Search for Dogs matching the following criteria:

There were 784 dogs found matching your search criteria.


Displaying 51-100 of 784


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Akashi Of Hakucho No Yama Ken photo_camera   (2017) male Souhei Go Shirai / Umeko Of Kishi Ken VDH/JA 17-0508
  Akashimaru Go Shouchi No Kensha photo_camera   (2019) male Seiou No Mikoto Go KiYama / Reika Go Kiyama
  Akashio Go Kita No Takara Kensha photo_camera   (2016) male Chitoku Von Kobushi Ken (Kisho) / Takara Of Kishi Ken VDH/AC 16/02202930
  Akashio Go Koisakura Kensha photo_camera   (2009) male Birin Go Musashi Aiwa / Koisakura Go Yahata Kensha VDH/JA 09-0007
  Akatsuki Hare Erusunittsu photo_camera   (2017) male Tomiko Go Sakura No Sono / Kaiketsu Go Di Casa Saporito VDH/JA 17-0525
  Akaya Fujiko Go Kiku Kensha photo_camera   (2014) male Fuji Go Hanakawasou / Fumiko Of Shiroi Na Suna VDH/AC 14/02202763
  Akemi Of Daj Gora photo_camera   (2016) female Yámato Hana Enji / Suki Raj Lau DHS 165269 Sp
  Akeno Matsuyuki Ken photo_camera   (2010) male Fuji Go Hanakawasou / Eto Akihisa Chikyu Kara No Risu VDH/AC 10/02202243
  Akiharu Go Kiku Kensha photo_camera   (2014) male Fuji Go Hanakawasou / Fumiko Of Shiroi Na Suna VDH/AC 14/02202762
  Akihiko Vom Zedernhain photo_camera   (2012) male Jinsei Go Kiyama / E Akane Go Of Kamino Ken AC 12/02202541
  Akihime Kin'Iro Nichibotsu photo_camera   (2012) female Hattori Oyakata Hopf / Hasaki Team D'Itoshi
  Akiko Go Of Juryoku photo_camera   (2014) female D'Taishi Go Of Kamino Ken / Kashiwa No Ki Cho Cho Hime VDH/AC 14/02202738
  Akiko Hokkai Kara photo_camera   (2012) female Taiho Go Di Casa Saporito / Zaimoku Of Amayadori Ken VDH/AC 12/02202484
  Akiko No Ie Henrich photo_camera   (2012) male Fuji Maru Go Akita Inu Of Cacic / Cuseko Z Rohacovky AC 12/02202468
  Akikomachi Onna Senshi photo_camera   (2012) female Nippon Jume Shiro / Bishuji Go Akita Of Akishima Ken
  Akima Of Mona Lisa's Smile photo_camera   (2006) female  / 
  Akima Of Mona Lisa's Smile photo_camera   (2006) female Daimaru Of Ichinoseki / Mona Lisa's Smile
  Akina Go Akita Inu Of Cacic photo_camera   (2006) female Minezakura Go Kyushu Morishita / T'Shinju Go De La Valee Des Dragons Sacres
  Akina Go Kita No Takara Kensha photo_camera   (2016) female Chitoku Von Kobushi Ken (Kisho) / Takara Of Kishi Ken VDH/AC 16/02202936
  Akina Go Of Juryoku photo_camera   (2014) female D'Taishi Go Of Kamino Ken / Kashiwa No Ki Cho Cho Hime VDH/AC 14/02202739
  Akina Hi Izuru Kuni Kara photo_camera   (2018) female Shinryuu Go Kodai An Dell'Antico Matagi / Akai Hana O'Lala VDH/JA 18-0588
  Akina Kioko Nozomi Tenshi photo_camera   (2012) female Nippon Jume Shiro / Bishuji Go Akita Of Akishima Ken
  Akina Matsuyuki Ken photo_camera   (2010) female Fuji Go Hanakawasou / Eto Akihisa Chikyu Kara No Risu VDH/AC 10/02202246
  Akina Of Daj Gora photo_camera   (2016) female Yámato Hana Enji / Suki Raj Lau
