Logo
 
[ Login ]
 
There were 484 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-50 of 484

name sex sire dam reg_nr birth year
A'Kaishimi Go Raion No Shinsei male Haruki Go Of Honshu SunriseKaho Go You Djenima 2017
A'Maru Go Raion No Shinsei male Haruki Go Of Honshu SunriseKaho Go You Djenima 2017
A'Nana Hoshi female Aiko Kensha No Hiroshi GoAiko Kensha No Kamiko Go 2014
Adam's Big Red Bears Dodo male Schau Lung AmarisChris Akita Suteki MET1237/97 1997
Aiko Kensha Bandou male Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha MET 894/11 2010
Aiko Kensha Hiro male Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha
Aiko Kensha Katsuro male Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha 2010
Aiko Kensha Kitsunetsuki female Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha 2010
Aiko Kensha No Akemi Go female Zeshin Go Shun'You KenshaAiko Kensha No Miu Miu Go 2014
Aiko Kensha No Gorou male Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha 2011
Aiko Kensha No Hanahime Go female Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha 2011
Aiko Kensha No Hiroshi Go male RoosterAiko Kensha No Mayumi Go 2013
Aiko Kensha No Hotaka Go male Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha 2012
Aiko Kensha No Hotaru No Hikari Go female Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha 2011
Aiko Kensha No Kaede Go male Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha 2011
Aiko Kensha No Kamiko Go female Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha 2012
Aiko Kensha No Kazuhiko Go male Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha 2012
Aiko Kensha No Kitsune Go female Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha 2012
Aiko Kensha No Kiyomi Go female RoosterAiko No Aki Kasumi Go 2012
Aiko Kensha No Kohaku Go Jaidev female RoosterChiyomi Go De Yamada 2012
Aiko Kensha No Masayoshi Go male RoosterAiko Kensha No Mayumi Go 2013
Aiko Kensha No Mayumi Go female Unshou Go Kanzakiya KenshaAiko No Tenshi Go 2010
Aiko Kensha No Michi Go male RoosterAiko No Aki Kasumi Go MEOE1185/13 2012
Aiko Kensha No Minori Go male RoosterAiko No Aki Kasumi Go MET J.Akita 1187/13 2012
Aiko Kensha No Miu Miu Go female Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha
Aiko Kensha No Miyuki female Unshou Go Kanzakiya KenshaAiko No Tenshi Go
Aiko Kensha No Miyumi Go female Zeshin Go Shun'You KenshaAiko Kensha No Miu Miu Go 2014
Aiko Kensha No Shintora Go male RoosterAiko Kensha No Mayumi Go 2013
Aiko Kensha No Shiro Kou Go male RoosterAiko No Aki Kasumi Go 2012
Aiko Kensha No Shiro Mayumi Go female RoosterAiko Kensha No Mayumi Go 2013
Aiko Kensha No Shirokou Go male RoosterAiko Kensha No Mayumi Go 2013
Aiko Kensha No Suzumu male Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha 2011
Aiko Kensha No Takumi Go Zeshin Go Shun'You KenshaAiko Kensha No Miu Miu Go 2014
Aiko Kensha No Yuki Gin Oro No Hika female Unshou Go Kanzakiya KenshaAiko No Tenshi Go SE10558/2012 2010
Aiko Kensha No Yukitora Go male Unshou Go Kanzakiya KenshaAiko No Tenshi Go COR A 380-12/255 2010
Aiko Kensha Shirokuma Go male RoosterAiko Kensha No Mayumi Go BR8268 2013
Aiko Kensha Tadashi male Birin Go Musashi AiwaSanae Go Shun'You Kensha Met 895/11 2010
Aiko No Aki Kasumi Go female Unshou Go Kanzakiya KenshaChiyomi Go De Yamada 2009
Aiko No Torahime Go female Birin Go Musashi AiwaAiko No Aki Kasumi Go 2011
Aiko Sachi Go male Birin Go Musashi AiwaAiko No Aki Kasumi Go COR A 372-12/255 2011
Aiko Takahiro Go male Birin Go Musashi AiwaAiko No Aki Kasumi Go 2011
Aiko Tomoko Go female Birin Go Musashi AiwaAiko No Aki Kasumi Go 2011
Aiko Torahime Go female Birin Go Musashi AiwaAiko No Aki Kasumi Go AP01242504 - LO12122434 2011
Akai Bouto Hi Arisa female Gold Stella BashiroSake No Uchi Enji COR A329-11/255 2010
Akai In' Ma Nomi Pusztadombi Surka EgerKiboo Ken 2014
Akasiro Matagi Erinuki female Tibeti BelmondoAkasiro Matagi 255 Cunami 0347452 2007
Akemi Go Jasu Shin female Sake No Uchi EikichiKarpataljai Ravasz Ara 2015
Akeno Go Jasu Shin male Sake No Uchi EikichiKarpataljai Ravasz Ara 2015
Akimomora Inu Akira male Ben Hiroe Inu AkiraYuki Hime No Koinu Momo
Akinori Go Jasu Shin male Sake No Uchi EikichiKarpataljai Ravasz Ara 2015