Search for Dogs matching the following criteria:

There were 339 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 339


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  А' Rolling Stones Miryoku Kat photo_camera   (2015) male Isami Go Vuk / Zoloto Nebes Bushi
  A' Nikko Go Musashi Kou (Zipangu) photo_camera   (2017) male Hachi Go Awakoku Hikarinomiya / Suzuka Go Awakoku Hikarinomiya
  A' Taro Go Musashi Kou (Zipangu) photo_camera   (2017) male Hachi Go Awakoku Hikarinomiya / Suzuka Go Awakoku Hikarinomiya
  A' Valliano Dj Miryoku Kat photo_camera   (2015) male Isami Go Vuk / Zoloto Nebes Bushi
  A' Vanessa Paradis Miryoku Kat photo_camera   (2015) female Isami Go Vuk / Zoloto Nebes Bushi
  A' Versace Makkartni Miryoku Kat photo_camera   (2015) female Isami Go Vuk / Zoloto Nebes Bushi
  A' Victoria Sky Miryoku Kat photo_camera   (2015) female Isami Go Vuk / Zoloto Nebes Bushi BGURg 255-000021 UKU.R.0046885
  A' Vildberryes Miryoku Kat photo_camera   (2015) female Isami Go Vuk / Zoloto Nebes Bushi
  A' Virdginia Vasabi Miryoku Kat photo_camera   (2015) female Isami Go Vuk / Zoloto Nebes Bushi
  A'Kaminari Yasashi Ookami photo_camera   (2019) female Akari Angeland Dayki / Chitose Fujiyama Kensha
  A'Kenji Yasashi Ookami photo_camera   (2019) male Akari Angeland Dayki / Chitose Fujiyama Kensha
  A'Kin Go Yasashi Ookami photo_camera   (2019) male Akari Angeland Dayki / Chitose Fujiyama Kensha
  A'Kohana Yasashi Ookami photo_camera   (2019) female Akari Angeland Dayki / Chitose Fujiyama Kensha
  A'Sayery photo_camera   (2014) female Megapolis Style Akira Go / Noriko Go Fuen No Oka
  Addi photo_camera   (2014) female Aiken Sagarime O Mamоri / Momoka Kin Go Sveika
  Ai Kamiko Legenda Nashego Vremeni photo_camera   (2015) female Megapolis Style Daikurou / Hatsukoi Megami
  Aiken Sagarime L Yoko photo_camera   (2011) female Shiki Go Ise Shimada / Izumi Gai Batsu
  Aiko Kizoku No Azuma photo_camera   (2016) female Yoshifusa Go Hanawa Kisaragi / Akari Angeland Megumi
  Aiza photo_camera   (2014) female Aiken Sagarime O Mamоri / Momoka Kin Go Sveika
  Akane photo_camera   (2012) female Musashi Go Shun'You Kensha / Hachi Go From Hachimantai
  Akane Sayra Legenda Nashego Vremeni photo_camera   (2015) female Megapolis Style Daikurou / Hatsukoi Megami
  Akemi Akai No Seishin photo_camera   (2018) female Okuma Go From Hachimantai / Akiko Kizoku No Azuma
  Akemi Amiko photo_camera   (2014) female Megapolis Style Akira Go / Noriko Go Fuen No Oka
  Akemi Go Hachimitsu photo_camera   (2015) female Snezhnyi Angel Akeno / Fiesta Hoshi Go Honey&eydzi
  Akemi Go Keitaro Ken photo_camera   (2013) female Taizan Go Akita Shibata / Ayumi Go Taishinen BCU 255-000051
  Akemi Legenda Nashego Vremeni photo_camera   (2019) female Lekdeiri Miсhel Angelo / Kaiya Legenda Nashego Vremeni
  Akemi Mitsuko photo_camera   (2015) female Megapolis Style Daikurou / Hatsukoi Megami
  Akeno Go Hachimitsu photo_camera   (2015) male Snezhnyi Angel Akeno / Fiesta Hoshi Go Honey&eydzi
  Akeno Hanabatake photo_camera   (2013) male Yoshifusa Go Hanawa Kisaragi / Aneko Futami
  Akeno Ichiro photo_camera   (2015) Megapolis Style Daikurou / Hatsukoi Megami
  Akihiko photo_camera   (2017) male Fugo Fussi / Akemi Go Keitaro Ken
  Akiko Kizoku No Azuma photo_camera   (2016) female Yoshifusa Go Hanawa Kisaragi / Akari Angeland Megumi
  Akiko Takara photo_camera   (2014) female Megapolis Style Akira Go / Noriko Go Fuen No Oka
  Akio photo_camera   (2012) male Musashi Go Shun'You Kensha / Hachi Go From Hachimantai
  Akio Boya Amigo Caudate photo_camera   (2019) male Yoshifusa Go Hanawa Kisaragi / Akemi Go Keitaro Ken
  Akio Go Hachimitsu photo_camera   (2015) male Snezhnyi Angel Akeno / Fiesta Hoshi Go Honey&eydzi
  Akio Kichiro photo_camera   (2015) male Megapolis Style Daikurou / Hatsukoi Megami
  Akio Kichiro Legenda Nashego Vremeni photo_camera   (2015) female Megapolis Style Daikurou / Hatsukoi Megami
  Akira photo_camera   (2017) female Fugo Fussi / Akemi Go Keitaro Ken BCU 255-000508
  Akira Go Hanabatake photo_camera   (2012) male Musashi Go Shun'You Kensha / Hachi Go From Hachimantai
  Akira Kabi photo_camera   (2018) female Mmaru Go You Djenima / Gaiko Hanabataki BCU 255000793
  Akira Takeshi Legenda Nashego Vremeni photo_camera   (2015) male Megapolis Style Daikurou / Hatsukoi Megami
  Akira Uki photo_camera   (2017) female Akira Takeshi Legenda Nashego Vremeni / Gaumi Marvel Mood BKO 255-000418
  Akita Kita photo_camera   (--) female Aiken Sagarime O Mamоri / Momoka Kin Go Sveika
  Alango Melody Akemi Megami photo_camera   (2018) female Saiki Go Sakura No Sono / Imiko Go Sakura No Sono
  Alango Melody Masami photo_camera   (2019) female Saiki Go Sakura No Sono / Imiko Go Sakura No Sono
  Amai Kisu Yasashi Ookami photo_camera   (2019) female Akari Angeland Dayki / Chitose Fujiyama Kensha
  Amaterasu Yasashi Ookami photo_camera   (2019) female Akari Angeland Dayki / Chitose Fujiyama Kensha
  Amaya Go photo_camera   (2014) female Okuma Go From Hachimantai / Umiko Go From Hachimantai
  Amaya Go Hachimitsu photo_camera   (2015) female Snezhnyi Angel Akeno / Fiesta Hoshi Go Honey&eydzi