go Shiyo Mokuteki