Pedigree of future litter

future litter

W'Kouki Go Of Ramsraspel Kensha

Kazan Go Kagayaki Kurabu

Masato Go Shirai
Fuurinka Go Seifuu Kurabu

Q'Momoka Go Of Ramsraspel Kensha

Ryuuichi Go Shirai

G'Shourako Go Of Ramsraspel Kensha

Torahime Go Of Shukeiyen Kensha

Ryouya Go Kanzakiya Kensha
Koyata Go Kurume Hirose

Ryoukou Go Kanzakiya Kensha

Mari Go Shirai

Masato Go Shirai
Tamami Go Shirai
This pedigree was generated by