Logo
 
[ Login ]
 
There were 31 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-31 of 31

name sex sire dam reg_nr birth year
Akihiko Go Kin Mi Hoshi male Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosIsako Of Shohago CYJA 131342134 2013
Akimoto Of Samurais Go Amaterasu male Bishamon Of ShohagoC'Kini Sugay Akita Inu CYJA 141544053 2014
Akira Ai Go Kin Mi Hoshi female Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosIsako Of Shohago CYJA 131342135 2013
Akishiro Go Kin Mi Hoshi male Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosIsako Of Shohago CYJA 131342131 2013
Akito Go Kin Mi Hoshi male Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosIsako Of Shohago CYJA 131342133 2013
Amaya Of Samurais Go Amaterasu female Bishamon Of ShohagoC'Kini Sugay Akita Inu CYJA 141544057 2014
Arashi Go Kin Mi Hoshi male Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosIsako Of Shohago CYJA 131342132 2013
Asashi Go Kin Mi Hoshi male Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosIsako Of Shohago CYJA 131342130 2013
Bachiko Go Kin Mi Hoshi female Shoe Go Shun'You KenshaIsako Of Shohago CYJA 141443440 2014
Beniko Go Kin Mi Hoshi female Shoe Go Shun'You KenshaIsako Of Shohago CYJA 141443442 2014
Bishamon Of Shohago male Kajitsu No Ongaku GoKajitsu No Ritsurei Go CYJA080832654 2008
Bonsai Go Kin Mi Hoshi female Shoe Go Shun'You KenshaIsako Of Shohago CYJA 141443441 2014
Chieko Go Kin Mi Hoshi female Ranshinmaru Go Noshiro KoujusouAkira Ai Go Kin Mi Hoshi CYJA 151544761 2015
Chikaramaru Go Kin Mi Hoshi male Ranshinmaru Go Noshiro KoujusouAkira Ai Go Kin Mi Hoshi CYJA 151544759 2015
Chikashi Go Kin Mi Hoshi male Ranshinmaru Go Noshiro KoujusouAkira Ai Go Kin Mi Hoshi CYJA 151544760 2015
Chiyohomare Go Kin Mi Hoshi male Ranshinmaru Go Noshiro KoujusouAkira Ai Go Kin Mi Hoshi Cyja 151544758 2015
Chiyoko Go Kin Mi Hoshi female Ranshinmaru Go Noshiro KoujusouAkira Ai Go Kin Mi Hoshi CYJA151544762 2015
Daihanaharu Go Kin Mi Hoshi female Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosBonsai Go Kin Mi Hoshi CYJA171746956 2017
Daishinmaru Go Kin Mi Hoshi male Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosBonsai Go Kin Mi Hoshi CYJA171746955 2017
Isako Of Shohago female Asashoryo Kogo Royal Nippon AkitosHanaharu Go Miyagi Kozaki Kensha CYJA 111138621 2011
Itsuko Of Shohago male Asashoryo Kogo Royal Nippon AkitosHanaharu Go Miyagi Kozaki Kensha 2011
Izunami Of Shohago female Asashoryo Kogo Royal Nippon AkitosHanaharu Go Miyagi Kozaki Kensha CYJA 111138618 2011
Mitsuko Of Shohago female Asashoryo Kogo Royal Nippon AkitosHanaharu Go Miyagi Kozaki Kensha CYJA 121341392 2012
Moriko Of Shohago female Asashoryo Kogo Royal Nippon AkitosHanaharu Go Miyagi Kozaki Kensha CYJA 121341390 2012
Naoko Izai Of Shohago female Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosIzunami Of Shohago CYJA 131342329 2013
Noriko Izai Of Sho Ha Go female Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosIzunami Of Shohago CYJA 131342330 2013
Okimi Sukai Of Shohago female Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosMitsuko Of Shohago CYJA 141543919 2014
Orie Sukai Of Shohago female Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosMitsuko Of Shohago CYJA 141543920 2014
Orika Sukai Of Shohago female Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosMitsuko Of Shohago CYJA 141543921 2014
Orimi Sukai Of Shohago female Shinnoo Mgo Royal Nippon AkitosMitsuko Of Shohago CYJA141543922 2014
Toshi Of Shohago male Kajitsu No Ongaku GoKajitsu No Ritsurei Go 2008