Search for Dogs matching the following criteria:

There were 716 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 716


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down
  A Baiko Vom Zedernhain photo_camera   (2012) male Jinsei Go Kiyama / E Akane Go Of Kamino Ken
  A'Goro Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) male D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi
  A'Hanabi Go Of Juryoku photo_camera   (2014) female D'Taishi Go Of Kamino Ken / Kashiwa No Ki Cho Cho Hime
  A'Kioko Of Juryoku photo_camera   (2014) female D'Taishi Go Of Kamino Ken / Kashiwa No Ki Cho Cho Hime
  A'Kurayami Von Yamabeno Ken photo_camera   (2007) female Kajitsu No Nikkotoshi Go / Higasha Tamura
  A'Miyu Of Shukeiyen Kensha photo_camera   (2013) female C'Makoto Go Of Ramsraspel Kensha / H'Sumi Of Ramsraspel Kensha
  A'Miyuki Go Of Juryoku photo_camera   (2014) female D'Taishi Go Of Kamino Ken / Kashiwa No Ki Cho Cho Hime
  A'Mizuki Go Of Juryoku photo_camera   (2014) female D'Taishi Go Of Kamino Ken / Kashiwa No Ki Cho Cho Hime
  A'Saburou Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) male D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi
  A'Sachiko Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) female D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi
  A'Shiro Go Kita No Takara Kensha photo_camera   (2016) male Chitoku Von Kobushi Ken (Kisho) / Takara Of Kishi Ken
  A'Shirou Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) male D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi
  Accasha Akamatsu No Mori photo_camera   (2008) female Daikibo Go KiYama / Eiri Oyakata Hopf
  Achiko Go Akita Inu Of Cacic photo_camera   (2006) male Minezakura Go Kyushu Morishita / T'Shinju Go De La Valee Des Dragons Sacres
  Affect Aki Of Alka Shan photo_camera   (--) male  / 
  Ai Akai Nikki Miki Of Akashi Kaikyo photo_camera   (2012) male Akashio Go Koisakura Kensha / Aimi Hime Of Shira Suna Yama
  A´┐ŻYamoto Of Shukeiyen Kensha photo_camera   (2013) male C'Makoto Go Of Ramsraspel Kensha / H'Sumi Of Ramsraspel Kensha
  Aibo Oyakata Hopf photo_camera   (--) male Chigiru of Cacic / Kara of Ege Bodensee
  Aiby Shemara Yunikon No Mori photo_camera   (2013) female Wataru Go Of Amayadori Ken / Fiona Czar Wiosny
  Aika Bara photo_camera   (2012) female Nippon Jume Shiro / Bishuji Go Akita Of Akishima Ken
  Aiko Chan Vom Zedernhain photo_camera   (2012) female Jinsei Go Kiyama / E Akane Go Of Kamino Ken
  Aiko Go Kita No Takara Kensha photo_camera   (2016) female Chitoku Von Kobushi Ken (Kisho) / Takara Of Kishi Ken
  Aiko Go Ogawa Kara photo_camera   (2010) female D'Taishi Go Of Kamino Ken / Charis Of Tenno Toshi
  Aiko Of Subarashii Ken photo_camera   (2008) male Yumenoshima No Seiran Go / Daika Go Shun'You Kensha
  Aiko Yuna Ken photo_camera   (2016) male Jinsei Go Shiroiarashi / Beniko Matsuyuki Ken
  Aikyo photo_camera   (2000) male Houryuu Go Kojoudou / Elayasa Of Takamori Ken
  Aikyo Of Dharani Go photo_camera   (1987) female Goryuo Del Wasabi / Dark Duchess Aki Of Alka Shan
  Aimi Hime Of Shira Suna Yama photo_camera   (2010) female Daimon Go Haru Kaze / Haruko Hime Of Koyama Ken
  Ajia Jin Akamatsu No Mori photo_camera   (2008) female Daikibo Go KiYama / Eiri Oyakata Hopf
  Ajumi Chikyu Kara Kein Risu photo_camera   (2005) female Akami Go Kiyama / Bara Von Shinrai
  Aka Miyu Go Kita No Takara Kensha photo_camera   (2016) female Chitoku Von Kobushi Ken (Kisho) / Takara Of Kishi Ken
  Aka Of Taisho Go photo_camera   (1994) male Cato V.h. Hof Van Bloemendaal / Futaba Of Dharani Go
  Aka Yumi Go Kita No Takara Kensha photo_camera   (2016) female Chitoku Von Kobushi Ken (Kisho) / Takara Of Kishi Ken
  Akahiko Ama No Hashidate photo_camera   (2007) male Yuu Go Shun'You Kensha / Majime Na Kao Of Amayadori Ken
  Akahiko Hoshi No Mon Kensha photo_camera   (2011) male Akahiko Ama No Hashidate / Hanami No Bikoseki
  Akakuma Of Shira Suna Yama photo_camera   (2010) male Daimon Go Haru Kaze / Haruko Hime Of Koyama Ken
  Akambo Haito Inu Of Yama photo_camera   (1997) male Pan Kin Sa Aras An Uachtarain / Kaori Go No Shatsuko
  Akami Go Kiyama photo_camera   (2000) male Poi Akita Inu Of Cacic / Aisha Go Takao Kensha
  Akane Hoshi No Mon Kensha photo_camera   (2011) female Akahiko Ama No Hashidate / Hanami No Bikoseki
  Akari Of Tenno Toshi photo_camera   (2003) male Enjuku Of Taisho Go / Daraku Go No Suzuyama
  Akasha Go Kita No Takara Kensha photo_camera   (2016) female Chitoku Von Kobushi Ken (Kisho) / Takara Of Kishi Ken
  Akashio Go Kita No Takara Kensha photo_camera   (2016) male Chitoku Von Kobushi Ken (Kisho) / Takara Of Kishi Ken
  Akashio Go Koisakura Kensha photo_camera   (2009) male Birin Go Musashi Aiwa / Koisakura Go Yahata Kensha
  Akaya Fujiko Go Kiku Kensha photo_camera   (2014) male Fuji Go Hanakawasou / Fumiko Of Shiroi Na Suna
  Akemi Of Daj Gora photo_camera   (2016) female Yßmato Hana Enji / Suki Raj Lau
  Akeno Matsuyuki Ken photo_camera   (2010) male Fuji Go Hanakawasou / Eto Akihisa Chikyu Kara No Risu
  Akiharu Go Kiku Kensha photo_camera   (2014) male Fuji Go Hanakawasou / Fumiko Of Shiroi Na Suna
  Akihiko Vom Zedernhain photo_camera   (2012) male Jinsei Go Kiyama / E Akane Go Of Kamino Ken
  Akihime Kin'Iro Nichibotsu photo_camera   (2012) female Hattori Oyakata Hopf / Hasaki Team D'Itoshi
  Akiko Go Of Juryoku photo_camera   (2014) female D'Taishi Go Of Kamino Ken / Kashiwa No Ki Cho Cho Hime