Search for Dogs matching the following criteria:

There were 194 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 194


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A' Haruka Nagoyaka Seishin photo_camera   (2014) female Genji De La Vallee Des Samourais / Washi Go Hi Ga Noboru BEK-129714
  A' Tora Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2016) male M'Nobuo Go Akogareno / Naomi
  A'Ami Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2016) female M'Nobuo Go Akogareno / Naomi
  A'Ayaka Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2016) female M'Nobuo Go Akogareno / Naomi
  A'Hattori Oh No Yashiro photo_camera   (2017) male N'Raijin Go Tokimitsu / Keishuu Go Hakufumy
  A'Himiko Oh No Yashiro photo_camera   (2017) female N'Raijin Go Tokimitsu / Keishuu Go Hakufumy
  A'Jingu Oh No Yashiro photo_camera   (2017) female N'Raijin Go Tokimitsu / Keishuu Go Hakufumy
  A'Koma Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2016) male M'Nobuo Go Akogareno / Naomi
  A'Ojin Oh No Yashiro photo_camera   (2017) male N'Raijin Go Tokimitsu / Keishuu Go Hakufumy
  A'Seihou Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2016) male M'Nobuo Go Akogareno / Naomi
  A'Shoun Of Shonan Taiyoo No Koosen photo_camera   (2015) male Zenkon No Hi Ga Noboru / N'Keiko Go Tokimitsu 900049001006227
  A'Suiko Oh No Yashiro photo_camera   (2017) female N'Raijin Go Tokimitsu / Keishuu Go Hakufumy
  A'Tochi Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2016) female M'Nobuo Go Akogareno / Naomi
  A'Yuuki Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2016) female M'Nobuo Go Akogareno / Naomi
  Ai Jin Go Hi Ga Noboru photo_camera   (2013) female Tenjou Homare Go Miyagi Watanabe Kensha / Tsuki Yumi No Hi Ga Noboru BEK-129686
  Ai Yoku Go Hi Ga Noboru photo_camera   (2013) female Tenjou Homare Go Miyagi Watanabe Kensha / Tsuki Yumi No Hi Ga Noboru BEK-129687
  Aiko Domo Ai Kirodo photo_camera   (2012) female Benkei Ko Kara Kaiso / Haru Ko Kara Kaiso
  Aiko Ko Kara Kaiso photo_camera   (2011) female Pokemon Go Hi Ga Noboru / Nesshin Na Hi Ga Noboru BEK-105674
  Aimatsu Go Taiyo No Kuni photo_camera   (2016) female Kyuhmei Maru Go Shun' You Kensha / Yuri Go Shinrin Sou
  Airon Taiyoo No Koosen photo_camera   (2015) male Zenkon No Hi Ga Noboru / N'Keiko Go Tokimitsu 900049001006225
  Aizen Go Taiyo No Kuni photo_camera   (2016) male Kyuhmei Maru Go Shun' You Kensha / Yuri Go Shinrin Sou
  Akane photo_camera   (2013) female Taishi No Tayou Hi Ga Noboru / Renai Shite Iru Hi Ga Noboru ΒΕΚ-121337
  Akane Go Akai Hoshi Kensha photo_camera   (2016) female A'Hayabusa Go Zero Sen / Chiyo Kuma Inu Kennel
  Akemi Go Tenjoukai Kensha photo_camera   (2016) female N'Raijin Go Tokimitsu / Ai Yoku Go Hi Ga Noboru
  Akihiro Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2019) male A'Koma Go Meihemu No Hausu / Verbena Katsu Kenta
  Akihiro Go Taiyo No Kuni photo_camera   (2016) male Kyuhmei Maru Go Shun' You Kensha / Yuri Go Shinrin Sou
  Akio Yasashii Shidousha photo_camera   (2013) male Pokemon Go Hi Ga Noboru / Saya BEK-123160
  Amaya Ko Kara Kaiso photo_camera   (2013) female Benkei Ko Kara Kaiso / Nesshin Na Hi Ga Noboru BEK-122174
  Ami Ko Kara Kaiso photo_camera   (2011) female Pokemon Go Hi Ga Noboru / Nesshin Na Hi Ga Noboru BEK-105675
  Angi photo_camera   (2012) female Prince /  BEK-132278
  Anzi Genron Na Seishin photo_camera   (2015) female Sora Ko Kara Kaiso / Angi
  Anzu Taiyoo No Koosen photo_camera   (2015) female Zenkon No Hi Ga Noboru / N'Keiko Go Tokimitsu 900049001006234
  Aphrodite Go Kaiou Ken'Sya photo_camera   (2016) female Tsugaruhomare Go Hirosaki Jyou / Azumakomachi Go Housenkaku
  Aragai Go Taiyo No Kuni photo_camera   (2016) female Kyuhmei Maru Go Shun' You Kensha / Yuri Go Shinrin Sou
  Arai Go Tenjoukai Kensha photo_camera   (2016) male N'Raijin Go Tokimitsu / Ai Yoku Go Hi Ga Noboru
  Arashi Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2019) male A'Koma Go Meihemu No Hausu / Verbena Katsu Kenta
  Asami Yasashii Shidousha photo_camera   (2013) female Pokemon Go Hi Ga Noboru / Saya BEK-123164
  Asatte Taiyoo No Koosen photo_camera   (2015) female Zenkon No Hi Ga Noboru / N'Keiko Go Tokimitsu 900049001006238
  Atsuko Yasashii Shidousha photo_camera   (2013) female Pokemon Go Hi Ga Noboru / Saya BEK-123163
  Aya Go Onogoro Kensha photo_camera   (2015) female Ushiwakamaru Go Ryuuhou Yamagami / Zenbi Go Hi Ga Noboru BEK-141847
  Ayako Go Tenjoukai Kensha photo_camera   (2016) female N'Raijin Go Tokimitsu / Ai Yoku Go Hi Ga Noboru BEK 146651
  Ayame Yasashii Shidousha photo_camera   (2013) female Pokemon Go Hi Ga Noboru / Saya BEK-123162
  Ayumu Yasashii Shidousha photo_camera   (2013) male Pokemon Go Hi Ga Noboru / Saya BEK-123161
  Azai Of Great Empire photo_camera   (2016) male Imaru Go Sara Hana Kensha / Hasaki Team Yuri Go
  Azami Go Tenjoukai Kensha photo_camera   (2016) female N'Raijin Go Tokimitsu / Ai Yoku Go Hi Ga Noboru
  B' Fuka Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2016) female Bushido Go Bagatur Ken / Verbena Katsu Kenta
  B' Izanami Go Tenjoukai Kensha photo_camera   (2017) female Ranshinmaru Go Noshiro Koujusou / Aya Go Onogoro Kensha
  B' Kamitora Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2016) female Bushido Go Bagatur Ken / Verbena Katsu Kenta
  B' Takashi Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2016) male Bushido Go Bagatur Ken / Verbena Katsu Kenta
  B' Unshouuhime Go Meihemu No Hausu photo_camera   (2016) female Bushido Go Bagatur Ken / Verbena Katsu Kenta BEK153479