Pedigree of future litter
future litterGinryuu Go Fuen No OkaShingen Go Ootani KenshaBuryuu (Takeryu) Go Mogami Hoshikawa
Terutora Go Sunada Kensha
Yumetorame Go Fuen No OkaKabutora Go Takai Kensha
Mikumo Go Hinai Ougi
Nihon No Egao C'NatsukiRosia Kara ShikouKoushumpou Go Kagano Yaoya
Benihime Go Onagawa Kyouritsu
Nihon No Egao A'NaokoS'Kirikaze Go Samurai Spirit
Shunshuu Kensha Sayuri
This pedigree was generated by