Pedigree of future litter

future litter

Ko Go Di Casa Saporito

Asahi Go Isosuzuen

Geki Go Okayama Inoue
Masumi Go Sanuki Tsutsuisou

Saori Go Di Casa Saporito

Kourin Go Hanawa Kisaragi

Kinza Go Di Casa Saporito

l'shizuka De La Vallée Des Samourais

Taka Mine Go Shirai

Manjin Go Shirai
Momokammuri Go Shirai

Kozakura Go Noshiro Fujita

Oukoku Go Senshuu Takashihamasou
Ranhime Go Noshiro Fujita
This pedigree was generated by