Pedigree of future litter

future litter

Ginryuu Go Fuen No Oka

Shingen Go Ootani Kensha

Buryuu (Takeryu) Go Mogami Hoshikawa

Terutora Go Sunada Kensha

Yumetorame Go Fuen No Oka

Kabutora Go Takai Kensha

Mikumo Go Hinai Ougi

Nihon No Egao C'Natsuki

Rosia Kara Shikou

Koushumpou Go Kagano Yaoya

Benihime Go Onagawa Kyouritsu

Nihon No Egao A'Naoko

S'Kirikaze Go Samurai Spirit

Shunshuu Kensha Sayuri
This pedigree was generated by