Search for Dogs matching the following criteria:

There were 253 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 253


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Agarta Go Bagatur Ken photo_camera   (2018) female Tougoku Go Ryuukaen / Nerina Kisarazu Kassai
  Aiko Yoko Legenda Nashego Vremeni photo_camera   (2015) female Megapolis Style Daikurou / Hatsukoi Megami
  Aimi Go Kisarazu Kassai photo_camera   (2016) female Washitarou Go Aska Faca Kensha / Naya Kisarazu Kassai
  Airi Go Bagatur Ken photo_camera   (2018) female Masanobu Go Satsuma Hitomi / Manami Go De La Vallèe Des Samourais
  Akane Go Bagatur Ken photo_camera   (2015) female I'Maruyama De La Vallee Des Samourais / Hisama Go Satsuma Hitomi 50199
  Akari Go Bagatur Ken photo_camera   (2017) female Tougoku Go Ryuukaen / Hisama Go Satsuma Hitomi AKIHO 18-1579
  Akemi Go From Hachimantai photo_camera   (2012) female Ibuki Go Kouyasan Hashitani / Hatsuyuki Monogatari From Hachimantai
  Akihiro Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou
  Akira Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou
  Akiyoshi Hikaro Zuki photo_camera   (2013) male Asahi Go Z Jasne / Benika Of Sugay
  Amaya Hikaro Zuki photo_camera   (2013) female Asahi Go Z Jasne / Benika Of Sugay
  Ami Go From Hachimantai photo_camera   (2014) female Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou
  Arashi Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou AKIHO 16-2828
  Arashi Samourai Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou
  Atsumori Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou PK 25316
  Ayahime Go From Hachimantai photo_camera   (2018) female Kunimaru Go Noshiro Koujusou / V'Yamazakura Go From Hachimantai
  Ayame Hikaro Zuki photo_camera   (2013) female Asahi Go Z Jasne / Benika Of Sugay
  B'Hachiko Katsu Kenta photo_camera   (2013) male A'Katsuro Sugay Akita Inu / Kazumi Sunimoto
  B'Kuma Katsu Kenta photo_camera   (2013) male A'Katsuro Sugay Akita Inu / Kazumi Sunimoto
  Bagatur Go Bagatur Ken photo_camera   (2018) male Tougoku Go Ryuukaen / Nerina Kisarazu Kassai 50356 AL
  Bara Go Bagatur Ken photo_camera   (2015) female I'Maruyama De La Vallee Des Samourais / Imari Go Shiroiarashi
  Bars Katsu Kenta photo_camera   (2013) male A'Katsuro Sugay Akita Inu / Kazumi Sunimoto
  Beniko Katsu Kenta photo_camera   (2013) female A'Katsuro Sugay Akita Inu / Kazumi Sunimoto 22416|13
  Benkei Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kokuhoumaru Go Sanshuu Kuwayama / Genkuume Go Akita Tsutsui Kensha
  Birei Go From Hachimantai photo_camera   (2014) female Kokuhoumaru Go Sanshuu Kuwayama / Genkuume Go Akita Tsutsui Kensha
  Burton Katsu Kenta photo_camera   (2013) male A'Katsuro Sugay Akita Inu / Kazumi Sunimoto
  Bushido Go Bagatur Ken photo_camera   (2015) male I'Maruyama De La Vallee Des Samourais / Imari Go Shiroiarashi
  Busshoku Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kokuhoumaru Go Sanshuu Kuwayama / Genkuume Go Akita Tsutsui Kensha
  C'Keiko Hikaro Zuki photo_camera   (2014) Uchito Go From Hachimantai / Ranhime Ryuutensou
  Cammey photo_camera   (2013) female Katsu Czandoria / Akihira Mori
  Cantor photo_camera   (2013) male Katsu Czandoria / Akihira Mori
  Caori photo_camera   (2013) female Katsu Czandoria / Akihira Mori
  Carola photo_camera   (2013) female Katsu Czandoria / Akihira Mori
  Chyoko Go From Hachimantai photo_camera   (2014) female Ranshinmaru Go Noshiro Koujusou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou
  D'Arisa Kisarazu Kassai photo_camera   (2015) female Katsu Czandoria / Beniko Go Yamamoto
  D'Ayame Katsu Kenta photo_camera   (2014) female L-Knajuhomare Du Temple Todai Ji / Imari Go Shiroiarashi MNE1010/15
  D'Kimiko Kisarazu Kassai photo_camera   (2015) female Katsu Czandoria / Beniko Go Yamamoto
  Dai Kisarazu Kassai photo_camera   (2014) male Katsu Czandoria / Beniko Go Yamamoto
  Daicchi Go Kisarazu Kassai photo_camera   (2016) male Washitarou Go Aska Faca Kensha / Beniko Go Yamamoto JR 72996 Aki
  Daichi Hikaro Zuki photo_camera   (2015) female Arashi Samourai Go From Hachimantai / Yuuki Go From Hachimantai
  Daihou Kisarazu Kassai photo_camera   (2015) male Katsu Czandoria / Beniko Go Yamamoto
  Daikan Katsu Kenta photo_camera   (2014) male L-Knajuhomare Du Temple Todai Ji / Imari Go Shiroiarashi
  Daiki Kisarazu Kassai photo_camera   (2014) Katsu Czandoria / Beniko Go Yamamoto
  Dalila Kisarazu Kassai photo_camera   (2015) female Katsu Czandoria / Beniko Go Yamamoto
  Daya Kisarazu Kassai photo_camera   (2015) Katsu Czandoria / Beniko Go Yamamoto
  Dayame Kisarazu Kassai photo_camera   (2014) female Katsu Czandoria / Beniko Go Yamamoto
  Dayhime Ami Katsu Kenta photo_camera   (2014) female L-Knajuhomare Du Temple Todai Ji / Imari Go Shiroiarashi
  Eiichi Go From Hachimantai photo_camera   (2009) male Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Aihime Go Seaside Nakagawa
  Eiko Go From Hachimantai photo_camera   (2009) female Mikunihomare Go Kagano Yaoya / Aihime Go Seaside Nakagawa
  Eiri Go Kisarazu Kassai photo_camera   (2016) male Arashi Samourai Go From Hachimantai / Moriko Puchate Kreple