Search for Dogs matching the following criteria:

There were 19 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-19 of 19


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down
  Aishiteruleks photo_camera   (2013) male Megapolis Style Yogi Tarou / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Aishiterunagi photo_camera   (2013) male Megapolis Style Yogi Tarou / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Aishiteruyochi photo_camera   (2013) female Megapolis Style Yogi Tarou / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Asahiko photo_camera   (--) female Daiunkai Go Boushuu Kaikasou / Go Seiki Haruko Happoubijin
  Go Harukos Akihito Yuki photo_camera   (2007) male Yukiguni No Yukibare Go / Go Seiki Haruko Happoubijin
  Go Harukos Taiyounohana photo_camera   (2005) female Fujimaru Go Seaside Nakagawa / Go Seiki Haruko Happoubijin
  Go Harukos Taiyounohikari photo_camera   (2005) female Fujimaru Go Seaside Nakagawa / Go Seiki Haruko Happoubijin
  Go Seiki Haruko Happoubijin photo_camera   (--) female Waraibanashi Go No Shatsuko / Hikaritayonogo No Shatsuko
  Udrija Ajaka Go photo_camera   (2013) female Ryuutensou Nagaharu / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Udrija Bella Go photo_camera   (2013) female Ryuutensou Nagaharu / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Udrija Birokku Go photo_camera   (2016) male Izumi Gai Zutsukatse / Udrija Rikki Go
  Udrija Chika Go photo_camera   (2013) female Ryuutensou Nagaharu / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Udrija Chulo Go photo_camera   (2016) male Izumi Gai Zutsukatse / Udrija Rikki Go
  Udrija Goro Go photo_camera   (2013) male Ryuutensou Nagaharu / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Udrija Ibiru Go photo_camera   (2016) male Izumi Gai Zutsukatse / Udrija Rikki Go
  Udrija Ishi Go photo_camera   (2016) female Izumi Gai Zutsukatse / Udrija Rikki Go
  Udrija Okuma Go photo_camera   (2016) male Izumi Gai Zutsukatse / Udrija Rikki Go
  Udrija Rikki Go photo_camera   (2013) female Ryuutensou Nagaharu / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Udrija Teruko Go photo_camera   (2013) female Ryuutensou Nagaharu / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki