Search for Dogs matching the following criteria:

There were 201 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 201


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Aika Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Aika Senshi Muteki No photo_camera   (2017) female Haru Ichiro Bara Yuji / Kerana Kirara Lin
  Aiko Go Mitsu Kensha photo_camera   (--) Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Asuka Go Mitsu Kensha
  Aimi Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Aimi Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi
  Akane Onii San photo_camera   (2018) female Takeshi Masaru Emi / Asami Senshi Muteki No 501201
  Akane Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Akazuki Go Futago Kenji photo_camera   (2017) female  / Sayumi Go Hagakure Kensha Kcc474209
  Akemi Go Mitsu Kensha photo_camera   (2019) female Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Asuka Go Mitsu Kensha
  Akemi Sekai photo_camera   (2015) female Tainin Maru Go Hakufumy / Suzu Hime Go Hakufumy KCC 436861
  Akira Go H photo_camera   (2018) female Kougen Go Taishidou / Keika Go Miyagi Kozaki Kensha
  Akira Go Sakura Mura photo_camera   (2015) male Koshunryuu Go Awakoku Hikarinomiya / Nampuuhime Go Awakoku Hikarinomiya
  Akira Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Akiyama No Yoshi Go photo_camera   (2019) male Nagai Bando Fighting Dog / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha
  Amaya Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Ami Masaru Emi photo_camera   (2014) female Hakufumy No Guenki Maru Go / Kiyohime Bushido Acca kcc 423695
  Anko Maho Izawa photo_camera   (2004) male Heaps Takejiro / Aiki MAbushii-Go Yoroshiku 285351
  Aoki Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi
  Asami Manami Dai Rai photo_camera   (2019) female Takeshi Masaru Emi / Manami Kasam Hokaido
  Asami Senshi Muteki No photo_camera   (2017) female Hakufumy No Hamakaza Maru / Shibuya Masaru Emi
  Asuka Go Mitsu Kensha photo_camera   (--) female I'Tochihibiki Go Sara Hana Kensha / Fujumi Go Bushido Acca
  Asuka Hime Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Sayumi Go Hagakure Kensha 443616
  Aukan Go Hagakure Kensha photo_camera   (2018) male Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Aimi Go Of Fighting Dog
  Ayaka Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Sayumi Go Hagakure Kensha
  Ayame Balti Kalnai photo_camera   (2019) female Takuma Go Hakufumy / Hakufumy No Ayame Hime Go
  Ayani Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi KCC 455457
  Azami Go Itsumo Anata To photo_camera   (2016) female Mamoru De La Senda De T'Sunayoshi / Chiai De La Senda De T'Sunayoshi
  Baika Go Futago Kenji photo_camera   (2018) female Takumi Go Hakufumy / Sayumi Go Hagakure Kensha 490535
  Baku Go Afmau Anay photo_camera   (2015) male Hakufumy No Natsu Go / Jiyuu Go Thunderkuhl
  Bakumaru Go Futago Kenji photo_camera   (2018) male Takumi Go Hakufumy / Sayumi Go Hagakure Kensha
  Bayumi Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Hakufumy No Natsu Go / Jiyuu Go Thunderkuhl
  Chiai Issei Akane photo_camera   (2015) female Ryunosuke Go Buchido Acca / Hakufumy No Yama Yuri Go
  Chiai Issei Akane Sakura photo_camera   (2020) female Hakuhou Go Hakufumy / Hakufumy No Yama Yuri Go
  Chiai Issei Hinata Sakura photo_camera   (2016) female Yushu Maru Go Hakufumi No / Hakufumy No Kaori Hime Go
  Chiai Issei Kumi Sakura photo_camera   (--) female Ryunosuke Go Buchido Acca / Hakufumy No Yama Yuri Go
  Chiai Issei Tochi photo_camera   (2016) Takaryu Go Hagakure Kensha / Harumi Go Hagakure Kensha
  Chiai Issei Yama photo_camera   (2016) Takaryu Go Hagakure Kensha / Harumi Go Hagakure Kensha
  Chiai Issei Zuigan Go photo_camera   (2015) male Ryunosuke Go Buchido Acca / Hakufumy No Yama Yuri Go 438889
  Chiburi Go Bushido Acca photo_camera   (2014) female Hakufumy No Fusako Go / Hakufumy No Umiko Go
  Chiisai Hime Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Hakufumy No Nara Hime Go
  Curauma Aki Yushin photo_camera   (2015) male Koshunryuu Go Awakoku Hikarinomiya / Aki Unmei Argentina Miyuki Go Anma
  Dachi Go Balti Kalnai photo_camera   (--) female Takuma Go Hakufumy / Hakufumy No Ayame Hime Go
  Daiki Sekai photo_camera   (2016) male Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Daiki Tenshi Afmau Anay photo_camera   (2015) male Daihou Go Kagaya Yaoya / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Daizen Go Afmau Anay photo_camera   (2015) male Daihou Go Kagaya Yaoya / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Damon Afmau Anay photo_camera   (2020) male Kai Homare Go Shun'You Kensha / Sora Go Sakura Mura
  Ebisu Akane photo_camera   (2018) male Nagai Bando Fighting Dog / Sarabureddo Azami 502472
  Ebisu Mitsu Kensha photo_camera   (2018) male Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Fujumi Go Bushido Acca
  Eiji Secreto photo_camera   (2017) Tora Kenzo Go Hitokiri / Naomi Masaru Emi
  Eikishi Afmau Anay photo_camera   (2016) female Hakufumy No Natsu Go / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl