Search for Dogs matching the following criteria:

There were 138 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 138


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Aika Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Aika Senshi Muteki No photo_camera   (2017) female Haru Ichiro Bara Yuji / Kerana Kirara Lin
  Aiko Go Mitsu Kensha photo_camera   (--) Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Asuka Go Mitsu Kensha
  Aimi Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Aimi Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi
  Akane Onii San photo_camera   (2018) female Takeshi Masaru Emi / Asami Senshi Muteki No 501201
  Akane Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Akazuki Go Futago Kenji photo_camera   (2017) female  / Sayumi Go Hagakure Kensha Kcc474209
  Akemi Sekai photo_camera   (2015) female Tainin Maru Go Hakufumy / Suzu Hime Go Hakufumy KCC 436861
  Akira Go H photo_camera   (2018) female Kougen Go Taishidou / Keika Go Miyagi Kozaki Kensha
  Akira Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Akiyama No Yoshi Go photo_camera   (2019) male Nagai Bando / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha
  Amaya Sekai photo_camera   (2016) female Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Ami Masaru Emi photo_camera   (2014) female Hakufumy No Guenki Maru Go / Kiyohime Bushido Acca kcc 423695
  Anko Maho Izawa photo_camera   (2004) male Heaps Takejiro / Aiki MAbushii-Go Yoroshiku 285351
  Aoki Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi
  Asami Senshi Muteki No photo_camera   (2017) female Hakufumy No Hamakaza Maru / Shibuya Masaru Emi
  Asuka Go Mitsu Kensha photo_camera   (--) female I'Tochihibiki Go Sara Hana Kensha / Fujumi Go Bushido Acca
  Asuka Hime Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Sayumi Go Hagakure Kensha 443616
  Ayaka Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Sayumi Go Hagakure Kensha
  Ayame Balti Kalnai photo_camera   (2019) female Takuma Go Hakufumy / Hakufumy No Ayame Hime Go
  Ayani Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi KCC 455457
  Baku Go Afmau Anay photo_camera   (2015) male Hakufumy No Natsu Go / Jiyuu Go Thunderkuhl
  Bayumi Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Hakufumy No Natsu Go / Jiyuu Go Thunderkuhl
  Beika Go Futago Kenji photo_camera   (2018) female Takumi Go Hakufumy / Sayumi Go Hagakure Kensha 490535
  Chiai Issei Akane photo_camera   (2015) female Ryunosuke Go Buchido Acca / Yama Yuri Hime Go
  Chiai Issei Hinata Sakura photo_camera   (2016) female  / Hakufumy No Kaori Hime Go
  Chiai Issei Tochi photo_camera   (2016) Takaryu Go Hagakure Kensha / Harumi Yo Hagakure Kensha
  Chiai Issei Yama photo_camera   (2016) Takaryu Go Hagakure Kensha / Harumi Yo Hagakure Kensha
  Chiai Issei Zuigan Go photo_camera   (2015) male Ryunosuke Go Buchido Acca / Yama Yuri Hime Go 438889
  Chiburi Go Bushido Acca photo_camera   (2014) female Hakufumy No Fusako Go / Hakufumy No Umiko Go
  Chiisai Hime Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Hakufumy No Nara Hime Go
  Daiki Sekai photo_camera   (2016) male Tainin Maru Go Hakufumy / Izumi Go Takara No Tatsu
  Daiki Tenshi Afmau Anay photo_camera   (2015) male Daihou Go Kagaya Yaoya / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Daizen Go Afmau Anay photo_camera   (2015) male Daihou Go Kagaya Yaoya / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Eikishi Afmau Anay photo_camera   (2016) female Hakufumy No Natsu Go / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Eiko Go Afmau Anay photo_camera   (2016) female Hakufumy No Natsu Go / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Eimi Sakura Chiai Issei photo_camera   (2017) female Ryunosuke Go Buchido Acca / Yama Yuri Hime Go
  Eita Hizaki Chan photo_camera   (2016) female Hakufumy No Natsu Go / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Eitetsu Afmau Anay photo_camera   (2016) male Hakufumy No Natsu Go / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Emi Go Balti Kalnai photo_camera   (2015) female Hakufumy No Kenshi Maru Go / Mitsuko Go Yamada
  Emishow Afmau Anay photo_camera   (2016) female Hakufumy No Natsu Go / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Eriko Afmau Anay photo_camera   (2016) female Hakufumy No Natsu Go / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl
  Fuji Go Chiai Issei photo_camera   (2016) male  / Hakufumy No Kaori Hime Go
  Fujihime Afmau Anay photo_camera   (--) female Shiro Del Yucatan / Bayumi Go Afmau Anay
  Fujumi Go Bushido Acca photo_camera   (2014) female Hakufumy No Fusako Go / Hakufumy No Umiko Go
  Fusita No Mitsuko Go photo_camera   (2019) female Nagai Bando / Momoko Go Kasumisou 514438
  Fusita Sora No Hoshigakure Go photo_camera   (2019) female Nagai Bando / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha
  G Fenix Afmau Anay photo_camera   (2018) female Okuun Tokimitsu / Emishow Afmau Anay
  G Naomi Afmau Anay photo_camera   (2018) female Okuun Tokimitsu / Emishow Afmau Anay