Search for Dogs matching the following criteria:

There were 59 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 59


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Abraham TWD Go Kitanoarashi photo_camera   (2016) male Jarule Sakura No Sono / G'shiawasena Go Sakura No Sono
  Akihiko Go Kitanoarashi photo_camera   (2016) male Jarule Sakura No Sono / G'shiawasena Go Sakura No Sono
  Amaterasu Go Kitanoarashi photo_camera   (2016) female Jarule Sakura No Sono / G'shiawasena Go Sakura No Sono DW687580
  Aniki Go Kitanoarashi photo_camera   (2016) male Jarule Sakura No Sono / G'shiawasena Go Sakura No Sono
  Aruki Go Kitanoarashi photo_camera   (2016) female Jarule Sakura No Sono / G'shiawasena Go Sakura No Sono
  Chokkan Go Serdess photo_camera   (2013) male Megapolis Style Ichirou / Megumi Go Hanawa Kisaragi AKIHO 13-2424
  Chowa Go Serdess photo_camera   (2013) female Megapolis Style Ichirou / Megumi Go Hanawa Kisaragi AKIHO 13-2429
  Chujitsu Go Serdess photo_camera   (2013) female Megapolis Style Ichirou / Megumi Go Hanawa Kisaragi AKIHO 13-2427
  Chukai Go Serdess photo_camera   (2013) male Megapolis Style Ichirou / Megumi Go Hanawa Kisaragi AKIHO 13-2425
  Chusei Go Serdess photo_camera   (2013) female Megapolis Style Ichirou / Megumi Go Hanawa Kisaragi AKIHO 13-2428
  Daihyo Go Serdess photo_camera   (2014) female Taiki Go Atsugi Chitose / Shunyou Go Shirai AKIHO 14-379
  Daiken's Kongo No Shogun photo_camera   (1980) male  /  CKC MW208415
  Daikibo Go Serdess photo_camera   (2014) male Taiki Go Atsugi Chitose / Shunyou Go Shirai AKIHO 14-374
  Daikichi Go Serdess photo_camera   (2014) female Taiki Go Atsugi Chitose / Shunyou Go Shirai AKIHO 14-377
  Dakeru Go Serdess photo_camera   (2014) female Taiki Go Atsugi Chitose / Shunyou Go Shirai AKIHO 14-378
  Dancho Go Serdess photo_camera   (2014) male Taiki Go Atsugi Chitose / Shunyou Go Shirai AKIHO 14-375
  Dekiai Go Serdess photo_camera   (2014) female Taiki Go Atsugi Chitose / Shunyou Go Shirai AKIHO 14-376
  Doshi Go Serdess photo_camera   (2014) male Taiki Go Atsugi Chitose / Shunyou Go Shirai AKIHO 14-373
  Eijiro Of Ango Angari photo_camera   (2019) female Hirohito Go Sumiyoken / J'Nakamura Of Neko Ken
  Emiko Of Ango Angari photo_camera   (2019) female Hirohito Go Sumiyoken / J'Nakamura Of Neko Ken
  Erai Go photo_camera   (2014) female Zeitaku Go Serdess / Shunyou Go Shirai AKIHO 14-2352
  Etsuko Of Ango Angari photo_camera   (2019) female Hirohito Go Sumiyoken / J'Nakamura Of Neko Ken
  Fujimaru Go Ooyama photo_camera   (2015) male Dairyuu Go Awakoku Hikarinomiya / Benihana Go Yahata Kensha AKIHO 15-1930
  Ginga photo_camera   (2017) male Zeitaku Go Serdess / Chusei Go Serdess
  Hirohito Go Sumiyoken photo_camera   (2015) male H'Toshi Go Of Kamino Ken / G'Amayumi Of Shinsen En
  Kawakami'S Canadian Fox Sdm photo_camera   (1991) female Nan Chao's Raisin Cane / Kawakami's Tora Go YU966679
  Kawakami's Tora Go photo_camera   (1988) female Langan's Chimmoko No Rai / Exchequer's Ichiban VS773044
  Kortar's Gin No Michi photo_camera   (1988) male Yoban's Yukiyama Sanka / Pondview's Kita At Kortar CKC VA 700527
  Kouji Go Seiichi photo_camera   (2017) male Seiichi Go / Nintai CKC EE697790; UKC P837651
  Kyoui Just Hopes Go Sumiyoken photo_camera   (2015) female H'Toshi Go Of Kamino Ken / G'Amayumi Of Shinsen En
  Langan's Chimmoko No Rai photo_camera   (1983) male Kin Hozan's Toklat CD / Langan's Miryoku QG359209
  Langan's Ryoko Shar photo_camera   (--) female Toshiro's Karate Drift / Langan's Tomodachi
  Langan'S Shayo Drift photo_camera   (--) male  / 
  Langan's Tomodachi photo_camera   (1978) female Akita Tani's Shujin / Toshiro's Judo Drift KR87020
  Madara Go Kitanoarashi photo_camera   (2018) male Jarule Sakura No Sono / G'shiawasena Go Sakura No Sono
  Mayumi Tora Go Kitanoarashi photo_camera   (2018) female Jarule Sakura No Sono / G'shiawasena Go Sakura No Sono
  Megami Taika Of Ango Angari photo_camera   (2015) female H'Toshi Go Of Kamino Ken / J'Nakamura Of Neko Ken
  Mijumaru Go Kitanoarashi photo_camera   (2018) male Jarule Sakura No Sono / G'shiawasena Go Sakura No Sono
  Miko Tora Go Kitanoarashi photo_camera   (2018) male Jarule Sakura No Sono / G'shiawasena Go Sakura No Sono
  Mikomi Aïko Of Ango Angari photo_camera   (2018) female H'Yuutshouko Of Neko Ken / Megami Taika Of Ango Angari
  Mitsuko Go Kitanoarashi photo_camera   (2018) female Jarule Sakura No Sono / G'shiawasena Go Sakura No Sono FA747097
  Miyako Go Kitanoarashi photo_camera   (2018) female Jarule Sakura No Sono / G'shiawasena Go Sakura No Sono
  Murakami Go Kitanoarashi photo_camera   (2018) male Jarule Sakura No Sono / G'shiawasena Go Sakura No Sono
  Nintai photo_camera   (2013) female Kuma Go Do Tibiquary / Narumi Go Do Tibiquary ZU504865
  Omamori's Ninjin photo_camera   (--) female  / 
  Pondview's Kita At Kortar photo_camera   (1985) female  /  SE543253
  Sacho Go Serdess photo_camera   (2013) male Hidemaru Go Shun'You Kensha / Shunyou Go Shirai n/a
  Serdess Go Takai photo_camera   (2013) male Zuiun Go Aiuzu Hoshi Kensha / Nao Go Shirai N/R
  Subaru Go Ooyama photo_camera   (2015) male Dairyuu Go Awakoku Hikarinomiya / Benihana Go Yahata Kensha AKIHO 15-1931
  Suisho Go Serdess photo_camera   (2013) female Hidemaru Go Shun'You Kensha / Shunyou Go Shirai na