Search for Dogs matching the following criteria:

There were 34 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-34 of 34


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down
  Akihiko Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2013) male Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Isako Of Shohago
  Akimoto Of Samurais Go Amaterasu photo_camera   (2014) male Bishamon Of Shohago / C'Kini Sugay Akita Inu
  Akira Ai Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2013) female Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Isako Of Shohago
  Akishiro Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2013) male Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Isako Of Shohago
  Akito Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2013) male Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Isako Of Shohago
  Amaya Of Samurais Go Amaterasu photo_camera   (2014) female Bishamon Of Shohago / C'Kini Sugay Akita Inu
  Arashi Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2013) male Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Isako Of Shohago
  Asashi Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2013) male Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Isako Of Shohago
  Bachiko Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2014) female Shoe Go Shun'You Kensha / Isako Of Shohago
  Beniko Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2014) female Shoe Go Shun'You Kensha / Isako Of Shohago
  Bishamon Of Shohago photo_camera   (2008) male Kajitsu No Ongaku Go / Kajitsu No Ritsurei Go
  Bonsai Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2014) female Shoe Go Shun'You Kensha / Isako Of Shohago
  Chieko Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2015) female Ranshinmaru Go Noshiro Koujusou / Akira Ai Go Kin Mi Hoshi
  Chikaramaru Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2015) male Ranshinmaru Go Noshiro Koujusou / Akira Ai Go Kin Mi Hoshi
  Chikashi Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2015) male Ranshinmaru Go Noshiro Koujusou / Akira Ai Go Kin Mi Hoshi
  Chiyohomare Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2015) male Ranshinmaru Go Noshiro Koujusou / Akira Ai Go Kin Mi Hoshi
  Chiyoko Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2015) female Ranshinmaru Go Noshiro Koujusou / Akira Ai Go Kin Mi Hoshi
  Daichirou Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2017) male Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Bonsai Go Kin Mi Hoshi
  Daihanaharu Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2017) female Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Bonsai Go Kin Mi Hoshi
  Dairi Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2017) female Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Bonsai Go Kin Mi Hoshi
  Daishinmaru Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2017) male Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Bonsai Go Kin Mi Hoshi
  Daishouryuu Go Kin Mi Hoshi photo_camera   (2017) male Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Bonsai Go Kin Mi Hoshi
  Isako Of Shohago photo_camera   (2011) female Asashoryo Kogo Royal Nippon Akitos / Hanaharu Go Miyagi Kozaki Kensha
  Itsuko Of Shohago photo_camera   (2011) male Asashoryo Kogo Royal Nippon Akitos / Hanaharu Go Miyagi Kozaki Kensha
  Izunami Of Shohago photo_camera   (2011) female Asashoryo Kogo Royal Nippon Akitos / Hanaharu Go Miyagi Kozaki Kensha
  Mitsuko Of Shohago photo_camera   (2012) female Asashoryo Kogo Royal Nippon Akitos / Hanaharu Go Miyagi Kozaki Kensha
  Moriko Of Shohago photo_camera   (2012) female Asashoryo Kogo Royal Nippon Akitos / Hanaharu Go Miyagi Kozaki Kensha
  Naoko Izai Of Shohago photo_camera   (2013) female Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Izunami Of Shohago
  Noriko Izai Of Sho Ha Go photo_camera   (2013) female Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Izunami Of Shohago
  Okimi Sukai Of Shohago photo_camera   (2014) female Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Mitsuko Of Shohago
  Orie Sukai Of Shohago photo_camera   (2014) female Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Mitsuko Of Shohago
  Orika Sukai Of Shohago photo_camera   (2014) female Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Mitsuko Of Shohago
  Orimi Sukai Of Shohago photo_camera   (2014) female Shinnoo Mgo Royal Nippon Akitos / Mitsuko Of Shohago
  Toshi Of Shohago photo_camera   (2008) male Kajitsu No Ongaku Go / Kajitsu No Ritsurei Go