  Akina Yui Of Nishi No Mori photo_camera   (2015) female Fuku Kenji Go Of Ikenohatade / Ise No Koyuki Go Isehara Futami VDH/AC 15/02202897
  Akio Akita Inu Of Cacic photo_camera   (2001) male  /  AC 01/02201312
  Akio No Shchi Kosho Chitai photo_camera   (2010) male Chitoku Von Kobushi Ken (Kisho) / Accasha Akamatsu No Mori VDH/JA 10-0091
  Akio Of Chiisana Ogawa photo_camera   (2016) male Torachiyo Go Shirai / Benitora Tatsu Toshi Go Yumoshin Kensha
  Akio Of Hakucho No Yama Ken photo_camera   (2017) male Souhei Go Shirai / Umeko Of Kishi Ken VDH/JA 17-0509
  Akio Of Shira Suna Yama photo_camera   (2010) male Daimon Go Haru Kaze / Haruko Hime Of Koyama Ken VDH/JA 10-0070
  Akio Von Der Zehntgasse photo_camera   (1988) male Carneval Aki Of Alka Shan / Enshu Of Bandai Ashai VDH88/022 0104
  Akira Go Kita No Takara Kensha photo_camera   (2016) female Chitoku Von Kobushi Ken (Kisho) / Takara Of Kishi Ken VDH/AC 16/02202934
  Akira Go Kiyama photo_camera   (2000) female Poi Akita Inu Of Cacic / Aisha Go Takao Kensha AC 00/02201257
  Akira Hi Izuru Kuni Kara photo_camera   (2018) female Shinryuu Go Kodai An Dell'Antico Matagi / Akai Hana O'Lala VDH/JA 18-0586
  Akira Hokkai Kara photo_camera   (2012) male Taiho Go Di Casa Saporito / Zaimoku Of Amayadori Ken
  Akira Of Hakucho No Yama Ken photo_camera   (2017) female Souhei Go Shirai / Umeko Of Kishi Ken VDH/JA 17-0515
  Akira Of Shira Suna Yama photo_camera   (2010) female Daimon Go Haru Kaze / Haruko Hime Of Koyama Ken
  Akira Of Yumiko Ken photo_camera   (2014) female Fumiki Go Kiyama / Goshiki Hime Of Independent Inu's
  Akira Vom Bodensee photo_camera   (--) female Shirotomi Go Murotomi Kensha / Chikara Simokita DCNH-AI 90 0147
  Akito Go Kita No Takara Kensha photo_camera   (2016) male Chitoku Von Kobushi Ken (Kisho) / Takara Of Kishi Ken VDH/AC 16/02202929
  Akito Hare Erusunittsu photo_camera   (2017) male Kaiketsu Go Di Casa Saporito / Tomiko Go Sakura No Sono VDH/JA 17-0526
  Akito Hare Erusunittsu photo_camera   (2017) male Tomiko Go Sakura No Sono / Kaiketsu Go Di Casa Saporito
  Akito Igai Enman photo_camera   (2012) male Nippon Jume Shiro / Bishuji Go Akita Of Akishima Ken
  Akito Of Hakucho No Yama Ken photo_camera   (2017) male Souhei Go Shirai / Umeko Of Kishi Ken VDH/JA 17-0512
  Akito Von Hasaki Team photo_camera   (2017) male Hasaki Team Bakudan / 
  Akito Yuna Ken photo_camera   (2016) male Jinsei Go Shiroiarashi / Beniko Matsuyuki Ken
  Akiwa Hi Izuru Kuni Kara photo_camera   (2018) female Shinryuu Go Kodai An Dell'Antico Matagi / Akai Hana O'Lala VDH/JA 18-0585
  Akuma Go photo_camera   (2000) male Aibo Oyakata Hopf / Rengoo Go Di Casa Saporito
  Akuma Go Shouchi No Kensha photo_camera   (2019) male Seiou No Mikoto Go KiYama / Reika Go Kiyama
  Akuma Yasu Otonashii photo_camera   (2012) male Nippon Jume Shiro / Bishuji Go Akita Of Akishima Ken